Współpraca medycyny i sztuki

01.12.2021 Wydarzenia

30 listopada 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Gminą Miasto Szczecin przy udziale jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin – Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie.

Uroczystego podpisania dokonali reprezentanci stron – Rektor PUM prof. dr hab. Bogusław Machaliński, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek i Dyrektor Pałacu Młodzieży Elwira Rewcio.

W ramach współpracy Pałac Młodzieży – będzie stanowił zaplecze warsztatowe dla studentów kierunków terapeutycznych PUM w zakresie kształcenia praktycznego, co w rezultacie połączy ze sobą świat medycyny i świat sztuki.

Ze strony PUM głównym koordynatorem współpracy jest prof. dr hab. Beata Karakiewicz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886