Współpraca PUM i UM Szczecin zacieśnia się

29.11.2022 Wydarzenia

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa z udziałem Zastępcy Prezydenta Szczecina pani Lidii Rogaś, Dyrektor Wydziału Oświaty UM Szczecin pani Iwony Potrykus oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Beaty Karakiewicz i Kierownik Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM prof. Ewy Stachowskiej. Jej tematem było podpisanie porozumienia ws. realizacji wspólnych przedsięwzięć m.in. w zakresie korzystania przez studentów PUM z oferty edukacyjnej Gminy m. Szczecin. 

Zarówno Pani Prezydent jak i Pani Dziekan zgodnie potwierdziły, że współpraca pomiędzy jednostkami Gminy m. Szczecin oraz PUM już trwa, a kolejne porozumienia tylko ją zacieśniają. Tym razem studenci PUM-u będą mogli odbywać praktyczne zajęcia z udziałem dzieci i młodzieży uczącej się w szczecińskich szkołach oraz osób starszych, będących pod opieką jednostek miasta. Taka praktyka nie tylko udoskonala ofertę kształcenia uniwersytetu, ale również dobrze przygotowuje młodzież do zawodu, np. logopedy, który już na etapie nauki może mieć kontakt z młodymi pacjentami potrzebującymi pomocy medycznej.  

Konferencji towarzyszył pokaz kombinezonów-symulatorów odczuć starczych, które od ubiegłego tygodnia wykorzystywane są w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w nauczaniu przyszłych medyków. Dzięki nim studenci na sobie mogą zaobserwować co czują osoby starsze, zniedołężniałe. Takie doświadczenie efektywniej uczy empatii wobec pacjentów.   

– Są tam specjalne filtry, które pozwalają na całkowitą symulację. - mówi podczas demonstracji prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska i dodaje - Student ma w tej chwili zasymulowaną zaćmę i dysfunkcję plamki żółtej. Stroje zostały skonstruowane właśnie po to, by każdy młody człowiek używający je, mógł poznać odczucia osób starszych.   

Jest też wersja przygotowana dla studentek. Również z goglami VR, obciążnikami i specjalnymi pasami, które sprawiają, że młoda, wysportowana kobieta musi przyjąć pochyloną sylwetkę. 

Już po 5 minutach najchętniej bym usiadła. Najbardziej przeszkadzają obciążniki na stawach, jest mi dużo ciężej. Przez gogle słabo widzę i też słabo słyszę. – dzieli się swoimi odczuciami demonstrująca kombinezon studentka.



footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886