Z korzyścią dla klimatu w polickim SPSK-1 PUM

22.12.2021 Wydarzenia

Policki oddział Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki finansowe na termomodernizację swoich obiektów. Wymiar dotacji nie ma precedensu w historii modernizacji zachodniopomorskich obiektów publicznych. 

Umowę ws. udzielenia wsparcia finansowego podpisali: wiceprezes Paweł Mirowski ze strony NFOŚiGW i dyrektor SPSK nr 1 PUM Konrad Jarosz. Uroczystość odbyła się w obecności rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego.

Przedsięwzięcie obejmie 9 budynków o powierzchni 19,9 tys. m² i polegać będzie m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych obiektów, wymianie stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania. Uruchomione zostaną także pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna.

Poza korzyściami ekonomicznymi dla szpitala – inwestycja przyniesie także profity środowisku naturalnemu, bowiem o blisko 50 tys. GJ zmniejszy się zużycie energii pierwotnej, a o ponad 200 MWh rocznie wzrośnie produkcja energii z OZE. Łączna wartość inwestycji wyniesie 43,5 mln zł, z czego 95% stanowić będzie dofinansowanie z NFOŚiGW.

Dotację na termomodernizację w wysokości 6 mln złotych otrzymał także Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Obie umowy zostały podpisane 20 grudnia 2021 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. W uroczystości uczestniczyli wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, wiceminister w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska, posłowie Leszek Dobrzyński, Michał Jach i Artur Szałabawka, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i wicewojewoda Tomasz Wójcik, a także beneficjenci dofinansowania – dyrektor SPWSK Małgorzata Usielska i dyrektor SPSK-1 PUM Konrad Jarosz wraz z rektorem PUM prof. Bogusławem Machalińskim.

 

Foto. ZUWfooter background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886