Zjazd Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w PUM

20.03.2023 Wydarzenia

Na początku marca 2023 r. w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odbył się 79. Zjazd Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Było to pierwsze spotkanie w tym roku i pierwsze, poprowadzone przez prezydium wybrane w grudniu 2022 r.
 
Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego działa przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ogólnopolskim przedstawicielstwem studentów wszystkich uniwersytetów medycznych i uniwersyteckich wydziałów medycznych. Ponad dwudziestu członków Komisji jest powoływanych poprzez samorządy studentów tych uczelni. Pięć osób tworzy Prezydium, w którym zasiada m.in. przewodniczący Parlamentu Studentów PUM p. Damian Durys.
 
KWSM spotyka się w roku czterokrotnie. Podczas spotkania w PUM nowe władze przedstawiły sprawozdanie z już przeprowadzonych działań oraz plany na najbliższy rok. W wydarzeniu uczestniczyli wszyscy przedstawiciele Parlamentu Studentów naszej uczelni, a w charakterze gości prorektor ds. dydaktyki dr hab. Aneta Cymbaluk-Płoska i dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii prof. Edyta Paczkowska


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886