Dietetyka sportowa z treningiem personalnym


Kierownik studiów podyplomowych:

mgr Natalia Komorniak


Opis kierunku studiów i program:

Program studiów

Plan studiów obejmuje szeroki wachlarz wiedzy dotyczącej planowania optymalnego systemu odżywiania niezbędnego w poprawie sprawności, szybkości i wytrzymałości organizmu, a także umożliwiającego zwiększanie siły, masy mięśniowej i redukcji tkanki tłuszczowej (w zależności od dyscypliny sportu i potrzeb zawodnika) oraz odpowiednią regenerację powysiłkową. Dodatkowo zagadnienia z zakresu dietetyki klinicznej pozwolą na kompleksową opiekę żywieniową zarówno sportowców zdrowych kliniczne jak i tych cierpiących na poszczególne jednostki chorobowe. Ujęcie w kierunku studiów także kompetencji trenera personalnego pozwoli słuchaczom na tworzenie indywidualnych planów treningowych oraz naukę ich poprawnego wykonywania.

Część zajęć będzie prowadzona przez firmę ProFi Fitness School, która umożliwi uzyskanie certyfikatów trenera personalnego zgodnych z międzynarodowymi uprawnieniami REPs.


Czas trwania:

2 semestry


Liczba dostępnych miejsc:

20


Koszt studiów:

4 700 zł


Sylwetka kandydata:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci jednolotych studiów magisterskich, studiów I lub II stopnia


Zasady rekrutacji:

Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć do Centrum Kształcenia Podyplomowego:

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - tutaj
  • Dyplom ukończenia studiów, jego odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
  • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu studiów podyplomowych oraz wzoru umowy o kształcenie na studiach podyplomowych tutaj
  • Potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej
     

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł

Opłatę należy wpłacić przelewem na konto PUM z dopiskiem opłata – "Dietetyka sportowa"

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Żołnierska 54

71-210 Szczecin

pok. 206

s.podyplomowe@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 960/980


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886