Medycyna regeneracyjna i przeciwstarzeniowa twarzy


Kierownik studiów podyplomowych:

prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz


Opis kierunku studiów i program:

Program studiów

Studia podyplomowe Medycyna regeneracyjna i przeciwstarzeniowa twarzy umożliwią zdobycie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych w zakresie oceny stanu skóry, wykonywania zabiegów służących pielęgnowaniu urody, opóźniających proces starzenia, a także planowania i przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających oraz leczniczych w obrębie skóry twarzy. Absolwenci zdobędą umiejętność planowania i przeprowadzania zabiegów kosmetologicznych zgodnie z potrzebami skóry oraz umiejętność prawidłowej oceny składu kosmetyków i poprawnego ich stosowania, a także współpracy z lekarzem dermatologiem, lekarzem medycyny estetycznej, lekarzem chirurgii plastycznej w zakresie pielęgnacji skóry twarzy.


Czas trwania:

2 semestry


Liczba dostępnych miejsc:

20


Koszt studiów:

6 500 zł


Sylwetka kandydata:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I lub II stopnia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.


Zasady rekrutacji:

Kandydaci na studia zobowiązani są dostarczyć do Centrum Kształcenia Podyplomowego:

  • Wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny - tutaj
  • Dyplom ukończenia studiów, jego odpis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
  • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu studiów podyplomowych oraz wzoru umowy o kształcenie na studiach podyplomowych tutaj
  • Potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej
     

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85,00 zł

Opłatę należy wpłacić przelewem na konto PUM z dopiskiem opłata – "Medycyna regeneracyjna"

06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacji udziela:

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Żołnierska 54

71-210 Szczecin

pok. 206

s.podyplomowe@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 980/960


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886