Aktualizacja tabel COVID-19

02.04.2021 Ogłoszenia

Informujemy, że zaktualizowana została tabela zgłaszania studentów lub pracowników PUM zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz Instrukcja postępowania dla studentów PUM i zalecenia dla pracowników dydaktycznych.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i o korzystanie z aktualnych plików. Wszystkie aktualne informacje publikujemy pod adresem: https://www.pum.edu.pl/covid

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:
tel. +48 517 217 944
e-mail: covid@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886