Nagrody Rektora

22.10.2021 Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że 31 października br. upływa termin składania wniosków o przyznanie Nagród Rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi na mocy Zarządzenia nr 180/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Wnioski o nagrody dla pracowników składają ich bezpośredni przełożeni do Działu Kadr PUM.

Nagrodami Rektora mogą być wyróżnieni pracownicy za znaczące osiągnięcia w ramach wykonywanej pracy, którzy przyczynili się do uzyskania wymiernych korzyści na rzecz uczelni, czy wykonywali dodatkowe czynności na rzecz PUM poza zakresem swoich obowiązków.

Szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania Nagród, wysokości nagród i uzasadnienia wniosku znajdą Państwo w Zarządzeniu 180/2020.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886