Ogłoszenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich - ROZSTRZYGNIĘTE !

21.12.2022 Praca

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na następujące stanowisko: 

ASYSTENT - pracownik badawczo-dydaktyczny - czas nieokreślony w:

  •    Katedra i Klinika Psychiatrii

Termin składania dokumentów do: 20.01.2023 rok

Szczegóły zawarte w załącznikach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursową. 

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii ogłasza konkursy na następujące stanowiska:

1. ASYSTENT - pracownik badawczo-dydaktyczny - czas nieokreślony w:

  • Zakład Genetyki Sądowej 2 etaty 

2. ASYSTENT - pracownik badawczo-dydaktyczny - czas określony 4 lata w:

  • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 

3. ASYSTENT - pracownik badawczo-dydaktyczny - czas określony 2 lata w:

  • Zakład Patologii Ogólnej 

4. WYKŁADOWCA pracownik dydaktyczny - czas określony 2 lata w:

  •    Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej 

5. WYKŁADOWCA pracownik dydaktyczny - czas określony 4 lata w:

  • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 2 etaty 

6. PROFESOR pracownik dydaktyczny -czas określony w:

  • Samodzielna Pracownia Muzykoterapii

Termin składania dokumentów : 20.01.2023 rok

Szczegóły zawarte w załączniku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursową.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886