Kursy dla studentów 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego

14.03.2023 Szkolenia

Zapraszamy studentów piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego na trzy kursy, realizowane w ramach projektu "Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie" (nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 z dn. 5.06.2019 r.).

  1. „Projektowanie płatów w aspekcie mikrochirurgii jamy ustnej – jak uzyskać doskonały wynik gojenia".

Kurs odbędzie się 22 kwietnia 2023 r. w godz. 8.30-15.30.

Rejestracja prowadzona jest do 31 marca 2023 r. poprzez link rekrutacyjny.

  1. "Artykulacja i okluzja – jak planować leczenie stomatologiczne w artykulatorze z uwzględnieniem najnowszych norm okluzji aby uzyskać doskonałe kontakty międzyzębowe”.

Kurs odbędzie się 13 maja 2023 r. w godz. 8.30-15.30.

Rejestracja prowadzona jest do 31 marca 2023 r. przez link rekrutacyjny.

  1. "Endodoncja regeneracyjna  w powiększeniu – zamykanie szerokich otworów wierzchołkowych oraz perforacji zębów z zastosowaniem materiałów bioceramicznych. Warsztat z wykorzystaniem modeli".

Kurs odbędzie się 3 kwietnia 2023 w godz. 15.00-16.30 (wykład) i 15 maja 2023 w godz. 15.00-18.45 (ćwiczenia).

Rejestracja prowadzona jest do 24 marca 2023 r. poprzez link rekrutacyjny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Funduszy Zewnętrznych, telefon: +48 91 48 00 737 lub email: fundusze@pum.edu.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdą Państwo pod linkiem.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886