Kursy dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego - V rok


Logo projektu:

Kursy dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego - V rok

Opis projektu:

 

Student/ka może wybrać udział tylko w jednym z poniższych kursów!

1) Projektowanie płatów w aspekcie mikrochirurgii jamy ustnej – jak uzyskać doskonały wynik gojenia - 

UWAGA- zmiana terminu szkolenia na 22.04.2023 r. w godz. 8.30-15.30  

  • Program kursu:

Kurs z  częścią praktyczną na fantomach zwierzęcych umożliwi studentom stomatologii zdobycie i poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących wykonywania procedur chirurgicznych przeprowadzonych w jamie ustnej. Tematykę kursu dostosowano do zwiększonych zainteresowań studentów stomatologii w tym zakresie i jednocześnie brakami w programie kształcenia

- Podczas wykładu przedstawiona zostanie koncepcja mikrochirurgii oraz możliwości jej realizacji w jamie ustnej, instrumentarium mikrochirurgiczne, materiały szewne oraz biologia gojenia ran chirurgicznych. Ponadto szczegółowo omówione zostaną trzy najważniejsze etapy minimalnie inwazyjnego leczenia chirurgicznego: projektowanie cięcia, kształtowanie płatów oraz zakładanie szwów w zależności od rodzaju przeprowadzonej procedury.

- Podczas warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem fantomów zwierzęcych, studenci samodzielnie będą uczyć się prawidłowego projektowania cięć i kształtowania różnych rodzajów płatów w zależności od rodzaju wykonywanie procedury chirurgicznej, będą także doskonalić umiejętność szycia chirurgicznego umożliwiającego gojenie ran bez powikłań.

Kurs obejmuje 7 godzin w tym wykład (2 godz.) oraz warsztaty (5 godz.)

Kurs skierowany jest do studentów/studentek 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego,

liczba uczestników -16

Kryteria uczestnictwa: student/ka PUM V rok kierunek lekarsko-dentystyczny, brak wcześniejszego udziału we wsparciu w ramach projektu Integration

wykład dla wszystkich studentów/studnetek, zajęcia fantomowe w dwóch równoległych grupach 8 osobowych

link do formularza rekrutacyjnego: 

https://forms.office.com/e/iVAjbanUwr

 

rekrutacja trwa do: 31.03.2023 r.

2) „Artykulacja i okluzja – jak planować leczenie stomatologiczne w artykulatorze z uwzględnieniem najnowszych norm okluzji, aby uzyskać doskonałe kontakty międzyzębowe - 13.05.2023 w godz. 08.00-15.30

 

Kurs dla studentów/studentek chcących planować kompleksowe leczenie stomatologiczne pacjentów, zgodnie z budową i fizjologią narządu żucia. Kurs jest niepowtarzalną okazją, do zapoznania się z możliwością przenoszenia modeli uzębienia pacjenta do artykulatora oraz zasadami aktualnie obowiązującej koncepcji okluzji, które można zastosować u każdego pacjenta w codziennej praktyce stomatologicznej.

PROGRAM KURSU:

Kurs ma charakter teoretyczno-praktyczny. Tematyka kursu obejmuje poznanie najnowszej wiedzy dotyczącej zastosowania łuków twarzowych, artykulatorów oraz najważniejszych zasad okluzji statycznej i dynamicznej.

- W części teoretycznej studenci zapoznają się z celami zastosowania łuku twarzowego oraz budową i możliwościami programowania nowoczesnego artykulatora. Omówione zostanie instrumentarium oraz materiały służące do pracy na modelach w artykulatorze. Tematyka wykładów będzie obejmowała także zasady współcześnie obowiązującej koncepcji okluzji statycznej i dynamicznej u pacjentów dorosłych, tak, aby studenci potrafili zastosować tę wiedzę w praktyce. Studenci uzyskają wiedzę dotyczącą analogii budowy stawu skroniowo-żuchwowego i artkulatora, która jest niezbędna do prawidłowego planowania kompleksowego leczenia stomatologicznego pacjentów.

- W praktycznej części kursu studenci zdobędą umiejętności montowania modeli do artykulatora przy pomocy łuku twarzowego oraz rejestratów zwarcia oraz nauczą się programować artykulator indywidualnie dla pacjenta. Zapoznają się z możliwościami stworzenia przestrzeni funkcjonalnej w artykulatorze, odpowiadającej układowi ruchowemu narządu żucia pacjenta, co ma fundamentalne znaczenie w interdyscyplinarnym leczeniu stomatologicznym. W części praktycznej nauczą się samodzielnego wykonanie tzw. nawoskowania funkcjonalnego zębów na modelach zamontowanych do artykulatora z uwzględnieniem prawidłowych kontaktów na zębach przeciwstawnych w sytuacji statycznej oraz w ruchach żuchwy (wax-up funkcjonalny). Nauczą się jak wyznaczać płaszczyznę okluzyjną, jak przebiega krzywa Spee, jakie powinny być prawidłowe kontakty między zębami górnymi i dolnymi. Dzięki samodzielnemu modelowaniu zębów z wosku zrozumieją jakie znaczenie w funkcji narządu żucia mają prawidłowe kontakty międzyzębowe.

PROGRAM KURSU

Czas trwania kursu: 6 godzin, w tym 2 godziny seminarium oraz 4 godziny warsztaty

Kurs o charakterze teoretycznym i praktycznym przygotowujący do planowania kompleksowego leczenia stomatologicznego pacjentów, zgodnie z zasadami aktualnie obowiązującej koncepcji okluzji w nowoczesnych, programowanych indywidualnie artykulatorach.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

„Artykulacja i okluzja – jak planować leczenie stomatologiczne w artykulatorze z uwzględnieniem najnowszych norm okluzji aby uzyskać doskonałe kontakty międzyzębowe.

 

1.            Układ stomatognatyczny. Przestrzeń funkcjonalna w artyklulatorze – analogia do stawów skroniowo-żuchwowych.    Małgorzata Tomasik /seminarium

2.            Normy okluzji u pacjentów dorosłych.

Stany artykulacyjne żuchwy.      Małgorzata Tomasik/ seminarium

3.            Montowanie modeli uzębienia  do artykulatora z zastosowaniem łuku twarzowego i rejestratów zwarcia  Małgorzata Tomasik,

4.            Modelowanie zębów - nawoskowanie zębów zgodnie z zasadami stabilnej okluzji. Znaczenie płaszczyzny okluzyjnej.         Małgorzata Tomasik, Agnieszka Droździk/ warsztaty

5.            Modelowanie zębów – funkcjonalne nawoskowanie zębów w okluzji dynamicznej           Małgorzata Tomasik, Agnieszka Droździk/ warsztaty

6.            Znaczenie prawidłowej okluzji w fizjologii narządu żucia – podsumowanie kursu, dyskusja Małgorzata Tomasik, Agnieszka Droździk/ warsztaty /dyskusja

 

Zapraszamy!

Uczestnicy: Kurs przeznaczony jest dla studentów/studentek V roku stomatologii, liczba uczestników 16 osób

Seminaria – grupa 16 osób

Warsztaty – 2 grupy po 8 osób

Kryteria uczestnictwa: student/studentka PUM V rok kierunek lekarsko-dentystyczny, brak wcześniejszego udziału we wsparciu w ramach projektu Integration

 

link do formularza rekrutacyjnego: 

https://forms.office.com/e/ncwPyPE4xM

 

rekrutacja trwa do: 31.03.2023 r.

3) Endodoncja regeneracyjna  w powiększeniu - zamykanie szerokich otworów wierzchołkowych oraz perforacji zębów z zastosowaniem materiałów bioceramicznych. Warsztat z wykorzystaniem modeli - 03.04 i 15.05.2023 r.

Program kursu:

Kurs praktyczny na zębach fantomowych umożliwi studentom stomatologii zdobycie i poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących wykonywania procedur z zakresy endodoncji regeneracyjnej.

Tematykę kursu wynika z postępu w zakresie leczenia endontycznego zębów polegającego na wprowadzeniu do endodocji materiałów bioceramicznych.

Studenci zostaną zapoznani z technikami regeneracyjnymi w endodoncji – zamykanie perforacji, zamykanie szerokich otworów wierzchołkowych w zębach z niezakończonym rozwojem korzenia (zęby stałe u dzieci) oraz obecnie stosowanymi w tym celu materiałami bioceramicznymi: preparaty typu MTA, Biodentine, Well-Root PT, TotalFill Putty FS.

WYKŁAD: Szeroki otwór wierzchołkowy: postępowanie (45 min.); Perforacje zębów: techniki wypełnienia (45 min)

WARSZTAT: Każdy student wypełni szeroki otwór wierzchołkowy materiałem bioceramicznym oraz zamknie perforację z wykorzystaniem unikatowych modeli zębów fantomowych. Procedurę wykona z użyciem nowoczesnych materiałów stosowanych w tym celu. Zabieg zostanie wykonany w powiększeniu mikroskopu zabiegowego. Jednostka posiada 4 mikroskopy, co umożliwia równoczesną pracę 4 par (praca na 4 ręce) zgodnie z zasadami nowoczesnej ergonomii. Wyżej wymienione procedury zostaną wykonane z użyciem MTA, Biodentine, WellRoot PT, Total Fill FS. Kanały zostaną dopełnione cementem bioceramicznym Total Fill Root Canal Sealer. Wszystkie procedury zostaną wykonane w mikroskopie zabiegowym.

Liczba godzin:

Kurs obejmuje 7 godzin w tym wykład (2 godz.) oraz warsztaty (5 godz.)

Uczestnicy:

Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów/studentek 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego,

liczba uczestników - 8

Kryteria uczestnictwa: student/studentka PUM V rok kierunek lekarsko-dentystyczny, brak wcześniejszego udziału we wsparciu w ramach projektu Integration

 

link do formularza rekrutacyjnego: 

https://forms.office.com/e/97qt3JFGKJ

 

rekrutacja trwa do: 24.03.2023 r.

 

DOKUMENTACJA DLA UCZESTNIKÓW:

Zakres danych

Umowa

Oświadczenie RODO

Oświadczenie na zakończenie

Ankieta

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886