Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nr umowy:

POWR.03.05.00-00-Z047/18 z dn. 05.06.2019 r.


Okres realizacji:

 01.07.2019 r. – 30.11.2023 r.


Wartość projektu:

7 582 088,80 PLN , w tym dofinansowania z UE dla PUM   7.351.563,80 zł.


Kierownik projektu:

mgr inż. Krzysztof Goralski


Koordynacja administracyjna:

Dział Funduszy Zewnętrznych / Monika Biegas, +48 91 480 07 37 , Marcin Wroniecki +48 91 480 07 18, pokój 04


Streszczenie projektu:

Celem projektu jest wdrożenie narzędzia rozwoju programu rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez realizację realizacji oświadczeń:

 1. Osiągnięcie i realizacja programów kształcenia, kształcenia, potrzeb zawodowych, na poziomie krajowym i krajowym, ukierunkowanych na narzędzia do realizacji celuch
 2. Wprowadzanie wykładowców z zagranicy do wprowadzenia narzędzi w pracy naukowej i dydaktycznej - wprowadzenie nowych elementów do programów kształcenia w PUM
 3. Podnoszenie kompetencji zawodowych, analitycznych oraz
  elektronów studyjnych w występach na scenie dla rozwoju gospodarki i rozwoju
 4. Działania podnoszące nauczanie dydaktyczne w uczelniach: nauczanie dydaktyczne, ukierunkowanie (stosowanie posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich nauczaniem nauczania), nauczanie nauczania, nauczanie i nauczanie dydaktyczne
 5. Wspomaganie narzędzi zarządzania zarządzaniem, tworzeniem zasobów edukacyjnych, zarządzaniem informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia
 6. Działania podnoszące zarządcze zarządzanie i administrację
 7. Działania do wykonania pomocy i informacji o pomocy

Projekt, przeznaczony dla 1122 studentów/studentek PUM,  51 pracowników dydaktycznych oraz 18 pracowników kadry administracyjno- zarządczej PUM.


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO STUDENTÓW PUM

 1. Zakład Fizyki Medycznej PUM
 2. Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Ginekologii Onkologicznej PUM
 3. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM
 4. Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej PUM
 5. Zakład Medycyny Nuklearnej PUM
 6. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego PUM
 7. Katedra i Zaklad Anatomii Prawidłowej PUM

Kursy dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego - V rok

 

Kurs dla studentów PUM

„Kontakt z pacjentem/klientem z zaburzeniami psychicznymi oraz OC w zawodach medycznych"

I moduł „Kontakt z pacjentem/klientem z zaburzeniami psychicznymi" 

dr hab. n. o zdr. Monika Mak – 7 wykładów udostępnionych na platformie TEAMS 

Program ramowy:

 1. Komunikacja - wprowadzenie.
 2. Komunikacja w ochronie zdrowia.
 3. Komunikacja w XXI wieku (plus bonusy, które też można obejrzeć na końcu)
 4. Komunikacja a zaburzenia psychiczne.
 5. Szlifowanie komunikacji.
 6. Dialog motywujący- bonus
 7. Mindfulness mini wykład bonus

II moduł  - „Ubezpieczenie OC w zawodach medycznych”  

Specjalista posiadający bardzo duże doświadczenie w branży ubezpieczeń medycznych- 45 min

Nagranie umieszczone na platformie TEAMS 

Program ramowy:

 1. Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla studentów medycyny?
 2. Za co odpowiadam?
 3. Jak mogę zadbać o ochronę?
  a) Z jakich ubezpieczeń mogę skorzystać jako student(-ka)?
  b) Jaką wybrać sumę gwarancyjną/ubezpieczenia?
  c) Co to są sublimity?
  d) Co warto mieć w zakresie ochrony?
 4. Od kiedy działa polisa?
 5. Kiedy i kto powinien zgłosić szkodę?
 6. Jak zgłosić szkodę?
 7. Kiedy przedawniają się roszczenia?

 

Kurs skierowany do studentów wszystkich kierunków PUM z 1, 2,3,4 i 5 roku.

 

https://www.pum.edu.pl/images/uploads/uczelnia/projekty/Oświadczenia_uczestnika_projektu__na_zakończenie_badania.docDZIAŁANIA SKIEROWANE DO KADRY DYDAKTYCZNEJ PUM

 1. Zakład Fizyki Medycznej  
 2. Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej
 3. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego  
 4. Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Ginekologii Onkologicznej  

 

Warsztaty "Umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sieci informatycznych"

Zapraszamy pracowników dydaktycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do udziału w warsztatach "Umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sieci informatycznych", które pozwolą na nabycie umiejętności prowadzenia zajęć transmisji streamingowej z sali operacyjnej.
 

Grupa docelowa: kadra naukowo-dydaktyczna realizująca chirurgiczne zabiegi operacyjne.

 

Program warsztatów:

Część I:

Prezentacja funkcjonalności systemu medVC: 

- System telemedyczny medVC na bloku operacyjnym - wykorzystanie systemu telemedycznego podczas operacji,

- Szkolenie na sali operacyjnej dla dydaktyków: podłączanie, obsługa sprzętu, wykorzystanie możliwości systemu: interaktywne pauzowanie, rysowanie, zaznaczanie na ekranie,

- Nagrywanie – archiwizacja i dydaktyczny zbiór zasobów,

- Streaming – szerokie zasięgi w edukacji medyczne,

Szkolenie na sali dydaktycznej: 

- System telemedyczny medVC w Centrum Symulacji Medycznej (CSM),

- Rola operatora i rola narratora,

- Współpraca operatora na bloku operacyjnym z wykładowcą w sali dydaktycznej: podłączanie, obsługa sprzętu, wykorzystanie możliwości systemu: interaktywne pauzowanie, rysowanie, zaznaczanie na ekranie + komentarz eksperta,

- Nowa jakość w edukacji medycznej dla studentów, młodych lekarzy i personelu medycznego,

- Zdalne szkolenia z nowych metod i nowoczesnych rozwiązań w medycynie,

- Współpraca z innymi ośrodkami edukacyjnymi,

- Live surgery – interaktywne transmisje operacji z całego świata.

Część II: Wykorzystanie systemu telemedycznego w praktyce:

- Transmisja operacji z sali operacyjnej SPSK1 do sali wykładowej w Centrum Symulacji Medycznej (CSM),

- Interaktywna, zdalna współpraca operatora z wykładowcą w praktyce,

- Komentarz eksperta na żywo,

- Pytania i odpowiedzi –nowe możliwości dla studentów medycyny

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW PUM

 • Szkolenie pt. „Obsługa punktów kancelaryjnych dla systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD” - 21-23.09.2021
 • Szkolenie dla administratorów sieci informatycznej PUM "Wsparcie obsługi infrastruktury Windows Server 2019" (luty -listopad 2021) forma wsparcia online/stacjonarnie Harmonogram,
 • Szkolenie „Zarządzanie projektami badawczymi” (28-30.10.2020 szkolenie online)  
  Ogłoszenie,  Formularz zgłoszeniowy
 • Szkolenie "Archiwizacja dokumentacji finansowo - księgowej" (06.12.2021 r., szkolenie on - line)
 • Szkolenie "Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją", szkolenie on- line
 • K urs kancelaryjno - archiwalny I stopnia , szkolenie online w terminie 01-03.12.2021r.
 • Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji kadrowo-płacowej szkolenie online 08.03.2022 r. 
 • Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE, szkolenie online w terminie 09.03.2022 r.
 • Zajęcia doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów zakładowych, szkolenie online w terminie 15-16.03.2022 r.
 • Koordynator czynności kancelaryjnych, szkolenie online w terminie  31.03.2022 r.
 • Obieg i archiwizacja dokumentów (instrukcja kancelaryjna i JRWA), szkolenie w terminie:
  I edycja  12.04.2022 r,
  II edycja 13.04.2022 r.
 • Dokument elektroniczny i podpis elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie administracyjne z e-dokumentem. Szkolenie online w terminie:
  I edycja 09.05.2022 r.
  II edycja 10.05.2022 r. 
 • Szkolenie MS TEAMS , Poziom podstawowy: 24.10.2022 r., 25.10.2022 r.; Poziom zaawansowany: 26.10.2022 r.; 27.10.2022 r.
 • Szkolenie zakresu zarządzania i realizacji projektów na badania kliniczne, obowiązków sponsora badania i zespołu badawczego dla pracowników - 23-24.10.2023 r. 
  Rekrutacja na szkolenie - 9-16.10.2023 - przedłużenie terminu do 18.10.2023 r.
 • Zaproszenie , Program 
  Karta oceny Kandydata 
  Formularz zgłoszeniowy 

Dokumentacja dla uczestników szkolenia :

Program finał 
Umowa 
Oświadczenie RODO
Zakres danych osobowych
Ankieta 
Oświadczenie po zakończeniu  
 

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - EZD

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886