Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

https://www.pum.edu.pl/images/uploads/uczelnia/projekty/FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png

Nr umowy:

POWR.03.05.00-00-Z047/18 z dn. 05.06.2019 r.


Okres realizacji:

 01.07.2019 r. – 30.06.2023 r.


Wartość projektu:

7 582 088,80 PLN , w tym dofinansowania z UE dla PUM   7.351.563,80 zł.


Kierownik projektu:

mgr inż. Krzysztof Goralski


Koordynacja administracyjna:

Dział Funduszy Zewnętrznych / Monika Biegas, +48 91 480 07 37 , Marcin Wroniecki +48 91 480 07 18, pokój 04


Streszczenie projektu:

Celem projektu jest wdrożenie narzędzia rozwoju programu rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez realizację realizacji oświadczeń:

 1. Osiągnięcie i realizacja programów kształcenia, kształcenia, potrzeb zawodowych, na poziomie krajowym i krajowym, ukierunkowanych na narzędzia do realizacji celuch
 2. Wprowadzanie wykładowców z zagranicy do wprowadzenia narzędzi w pracy naukowej i dydaktycznej - wprowadzenie nowych elementów do programów kształcenia w PUM
 3. Podnoszenie kompetencji zawodowych, analitycznych oraz
  elektronów studyjnych w występach na scenie dla rozwoju gospodarki i rozwoju
 4. Działania podnoszące nauczanie dydaktyczne w uczelniach: nauczanie dydaktyczne, ukierunkowanie (stosowanie posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich nauczaniem nauczania), nauczanie nauczania, nauczanie i nauczanie dydaktyczne
 5. Wspomaganie narzędzi zarządzania zarządzaniem, tworzeniem zasobów edukacyjnych, zarządzaniem informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia
 6. Działania podnoszące zarządcze zarządzanie i administrację
 7. Działania do wykonania pomocy i informacji o pomocy

Projekt, który tworzyli 1122 studentów PUM 51 pracowników dydaktycznych oraz 18 pracowników kadry administracyjno- zarządczej PUM.


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW PUM

 • Szkolenie pt. „Obsługa punktów kancelaryjnych dla systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD” - 21-23.09.2021
 • Szkolenie dla administratorów sieci informatycznej PUM "Wsparcie obsługi infrastruktury Windows Server 2019" (luty -listopad 2021) forma wsparcia online/stacjonarnie Harmonogram,
 • Szkolenie „Zarządzanie projektami badawczymi” (28-30.10.2020 szkolenie online)  
  Ogłoszenie,  Formularz zgłoszeniowy
 • Szkolenie "Archiwizacja dokumentacji finansowo - księgowej" (06.12.2021 r., szkolenie on - line)
 • Szkolenie "Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją", szkolenie on- line
 • K urs kancelaryjno - archiwalny I stopnia , szkolenie online w terminie 01-03.12.2021r.
 • Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji kadrowo-płacowej szkolenie online 08.03.2022 r. 
 • Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE, szkolenie online w terminie 09.03.2022 r.
 • Zajęcia doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów zakładowych, szkolenie online w terminie 15-16.03.2022 r.
 • Koordynator czynności kancelaryjnych, szkolenie online w terminie  31.03.2022 r.
 • Obieg i archiwizacja dokumentów (instrukcja kancelaryjna i JRWA), szkolenie w terminie:
  I edycja  12.04.2022 r,
  II edycja 13.04.2022 r.
 • Dokument elektroniczny i podpis elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie administracyjne z e-dokumentem. Szkolenie online w terminie:
  I edycja 09.05.2022 r.
  II edycja 10.05.2022 r. 
 • Szkolenie MS TEAMS , Poziom podstawowy: 24.10.2022 r., 25.10.2022 r.; Poziom zaawansowany: 26.10.2022 r.; 27.10.2022 r.

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - EZD

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886