Katedra i Zakład Histologii i Embriologii PUM (studenci)


Logo projektu:

https://www.pum.edu.pl/images/uploads/uczelnia/projekty/FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png

Opis projektu:

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH KATEDRY I ZAKŁADU HISTOLOGII I EMBRIOLOGII 
w ramach projektu ”Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie" POWR.03.05.00-00-Z047/18-00

 

I/ Fakultet dodatkowy „Analiza obrazu wykorzystywana w naukach morfologicznych” - II Edycja - semestr letni 2022/23

Celem realizacji zajęć fakultatywnych jest wzbogacenie zajęć regularnych (seminariów, ćwiczeń i wykładów) i poznanie technik wykorzystywanych w badaniach histologicznych. Przedstawione techniki będą omawiane na poznanych podczas zajęć z histologii tkankach i narządach. Fakultet ma na celu nie tylko poznanie technik histologicznych z wykorzystaniem mikroskopii cyfrowej oraz dedykowanych do analizy obrazu oprogramowania, ale również utrwalenie wiedzy dotyczącej histologii z zakresu poznanych tkanek i narządów.

Grupa docelowa : studenci kierunków polskojęzycznych: lekarski, lekarsko-stomatologiczny, analityka medyczna, biotechnologia, farmacja I Edycja 40 studentów

Przewidywany okres rekrutacji: luty 2023

Przewidywany okres realizacji zajęć dodatkowych: marzec -maj  2023 r.

Kryteria uczestnictwa:  studenci kierunków polskojęzycznych: lekarski, lekarsko-stomatologiczny, analityka medyczna, biotechnologia

 

Formularz rekrutacyjny

 

Dokumenty dla uczestników do wglądu:

Umowa

Oświadczenie na zakończenie

Oświadczenie przetwarzanie danych

Zakres danych osobowych

 

Harmonogram zajęć II edycja

Wszystkie zajęcia odbędą się na sali dydaktycznej KZHiE PUM

Tematyka zajęć

Gr I

AW

środa

 

Gr II

DS.

środa

Gr III

KM

czwartek

Gr IV

SR

czwartek

Gr V

AP

środa

Gr VI

AK

czwartek

1. Wprowadzenie - Typy barwień stosowanych w badaniach morfologicznych. Immunohistochemia. Morfometria – SEMINARIUM – 2 h

01.03.23

godz. 12.30- 14.00

 

01.03.23

godz. 12.30- 14.00

 

02.03.23

godz. 10.00-11.30

09.03.23

godz. 13.00-14.30

08.03.23

godz. 12.30-14.00

09.03.23

godz. 13.00 -11.30

2. LABORATORIUM - Studenci wykonują preparaty – przygotowanie do barwienia - 2 h

3. LABORATORIUM - Barwienie i zamykanie preparatów – 2 h

08.03. 23

godz. 12.00 -15.00

08.03. 23

godz. 12.00 -15.00

09.03.23

godz. 10.00 -13.00

16.03.23

godz. 13.00 -16.00

15.03.23

godz. 12.00 -15.00

 

16.03.23

godz. 10.00 -13.00

 

 

4. Wykonanie mikrofotografii  z preparatów samodzielnie sporządzonych na zajęciach laboratoryjnych,  umieszczenie ich na serwerze  i włączenie do puli „histopreparatów” – 2 h

5. Morfometria jelita cienkiego – grubość ściany, długość kosmka – Case Viewer – 2h

15.03.23

godz. 12.00 -15.00

 

15.03.23

godz. 12.00 -15.00

 

16.03.23

godz. 10.00 -13.00

 

 

23.03.23

godz. 13.00 -16.00

 

 

22.03.23

godz. 12.00 -15.00

 

23.03.23

godz. 10.00 -13.00

 

6. Morfometria preparatów wybranych w Case Viewerze – 2 h

7. Zadania do immunohistochemii (zliczanie jąder wybarwionych w wątrobie, np. Caspaza 3 – NOWA NAKŁADKA – PATTERN Quant, Cell Quant) – 2 h

22.03.23

godz. 12.00 -15.00

 

22.03.23

godz. 12.00 -15.00

 

23.03.23

godz. 10.00 -13.00

 

30.03.23

godz. 13.00 -16.00

 

29.03.23

godz. 12.00 -15.00

 

30.03.23

godz. 10.00 -13.00

 

8. Zadania do immunohistochemii (zliczanie jąder wybarwionych w wątrobie, np. Caspaza 3 – NOWA NAKŁADKA – PATTERN Quant, Cell Quant) – 2 h

9. Wykonanie własnej analizy obrazu z wybranego preparatu – zebranie wyników i przygotowanie raportu – ppt – 2h

29.03.23

godz. 12.00 -15.00

 

29.03.23

godz. 12.00 -15.00

 

30.03.23

godz. 10.00 -13.00

 

13.04.23

godz. 13.00 -16.00

 

05.04.23

godz. 12.00 -15.00

 

13.04.23

godz. 10.00 -13.00

 

10. Prezentacja własnych wyników. – 2h

 

05.04.23

godz. 12.00 -13.30

 

05.04.23

godz. 12.00 -13.30

13.04.23

godz. 10.00 -11.30

 

20.04.23

godz. 13.00 -14.30

 

12.04.23

godz. 12.00 -13.30

20.04.23

godz. 10.00-11.30

 

 

II/ Fakultet dodatkowy „Analiza obrazu wykorzystywana w naukach morfologicznych” - I Edycja

Celem realizacji zajęć fakultatywnych jest wzbogacenie zajęć regularnych (seminariów, ćwiczeń i wykładów) i poznanie technik wykorzystywanych w badaniach histologicznych. Przedstawione techniki będą omawiane na poznanych podczas zajęć z histologii tkankach i narządach. Fakultet ma na celu nie tylko poznanie technik histologicznych z wykorzystaniem mikroskopii cyfrowej oraz dedykowanych do analizy obrazu oprogramowania, ale również utrwalenie wiedzy dotyczącej histologii z zakresu poznanych tkanek i narządów.

Grupa docelowa : studenci kierunków polskojęzycznych: lekarski, lekarsko-stomatologiczny, analityka medyczna, biotechnologia , I Edycja 36 studentów

Przewidywany okres rekrutacji: marzec 2022

Przewidywany okres realizacji zajęć dodatkowych: marzec -czerwiec 2022 r.

Kryteria uczestnictwa:  studenci kierunków polskojęzycznych: lekarski, lekarsko-stomatologiczny, analityka medyczna, biotechnologia

 

Formularz rekrutacyjny

 

Dokumenty dla uczestników do wglądu:

Umowa

Oświadczenie na zakończenie

Oświadczenie przetwarzanie danych

Zakres danych osobowych

 

Harmonogram zajęć I edycja

Więcej informacji dla uczestników

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886