Ministerstwo Zdrowia


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie realizauje projekty w ramach umów o dofinansowanie zawartych z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia

Więcej informacji na temat Funduszy Europejskich znajduje się na stronie MZ : Fundusze Europejskie dla Zdrowia (zdrowie.gov.pl)


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886