Endolaparoskopia-innowacyjne metody nauczania praktycznego lekarzy i rezydentów


Logo projektu:

https://www.pum.edu.pl/images/uploads/uczelnia/projekty/FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png

Nr umowy:

POWR.05.04.00-00-0154/18


Okres realizacji:

01.10.2018 - 30.06.2023


Wartość projektu:

1 399 416,00 zł


Kierownik projektu:

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski


Korodynacja administracyjna:

Dział Funduszy Zewnętrznych, Klaudia Rakoczy - tel. 91 4800 734


Streszczenie projektu:

Projekt pn. „Endolaparoskopia – innowacyjne metody nauczania praktycznego lekarzy i rezydentów”, POWR.05.04.00-00-0154/18. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa zadania:

  1. Realizacja kursu „Endolaparoskopia

    Corocznie zostaną przeprowadzone 3 edycje kursu, w każdym z nich weźmie udział 20 lekarzy i lekarzy rezydentów specjalizujących się w chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej oraz lekarze specjalizujący się w dyscyplinach zabiegowych, gdzie wykonywane są zabiegi laparoskopowe i endoskopowe. Kursy będą prowadzone przez ekspertów krajowych i zagranicznych.

  2. Doposażenie centrum symulacyjnego w Pracowni Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego  i Ratunkowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

    Zostanie zakupione wyposażenie o wartości prawie 800 000,00zł


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

Kolejna VIII edycja warsztatów endolaparoskopowych odbędzie w terminie 19-20  listopada 2022 r.Rekrutacja do warsztatów rozpocznie się pod koniec września 2022 r. Wsparciem planuje się objąć od 22 do 24 Uczestników.

Kolejna i zarazem ostatnia edycja warztatów odbędzie się w maju 2023 r. Dokładny termin zostanie podany w grudniu 2022 r.

19/11/2022
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886