Endolaparoskopia-innowacyjne metody nauczania praktycznego lekarzy i rezydentów


Logo projektu:

Endolaparoskopia-innowacyjne metody nauczania praktycznego lekarzy i rezydentów

Nr umowy:

POWR.05.04.00-00-0154/18


Okres realizacji:

01.10.2018 - 30.06.2023


Wartość projektu:

1 399 416,00 zł


Kierownik projektu:

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski


Koordynacja administracyjna:

Biuro Projektu: Dział Funduszy Zewnętrznych pok. 04, Klaudia Rakoczy - tel. 91 4800 734


Streszczenie projektu:

Projekt pn. „Endolaparoskopia – innowacyjne metody nauczania praktycznego lekarzy i rezydentów”, POWR.05.04.00-00-0154/18. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa zadania:

  1. Realizacja kursu „Endolaparoskopia

    Corocznie zostaną przeprowadzone 3 edycje kursu, w każdym z nich weźmie udział 20 lekarzy i lekarzy rezydentów specjalizujących się w chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej oraz lekarze specjalizujący się w dyscyplinach zabiegowych, gdzie wykonywane są zabiegi laparoskopowe i endoskopowe. Kursy będą prowadzone przez ekspertów krajowych i zagranicznych.

  2. Doposażenie centrum symulacyjnego w Pracowni Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego  i Ratunkowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

    Zostanie zakupione wyposażenie o wartości prawie 800 000,00zł

HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

IX EDYCJA WARSZTATÓW ENDOLAPAROSKOPOWYCH 


Zapraszamy do kolejnej edycji warsztatów endolaparoskopowych, które odbędą się w terminie 20-21 maja 2023 r.

Rekrutacja do warsztatów trwa od 08.05.2023  r.

Zapraszamy do zapisów - link do formularza rekrutacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z Programem szkolenia.

Warsztaty endolaparoskopoweWsparciem planuje się objąć 20 Uczestników.  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru.

VIII EDYCJA WARSZTATÓW ENDOLAPAROSKOPOWYCH 


Zapraszamy do kolejnej edycji warsztatów endolaparoskopowych, które odbędą się w terminie 19-20  listopada 2022 r.

Rekrutacja do warsztatów trwa od 3 października do 14 listopada 2022 r.

Zapraszamy do zapisów - link do formularza rekrutacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z Programem szkolenia.

Warsztaty endolaparoskopoweWsparciem planuje się objąć od 22 do 24 Uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru.

19/11/2022
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886