Komunikacja interprofesjonalna dla studentów kierunków medycznych


Logo projektu:

Komunikacja interprofesjonalna dla studentów kierunków medycznych

Nr umowy:

MZ/DRKM/2022/1209/861


Okres realizacji:

22.12.2022 - 30.09.2023 r


Wartość projektu:

700 000,00 zł


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Elżbieta Grochans


Koordynacja administracyjna:

Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204, tel. (91) 48 00 700, e-mail: kancelaria@pum.edu.pl, skrzynka podawcza: ePUAP: /PUM/skrytka


Streszczenie projektu:

Studenci 3. roku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, farmacji i analityki medycznej odbędą szkolenia z zakresu komunikacji interprofesjonalnej w oparciu o program przygotowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Celem szkolenia przyszłych medyków z PUM jest nauka wzajemnej i efektywnej komunikacji między profesjonalistami różnych specjalności. Uczestnicy zajęć zgłębią m.in. potrzebę i umiejętności rozumienia zakresu kompetencji i funkcji poszczególnych przedstawicieli zawodów medycznych oraz ich roli w zespole terapeutycznym. Nauczą się budowania współpracy i dalszego doskonalenia tych umiejętności. 

Taka praktyczna wymiana informacji już na etapie nauki – jest istotną wartością w procesie terapeutycznym pacjentów i wpłynie na zwiększenie kompetencji przyszłych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, ratowników medyczny, fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych, absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

„Szkolenie z zakresu komunikacji interprofesjonalnej dla studentów kierunków medycznych” o wartości 700 tys. zł w stu procentach dofinansowano ze środków Ministra Zdrowia, zgodnie ze zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2022 r., znak: RKN.07.8.2022.MW.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886