Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia


Logo projektu:

Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia

Nr umowy:

POWR 05.02.00-00-0019/18


Okres realizacji:

01.09.2019 - 31.12.2022


Wartość projektu:

631 793,15 zł, w tym kwota dofinansowania z UE: 591 668,75 zł


Kierownik projektu:

dr n. zdr. Artur Kotwas - pracownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego


Koordynacja administracyjna:

mgr Aleksandra Hapka tel. 91 480 09 80 Centrum Kształcenia Podyplomowego (rekrutacja) | mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu jest przeszkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli podmiotów tworzących system zdrowia, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

  1. studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi medyczne: liczba uczestników 30 osób,
  2. szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego:
    • szkolenie "Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym" - liczba uczestników: 27 osób,
    • studia podyplomowe "Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi" - liczba uczestników: 30 osób,
    • szkolenia "Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym" - liczba uczestników: dwie edycje po 15 osób,
    • szkolenia "Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia" - liczba uczestników: dwie edycje po 15 osób,

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886