Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia


Logo projektu:

https://www.pum.edu.pl/images/uploads/uczelnia/projekty/FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

Nr umowy:

POWR 05.02.00-00-0019/18


Okres realizacji:

01.09.2019 - 31.12.2022


Wartość projektu:

631 793,15 zł, w tym kwota dofinansowania z UE: 591 668,75 zł


Kierownik projektu:

dr n. zdr. Artur Kotwas - pracownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego


Koordynacja administracyjna:

mgr Aleksandra Hapka tel. 91 480 09 80 Centrum Kształcenia Podyplomowego (rekrutacja) | mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu jest przeszkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli podmiotów tworzących system zdrowia, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

  1. studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi medyczne: liczba uczestników 30 osób,
  2. szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego:
    • szkolenie "Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym" - liczba uczestników: 27 osób,
    • studia podyplomowe "Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi" - liczba uczestników: 30 osób,
    • szkolenia "Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym" - liczba uczestników: dwie edycje po 15 osób,
    • szkolenia "Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia" - liczba uczestników: dwie edycje po 15 osób,


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data
    Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi    
    luty 2022 - grudzień 2022          
                 
  zjazd data godziny l. godz. przedmiot forma lokalizacja
  grupa 1 grupa 2
                 
               
  16 zjazd 2022-12-03 08:30 - 11:30 4 Zaawansowane metody analiz statystycznych Techniki wizualizacji danych ćw sala komputerowa CSM / 107
  sobota 4
        przerwa      
    12:00 - 15:00 4 Techniki wizualizacji danych Zaawansowane metody analiz statystycznych ćw sala komputerowa CSM / 107
    4
               
  2022-12-04 08:30 - 11:30 4 Zaawansowane metody analiz statystycznych Techniki wizualizacji danych ćw sala komputerowa CSM / 107
  niedziela 4
        przerwa      
    12:00 - 15:00 4 Techniki wizualizacji danych Zaawansowane metody analiz statystycznych ćw sala komputerowa CSM / 107
    4
                 
  17 zjazd 2022-12-10 10:30 - 13:30 4 Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD)   ćw sala komputerowa CSM / 107
  sobota
        przerwa      
    14:00 - 17:00 4   Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD) ćw sala komputerowa CSM / 107
  e-learning   3 Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD) e-l MS Teams
               
  2022-12-11 08:30 - 11:30 4 Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD)   ćw sala komputerowa CSM / 107
  niedziela
        przerwa      
    12:00 - 15:00 4   Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD) ćw sala komputerowa CSM / 107
               
  Egzamin 2022-12-18 08:00 - 22:30   Egzamin dyplomowy   8a WNoZ
  niedziela      
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886