Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia


Logo projektu:

https://www.pum.edu.pl/images/uploads/uczelnia/projekty/FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

Nr umowy:

POWR 05.02.00-00-0019/18


Okres realizacji:

01.09.2019 - 31.12.2022


Wartość projektu:

631 793,15 zł, w tym kwota dofinansowania z UE: 591 668,75 zł


Kierownik projektu:

dr n. zdr. Artur Kotwas - pracownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego


Korodynacja administracyjna:

mgr Aleksandra Hapka tel. 91 480 09 80 Centrum Kształcenia Podyplomowego (rekrutacja) | mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu jest przeszkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli podmiotów tworzących system zdrowia, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:

  1. studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi medyczne: liczba uczestników 30 osób,
  2. szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego:
    • szkolenie "Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym" - liczba uczestników: 27 osób,
    • studia podyplomowe "Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi" - liczba uczestników: 30 osób,
    • szkolenia "Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym" - liczba uczestników: dwie edycje po 15 osób,
    • szkolenia "Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia" - liczba uczestników: dwie edycje po 15 osób,


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data
Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia - Edycja II
zjazd data godziny l. godz. przedmiot
         
1 dzień 2022-10-19 08:00 - 10:15 3 Zaawansowane formatowanie w MS Excel
środa     przerwa kawowa
  10:30 - 13:30 4 Zaawansowane formatowanie w MS Excel
      przerwa oboadowa
  14:00 - 15:30 2 Zaawansowane formatowanie w MS Excel
         
2 dzień 2022-10-20 08:00 - 10:15 1 Zaawansowane formatowanie w MS Excel
czwartek 08:45 - 10:15 2 Zaawansowane narzędzia baz danych
      przerwa kawowa
  10:30 - 12:45 3 Zaawansowane narzędzia baz danych
  12:45 - 13:30 1 Zaawansowane tabele przestawne w MS Excel
      przerwa oboadowa
  14:00 - 15:30 2 Zaawansowane tabele przestawne w MS Excel
         
3 dzień 2022-10-26 08:00 - 09:30 2 Zaawansowane tabele przestawne w MS Excel
środa 09:30 - 10:15 1 Zaawansowane narzędzia programu Excel
      przerwa kawowa
  10:30 - 12:00 2 Zaawansowane narzędzia programu Excel
  12:00 - 13:30 2 Zaawansowane narzędzia programu Excel
      przerwa oboadowa
  14:00 - 15:30 2 Zaawansowane metody tworzenia wykresów w MS Excel
         
4 dzień 2022-10-27 08:00 - 10:15 3 Zaawansowane metody tworzenia wykresów w MS Excel
czwartek     przerwa kawowa
  10:30 - 13:30 4 Praca z obszernymi dokumentami MS Word
      przerwa oboadowa
  14:00 - 15:30 2 Praca z obszernymi dokumentami MS Word
         
5 dzień 2022-11-03 08:00 - 09:30 2 Praca z obszernymi dokumentami MS Word
czwartek 09:30 - 10:15 1 Automatyzacja pracy
      przerwa kawowa
  10:30 - 12:00 2 Automatyzacja pracy
  12:30 - 13:30 2 Praca w trybie śledzenia zmian
      przerwa oboadowa
  14:00 - 14:45 1 Praca w trybie śledzenia zmian
  14:45 - 15:30 1 Rejestrowanie makropoleceń
         
6 dzień 2022-11-04 08:00 - 09:30 2 Rejestrowanie makropoleceń
piątek 09:30 - 10:15 1 Obiekty
      przerwa kawowa
  10:30 - 12:00 2 Obiekty
         
         
    RAZEM h 50  
  Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym Edycja II  
         
           
dzień data godziny l. godz. przedmiot forma
           
1 dzień 2022-10-12 10:25 - 12:40 3 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w środowisku pracy jak i poza nim Ćw
      przerwa kawowa  
środa 12:45 - 15:00 3 Zachowania w pracy: różne rodzaje zachowań pracowników, motywy i ich konsekwencje Ćw
         
e-learning   2 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w środowisku pracy jak i poza nim e-l
    2 Zachowania w pracy: różne rodzaje zachowań pracowników, motywy i ich konsekwencje e-l
           
2 dzień 2022-10-17 10:25 - 12:40 3 Efektywne zarządzanie sobą w czasie Ćw
      przerwa kawowa  
poniedziałek 12:45 - 15:00 3 Rozpoznawanie emocji i zarządzanie emocjami  Ćw
         
e-learning   2 Efektywne zarządzanie sobą w czasie e-l
    2 Rozpoznawanie emocji i zarządzanie emocjami  e-l
           
3 dzień 2022-10-20 10:25 - 12:40 3 Radzenie sobie w sytuacji konfliktu w środowisku pracy Ćw
      przerwa kawowa  
czwartek 12:45 - 15:00 3 Radzenie sobie z nadmiernym stresem Ćw
         
e-learning   2 Radzenie sobie w sytuacji konfliktu w środowisku pracy e-l
    2 Radzenie sobie z nadmiernym stresem e-l
           
4 dzień 2022-10-24 10:25 - 12:40 3 Budowanie dobrych relacji w pracy Ćw
      przerwa kawowa  
poniedziałek 12:45 - 15:00 3 Kreatywne rozwiązywanie problemów, dochodzenie do decyzji Ćw
         
e-learning   2 Budowanie dobrych relacji w pracy e-l
    2 Kreatywne rozwiązywanie problemów, dochodzenie do decyzji e-l
           
5 dzień 2022-11-03 10:25 - 12:40 3 Znajdowanie równowagi praca – dom Ćw
      przerwa kawowa  
środa 12:45 - 15:00 3 Dbanie o własny dobrostan Ćw
         
e-learning   2 Znajdowanie równowagi praca – dom e-l
    2 Dbanie o własny dobrostan e-l
           
    RAZEM h 50    
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886