Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nr umowy:

POWR.05.03.00-00-0007/15


Okres realizacji:

01.02.2016 - 30.06.2023


Wartość projektu:

18 897 068,09 zł


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Elżbieta Grochans


Koordynacja administracyjna:

Biuro Projektu: Dział Funduszy Zewnętrznych ul. Rybacka 1 70-210 Szczecin - Klaudia Rakoczy tel. 91 4800 734


Streszczenie projektu:

Projekt „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016r. Projekt przewiduje wyposażenie sal symulacyjnych w następujących lokalizacjach:

- nowowybudowany budynek Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie,

- pomieszczenia Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Żołnierskiej,

- pomieszczenia Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

W ramach projektu realizowane będą działania miękkie tj. szkolenia Nauczycieli Akademickich z zakresu prowadzenia zajęć w warunkach symulowanych.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają przede wszystkim studenci kierunków:

pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny.  

Strona Centrum Syulacji Medycznej PUM: CSM


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

 KADRA PUM: SZKOLENIA I STAŻE DLA TECHNIKÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ

W ramach niniejszego projektu zaplanowano następujące wsparcia dla kadry Centrum Symulacji Medycznej PUM:

24-26 kwietnia 2023 r.-  staż Techników  w Centrum Symulacji Medczynej w Bydgoszczy.

17-19 maja 2023 r. - staż Techników w Cenytrum Symulacji Medycznej w Poznaniu. 

Celem staży jest wymiana doświadczeń w zakresie m.in.  naprw i konserwacji sprzętu będącego na wyposażeniu CSM, jak i rozwiązań organizacyjno-logistycznych pracy na CSM. Wszystkie działania mają na celu nawiązanie wpółpracy z innymi Centrami, które stają przed podobnymi problemami w codziennej pracy ze studentami i kadrą dydaktyczną.

06.06.2023 r. - rozpoczęcie szkolenia KPP dla Techników. Technicy uzyskali do aplikacji mobilnej dzięki której w dowolnym czasie mają możliwość przeorobienia i zaliczenia cześci teoretycznej.

22-23.06.2023 r. oraz 26-27.06.2023 r. - Część praktyczna. MIejsce szkolenia CSM PUM ul. Klonowica 50 Szczecin.

12-16 czerwca 2023 r. - szkolenie wewnętrzne dla Techników z zakresu obsługi technicznej symulatorów, uporządkowanie wiedzy z zakresu wsparcia technicznego dla Nauczycieli Akademickich.

20/03/2023

KADRA PUM: SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Szkolenie dedykowane jest dla Nauczycieli Akademickich zainteresowanych prowadzeniem zajęć w warunkach symulowanych.

Rekrutacja do szkolenia e-learningowego dla 25 Nauczycieli Akademickich - rozpoczęcie rekrutacji 09.01.2023 r. Link do formularza rekrutacyjnego. Przed przystapieniem do uzupełnienia formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie sie z Regulamin uczestnictwa

UWAGA: Szkolenie ma formę samokształcenia.
Materiały zostały udostępnione w MSTeams. Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego zostaną Pańswto przypisani do Zespołu: "Szkolenie dla kadry dydaktycznej PUM"

Każdy z uczestników zanim zapozna sie z materiałami poproszony będzie o uzupełnienia testów, które udostępnione będą w kanale ogólnym jako zadania.
Łącznie będzie trzeba wypełnić 5 testów, które swoim zakresem obejmują omawiane teamty zajęć.

Po zakończeniu samokształcenia Uczestinicy zobowiązani są do wypełnienia takich samych testów, tak aby możliwa była analiza przyrostu wiedzy!

 Dokumenty dla uczestników: 
1. Deklaracja uczestnictwa
2. Oświadczenie uczestnika projektu
3. Formularz danych osobowych
4. Umowa uczestnictwa
5. Informacja po zakończeniu szkolenia

04/10/2022

 MIĘDZYUCZELNIANE ZAWODY STOMATOLOGICZNE

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do VIII edycji Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych

Zawody odbędą się 16 grudnia 2022 r. w godzinach 16:00 - 21:00
oraz 17 grudnia 2022 r. w godzinach  07:30 do 12:30

Miejsce Zawodów: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej, al. Powstańców Wlkp.  72 Szczecin, Budynek , II piętro.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem oraz  Program Zawodów

Formularz rekrutacyjny. - Uwaga rekrutacja zostanie zakończona 12 grudnia 2022 r. W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób, rekrutacja zostanie przedłużona.

Dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć najpóźniej w dniu Zawodów.

- oświadczenie uczestnika

-dane uczestnika

-deklaracja uczestnictwa

- plakat informacyjny

08/11/2022

STUDENCI:  WARSZTATY KONFERENCYJNE W JĘZYKU ANGIELSKIM 


Rekrutacja uczestników (studentów) do udziału w warsztatach konferencyjnych w języku angielskim.Szkolenie planowane do realizacji w termminie 23 października 2022 r. więcej szczegółów zostanie podanych pod koniec września 2022 r. Wsparciem planuje się objąc 30 Studentów kierunku lekarskiego.

Zajęcia maja charakter warsztatowy - praktyczny i zostana poprowadzone przez studentów kierunku lekarskiego VI rok.

Plakat informacyjny

Harmonogram warsztatów

Link do rekrutacji 

Regulamin rekrutacji

Dokumenty dla Uczestników

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie CSM przy ul. Kolonowica 50 do dnia 20 października 2022 r.

02/10/2022
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886