Centrum Innowacyjnej Edukacji Medyczynej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

https://www.pum.edu.pl/images/uploads/uczelnia/projekty/FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png

Nr umowy:

POWR.05.03.00-00-0007/15


Okres realizacji:

01.02.2016 - 30.06.2023


Wartość projektu:

18 897 068,09 zł


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Elżbieta Grochans


Korodynacja administracyjna:

Dział Funduszy Zewnętrznych, Klaudia Rakoczy tel. 91 4800 734


Streszczenie projektu:

Projekt „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.03.2016r. Projekt przewiduje wyposażenie sal symulacyjnych w następujących lokalizacjach:

- nowowybudowany budynek Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie,

- pomieszczenia Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Żołnierskiej,

- pomieszczenia Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

W ramach projektu realizowane będą działania miękkie tj. szkolenia Nauczycieli Akademickich z zakresu prowadzenia zajęć w warunkach symulowanych.

Wsparcie w ramach projektu otrzymają przede wszystkim studenci kierunków:

pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski, lekarsko-dentystyczny.  

Strona Centrum Syulacji Medycznej PUM: CSM


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

Rekrutacja do szkolenia e-learningowego dla 25 Nauczycieli Akademickich - rozpoczęcie rekrutacji 15.09.2022 r. Link do formularza rekrutacyjnego.

Szkolenie będzie dotyczyć prowadzenia zajęć ze studentami w warunkach symulowanych. 

15/09/2022

Rekrutacja uczestników (studentów) do udziału w warsztatach konferencyjnych w języku angielskim. Skolenie planowane do realizacji w termminie 23 października 2022 r. więcej szczegółów zostanie podanych pod koniec września 2022 r. Wsparcxiem planuje się objąc 30 Studentów kierunku lekarskiego.

02/10/2022

W miesiącu Listopad 2022 r. planuje się przeprowadzić ostatnia edycję Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych. Konkretny termin zostanie podany w październiku wraz z rozpoczeciem roku akademickiego 2022/2023.

04/10/2022
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886