Progressio - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

Progressio - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Opis projektu:

Od 2 lipca 2018 roku rozpoczyna się realizacja projektu „Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest kompleksowy rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM) poprzez pogłębianie oferty edukacyjnej skutkującej podniesieniem umiejętności odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz usprawnienia pracy naukowej poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr.

Projekt zakłada realizację 39 zadań (4 moduły):

  • Moduł programów kształcenia rozszerzenie oferty społecznej dla studentów PUM. Realizacja zajęć fakultatywnych i wykładów przez wykładowców z zagranicy.
  • Moduł podnoszenia kompetencji dotyczy podniesienia poziomu kompetencji PUM kierunku: pielęgniarstwo (I i II stopnia) poprzez udział w kursach specjalistycznych, wizyty studyjnej w Hiszpanii i zajęć praktycznych u pracodawców.
  • Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentow w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy: 
  • Akademickie Biuro Karier
  • Moduł zarządzania w instytucji szkolnictwa wyższego szkolenia dla kadry zarządzającej - administracyjnej , staż dydaktyczny dla pracowników naukowo-dydaktycznych , szkolenia dla kadry zarządzającej - administracyjnej , staż dydaktyczny dla pracowników naukowo-dydaktycznych.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie:1927 studentów PUM, 435 absolwentów, 100 pracowników zarządzająco - doradczych i 2 pracowników dydaktycznych.

Efekty realizacji projektu, m.in .: wyższe kompetencje zawodowe i interpersonalne studia i pracownicy PUM oraz cyfryzacja i informatyzacja Uczelni.

Wartość projektu: 6.192.325,53 zł , w tym wkład Funduszy Europejskich: 6.006.554,53 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 02.07.2018 r. do 31.10.2023 r.

Kierownikiem projektu jest: prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska

Biuro Projektu: Dział Funduszy Zewnętrznych PUM, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin (poziom -1, pok.04), tel. 914800737.

 

AKTUALNOŚCI


Aktualne wsparcie:

Planowana jest rekrutacja studentów pielęgniarstwa na 3 i ostatnią edycję kursu specjalistycznego: Resuscytacja krążeniowo - oddechowa (RKO).


Zajęcia dodatkowe organizowane ze studentami z udziałem pracodawców dla 2 i 3 roku Pielęgniarstwa - zrealizowane.
Harmonogram zajęć z pracodawcami

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886