Zakład Medycyny Nuklearnej PUM (studenci)


Logo projektu:

Zakład Medycyny Nuklearnej PUM (studenci)

Opis projektu:

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ PUM

na rok akademicki 2022/2023
w ramach projektu ”Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie" POWR.03.05.00-00-Z047/18-00

I/ Fakultet dodatkowy „Radiochemia stosowana w medycynie nuklearnej” - I Edycja

Zapraszamy studentów/studentki IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej do udziału w zajęciach
z zakresu „Radiochemii stosowanej w medycynie nuklearnej” prowadzonych przez dydaktyków z Zakładu Medycyny Nuklearnej PUM.

Tematyka zajęć obejmuje naukę przygotowywania radiofarmaceutyków
i chromatogramów:

- znakowanie radiofarmaceutyków w radioizotopowej komorze laminarnej

- działanie aparatów stosowanych do pomiarów i kontroli radiafarmaceutyków (obsługa miernika aktywności, skanera liniowego do chromatografii, radiometru)

- zasady dekontaminacji skażeń radioaktywnych podczas prac z radioznacznikami

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Łącznie 20 h zajęć.

Część teoretyczna 16 h będzie prowadzona w formie kursu e-learningowego, (zagadnienia m.in.: Wymagania formalno-prawne przygotowywania radiofarmaceutyków, Farmakopea europejska, Radiofarmacja kliniczna,  itp.)

Część praktyczna 4 h – zajęcia będą prowadzone w Zakładzie Medycyny Nuklearnej  PUM  z wykorzystaniem m.in. komory laminarnej, mierników radioaktywności, radiometrów, sprzętu do chromatografii (Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1)

Maksymalna łączna liczba uczestników/uczestniczek to 30 osób

Termin realizacji: Start 19 Wrzesień 2022 r.

Kontakt dr hab.  Hanna Piwowarska- Bilska

hanna.piwowarska.bilska@pum.edu.pl

fakultet realizowany w ramach projektu: "Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie", nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 z dn. 05.06.2019 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Informacyjnie : Klauzula RODO

do wglądu - do uzupełnienia na 1 zajęciach :

1. Umowa  uczestnictwa
2. Zakres danych osobowych
3. Oświadczenie RODO 
4. Ankieta ewaluacyjna
5. Oświadczanie po zakończeniu

II/ Fakultet dodatkowy "Dozymetria wewnętrzna"

Zapraszamy studentów/studentki IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej do udziału w zajęciach
z zakresu „Dozymetrii wewnętrznej" prowadzonych przez dydaktyków z Zakładu Medycyny Nuklearnej PUM.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.

  1. Terapie izotopowe i podstawy dozymetrii wewnętrznej.
  2. Podstawy praktycznej kalibracji aparatury medycznej do ilościowej scyntygrafii
  3. Obsługa specjalistycznych programów komputerowych do dozymetrii wewnętrznej.
  4. Obliczanie dawek pochłoniętych promieniowania jonizującego w tkankach i organach pacjenta.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Łącznie 20 h zajęć.

Część teoretyczna 16 h będzie prowadzona w formie kursu e-learningowego, (zagadnienia m.in.: Fizyczne podstawy dozymetrii wewnętrznej, Kontrola jakości aparatury scyntygraficznej, Podawanie radiojodu pacjentom itp.)

Część praktyczna 4 h – zajęcia będą prowadzone w Zakładzie Medycyny Nuklearnej  PUM  z wykorzystaniem m.in. mierników radioaktywności, radiometrów, gamma kamer, programów do dozymetrii wewnętrznej. (Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1)

Maksymalna łączna liczba uczestników to 15 osób

Termin realizacji: Start 26 Wrzesień 2022 r.

Kontakt dr hab.  Hanna Piwowarska- Bilska

hanna.piwowarska.bilska@pum.edu.pl

fakultet realizowany w ramach projektu: "Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie", nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z047/18-00 z dn. 05.06.2019 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Informacyjnie : Klauzula RODO

do wglądu - do uzupełnienia na 1 zajęciach :

1. Umowa  uczestnictwa
2. Zakres danych osobowych
3. Oświadczenie RODO 
4. Ankieta ewaluacyjna
5. Oświadczanie po zakończeniu

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886