Zakad Medycyny Spoecznej i Zdrowia Publicznego PUM (studenci)


Logo projektu:

Zakad Medycyny Spoecznej i Zdrowia Publicznego PUM (studenci)

Opis projektu:

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH  

ZAKŁAD MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO PUM

na rok akademicki 2021/2022 oraz 2022/2023
w ramach projektu ”Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie" POWR.03.05.00-00-Z047/18-00

 

 

 

 

V/ Kurs specjalistyczny „Taniec ludowy w arteterapii”

 

Liczba godzin: 20 h

Liczba uczestników: 25 osób

Liczba edycji: 2

Grupa docelowa: Studenci/studentki studiów stacjonarnych w PUM

Terminy zajęć:

  • 03-05 marca 2023
  • 31 marca – 02 kwietnia 2023

Lokalizacja: sala warsztatowa WNoZ, ul. Chłapowskiego 11

 

Program:

4 h

piątek

18:00 – 21:00     Zastosowanie wybranych tańców górali żywieckich, wykonywanych indywidualnie, w arteterapii

4 h

sobota

09:00 – 12:00     Zastosowanie wybranych tańców górali żywieckich, wykonywanych parami, w arteterapii

2 h

sobota

12:30 – 14:00     Zastosowanie wybranych tańców górali żywieckich, wykonywanych grupami, w arteterapii

3 h

sobota

14:30 – 16:45     Zastosowanie wybranych tańców łowickich, wykonywanych indywidualnie, w arteterapii

4 h

niedziela

09:00 – 12:00     Zastosowanie wybranych tańców łowickich, wykonywanych parami, w arteterapii

3 h

Niedziela

12:30 – 14:45     Zastosowanie wybranych tańców łowickich, wykonywanych grupami, w arteterapii

 

Link do formularza rekrutacyjnego:

https://forms.office.com/e/a61tWc9kHh

 

 

  

 

IV/ Wykład zagraniczny "Opieka nad pacjentem przewlekle chorym"

Zapraszamy na wykład zagraniczny z zakresu „Opieki nad pacjentem przewlekle chorym” Dr Marzena Mikła, Dr Maria Dolores (Murcia, Hiszpania) – (platforma TEAMS)

Dr Marzena Mikła, Dr Maria Dolores -  kadra naukowo-badawcza Uniwersytetu w Murcii, także czynne zawodowo pielęgniarski w szpitalu uniwersyteckim w Murcii.

Grupa docelowa - studenci/studentki wszystkich kierunków PUM, studia stacjonarne

Link do formularza rekrutacyjnego:

https://forms.office.com/r/de47YFGfbc

Termin rekrutacji: do 31.03.2023 r.

Wykłady w języku angielskim. Cykl wykładów pozwoli studentom na lepsze zrozumienie jak wygląda pielęgniarska opieka długoterminowa, która stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi
w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu
na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

Realizacja wykładów w formie on-line w terminie od 09.01.2023 – 31.01.2023 r.

O uczestnictwie decyduje  kolejności zgłoszeń wysłanych przez formularz rekrutacyjny.

 

 

III/ Wykład zagraniczny "Endoskopia kapsułkowa w praktyce klinicznej"

Zapraszamy na wykład zagraniczny z zakresu „Endoskopia kapsułkowa w praktyce klinicznej” Prof. dr Anastasios Koulaouzidis MD, DM, PhD FASGE  – (platforma TEAMS)

Prof. dr Anastasios Koulaouzidis MD, DM, PhD FASGE -  Centre for Clinical Implementation of Capsule Endoscopy (CICA)  Store Adenomer Tidlige Cancere Centre (SATC-C), Svendborg 

University of Southern Denmark (SDU), Denmark 

 

Grupa docelowa - studenci/studentki wszystkich kierunków PUM, studia stacjonarne

Link do formularza rekrutacyjnego:

https://forms.office.com/e/xaepEnU95U

Termin rekrutacji: do 31.05.2023 r.

Endoskopia kapsułkowa to badanie przewodu pokarmowego przeprowadzone za pomocą połkniętej przez pacjenta kapsułki zawierającej zminiaturyzowaną bezprzewodową kamerę cyfrową, lampę LED i nadajnik radiowy. Przechodzi ona przez przewód pokarmowy w fizjologiczny, naturalny sposób, podobnie jak kęs pokarmowy, transmitując przez cały ten czas obraz do rejestratora. Dzięki nagranemu filmowi można prześledzić obraz całego przewodu pokarmowego. Zwykle wskazaniem do endoskopii kapsułkowej jest podejrzenie choroby w jelicie cienkim, które jest niedostępne dla innych bardziej rozpowszechnionych metod diagnostycznych. Jednymi z najczęstszych wskazań są: niedokrwistość o niejasnej przyczynie albo krwawienie z przewodu pokarmowego, którego źródła nie udało się odnaleźć w gastroskopii i kolonoskopii.

Realizacja wykładów w formie on-line

O uczestnictwie decyduje  kolejności zgłoszeń wysłanych przez formularz rekrutacyjny.

 

 

II/ Kurs specjalistyczny „Mediacje i negocjacje” 

Celem realizacji zajęć jest przygotowanie do pełnienia funkcji mediatora, uprawniające do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Grupa docelowa : studenci/studentki stacjonarni wszystkich kierunków WNoZ ,

Kryteria uczestnictwa: status studenta/studentki PUM (studia stacjonarne) oraz kolejność zgłoszeń

 

I termin: 

26.11. (sobota) - 10 godz. -  09.00-17.00– sala nr 209a, ul. Żołnierska 54 

27.11 (niedziela) -  10 godz. -  09.00-17.00- sala nr 209a, ul. Żołnierska 54 

28.11 (poniedziałek) 8 godz. on-line - do ustalenia np. od 13.00 

29.11. (wtorek) 4 godz. , 14.00 -17.00 – sala nr 202, ul. Żołnierska 48 

30.11. (środa) 8 godz.  13.00-19.00 – sala nr 1 (komputerowa) CSM ul. Klonowica 50

 

II termin: 

05 - 09.12. codziennie w godzinach 13.00 - 19.00 - 8 godz. Dydaktycznych – sala nr 304, III piętro ul. Rybacka 1  

 

III termin 

10.12. (sobota) - 10 godz. 09.00-17.00– sala nr 209a, ul. Żołnierska 54 

11.12 (niedziela) -  10 godz. -09.00-17.00– sala nr 209a, ul. Żołnierska 54 

12.12 (poniedziałek) 8 godz. on-line - do ustalenia np. od 13.00 

13.11. (wtorek) 4 godz.  14.00-17.00 – sala nr 202, ul. Żołnierska 48 

14.12. (środa) 8 godz.  13.00-19.00 sala nr 2,  CSM ul. Klonowica 50

 

 

Formularz rekrutacyjny poniżej:

https://forms.office.com/r/fNPVpMSTbq

 

Odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania udzielimy pod nr tel. 91 48 00 737 lub adresem mailowym: fundusze@pum.edu.pl

 

 

Dokumenty  dla uczestników do wglądu:

Zakres danych

Umowa

Oświadczenie RODO

Oświadczenie na zakończenie

Ankieta

Program szkolenia

I/ Fakultet  "ARTETERAPIA - leczenie przez sztukę"

Cele:

  • Poznanie podstawowej terminologii arteterapii.
  • Poznanie rozwoju teorii i praktyki arteterapii.
  • Poznanie teoretycznych nurtów terapii sztuką (podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, humanistyczne, systemowe, open-art. studio i in.).
  • Dyskutowanie relacji pomiędzy aktywnością twórczą, arteterapeutyczną a zdrowiem, chorobą, niepełnosprawnością w sferze fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej.
  • Kształtowanie relacji terapeutycznej oraz umiejętności terapeutycznych w arteterapii. Dyskutowanie możliwości stosowania arteterapii jako terapii wspomagającej.
  • Nabycie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami, technikami współczesnej arteterapii (m.in. muzykoterapia, choreoterapia, teatroterapia).
  • Zdobycie kompetencji w zakresie wyboru oraz wykorzystania określonych metod, technik arteterapeutycznych w terapii różnych zaburzeń psychomotorycznych.

Łącznie 30 h zajęć (6 spotkań x 5 h)

Grupa docelowa : studenci/studentki stacjonarni wszystkich kierunków PUM w Szczecinie ,

Przewidywany okres rekrutacji: od 06.10.2022 r. do 24.10.2022

Przewidywany okres realizacji zajęć dodatkowych:

czwartki 18:15-22:00 (5 h dydakt.)


grupa 1: 27.10.2022/ 03.11.2022/ 10.11.2022/ 17.11.2022/ 24.11.2022/ 08.12.2022
grupa 2: 15.12.2022/ 12.01.2023/ 19.01.2023/ 26.01.2023/ 09.02.2023/ 23.02.2023
grupa 3: 02.03.2023/ 09.03.2023/ 16.03.2023/ 23.03.2023/ 30.03.2023/ 30.03.2023
grupa 4: 06.04.2023/ 13.04.2023/ 20.04.2023/ 27.04.2023/ 11.05.2023/ 18.05.2023

Kryteria uczestnictwa: status studenta/studnetki PUM wyżej wskazanych kierunków oraz kolejność zgłoszeń

Formularz rekrutacyjny : 

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA 

Z POWODU BARDZO LICZNEGO ZAINTERESOWANIA ZAJĘCIAMI ARTETERAPII ORAZ DUŻEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ -BRAK MIEJSC NA FAKULTET

W PRZYPADKU GDY ZWOLNIĄ SIĘ JAKIEŚ MIEJSCA Z POWODU REZYGNACJI DANEGO UCZESTNIKA, KOLEJNA OSOBA NA LIŚCIE REZERWOWEJ BĘDZIE INFORMOWANA O MOZLIWOŚCI UCZESTNICTWA . 

https://forms.office.com/r/vkjbzwYV4t

 

Dokumenty  dla uczestników do wglądu:

Zakres danych

Umowa

Oświadczenie RODO

Oświadczenie na zakończenie

Ankieta

Program szkolenia

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886