Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej PUM


Logo projektu:

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej PUM

Opis projektu:

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

KATEDRA I ZAKLAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ PUM 
w ramach projektu ”Integracja Zintegrowany rozwój - Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00

 

Kurs specjalistyczny: Preparowanie anatomiczne

 

Kurs „Preparowania anatomicznego” jest niepowtarzaną okazją, aby bez kosztów i w przyjaznej atmosferze w ciągu 40 godzin dydaktycznych otrzymać pakiet teorii i praktyki z zakresu przygotowywania preparatów anatomicznych ze zwłok ludzkich, do wykorzystywania do nauki anatomii prawidłowej dla studentów oraz lekarzy przygotowujących się do specjalizacji zabiegowych.

Tematyka kursu stanowi odpowiedź na zwiększone zainteresowanie ze strony studentów przygotowaniem się praktycznym do zajęć klinicznych zabiegowych, by móc stanowić profesjonalną asystę oraz ze strony lekarzy specjalności zabiegowych: chirurdzy, ginekolodzy, ortopedzi, laryngolodzy, dla których szczegółowa znajomość anatomii jest kluczem do osiągania profesjonalnych efektów leczenia z minimalizacją ilości i jakości powikłań. Stale rozwijające się techniki nowoczesnego obrazowania i mniej inwazyjne zabiegi laparoskopowe skłaniają do wzrostu zainteresowania szkoleniami anatomicznymi.

Uczestnik/uczestniczka:

Zdobędzie wiedzę z zakresu topografii szczegółowych struktur anatomicznych oraz wiedzę o narzędziach i technikach preparacyjnych.

Zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu wykonania preparatu anatomicznego z wykorzystaniem narzędzi preparacyjnych oraz umiejętność organizacji stanowiska pracy przy preparowaniu zwłok ludzkich. 

Zdobędzie kompetencje w zakresie pracy w zespole przy preparowaniu ciała ludzkiego oraz świadomości pracy ze zwłokami ludzkimi.

 

ROGRAM KURSU (40 h ) Zakres wiedzy: Szkolenie o charakterze teoretycznym i praktycznym przygotowujące do samodzielnego przygotowania preparatów anatomicznych przy użyciu profesjonalnego instrumentarium oraz przygotowujące do praktycznych zajęć z zakresu chirurgii.

Rekrutacja: od 01.03.2023 r. studenci ostatniego roku kierunku lekarskiego, lekarsko -dentystycznego

Realizacja kursu: 04.04.2023-16.05.2023 r.

liczba uczestników: 10 

 

harmonogram:

Zajęcia I

Część teoretyczna – seminarium

                Wstęp teoretyczny podstaw preparowania

Topograficzny opis ciała ludzkiego

Opis narzędzi

Opis technik preparowania -1h

Część praktyczna

                Zapoznanie się z narzędziami preparacyjnymi

Zapoznanie się ze stanowiskiem pracy - 2h

 

Zajęcia II            

Część teoretyczna - seminarium

                Topografia głowy i szyi - 1h

Część praktyczna

                Preparowanie powłok głowy i szyi

Preparowanie głębokich warstw głowy i szyi - 4h

 

Zajęcia III           

Część teoretyczna - seminarium

                Topografia klatki piersiowej -1h

Część praktyczna

                Preparowanie ścian klatki piersiowej

Preparowanie jamy klatki piersiowej - 4h

 

Zajęcia IV

Część teoretyczna

                Topografia jamy brzusznej  -1h

Cześć praktyczna

                Preparowanie ścian brzucha

Preparowanie jamy brzusznej -4h

 

Zajęcia V  

Część teoretyczna - seminarium

                Topografia grzbietu - 1h

Część praktyczna

                Preparowanie powłok grzbietu i warstw mięśniowych - 4h

 

Zajęcia VI

Część teoretyczna – seminarium

                Topografia kończyny górnej i dolnej -1h

Część praktyczna

                Preparowanie powłok kończyny górnej i dolnej

Preparowanie mięśni i struktur naczyniowo-nerwowych - 4h

 

Zajęcia VII

Część teoretyczna – seminarium

                Podstawy opisu struktur anatomicznych – przegląd prac w czasopismach o tematyce anatomicznej  -2h

Część praktyczna – praca własna studenta

                Przygotowanie prac naukowych na temat zmienności struktur anatomicznych w oparciu o uprzednio wypreparowane struktury -10h

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886