Zakład Fizyki Medycznej PUM (studenci)


Logo projektu:

Zakład Fizyki Medycznej PUM (studenci)

Opis projektu:

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH ZAKŁADU FIZYKI MEDYCZNEJ 
w ramach projektu ”Integracja Zintegrowany rozwój - Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00

IV/ Rozszerzenie zajęć „Biofizyka” - III Edycja - platforma TEAMS

Celem jest rozbudowa zajęć regularnych o elementy związane ze stos.tomografu NMR oraz stworzenie wirtualnych ćwiczeń w ramach oprogramowania WOPSymulator. Pozwoli to na zapoznanie się studentów/studentek z teorią i praktyką działania tomografii rezonansu magnetycznego.
Grupa docelowa : studenci/tki wszystkich kierunków, edycja 300 studentów
Przewidywany okres realizacji usług: XI / XII /2021 r.
 

III/ Wykład profesora wizytującego prof. Tamar Sanikidze (Gruzja) - platforma TEAMS

Wykłady w języku angielskim. BIOFIZYKA. Znajomość podstaw biofizyki pozwoli studentom/studentkom na lepsze zrozumienie przedmiotu,który na regularnych zajęciach przedstawiany jest w formie zarówno prakt. ćwiczeń, jak i zagadnień już ściśle powiązanych z oddziaływaniem praw fizycznych na organizm człowieka.
(Program):
1. Termodynamika biologiczna
2. Biomechanika
3. Interakcje elektromagnetyczne w żywych systemach
4. Bioelektryczność i biomagnetyzm
5. Błony biologiczne
6. Przepuszczalność membrany
7. Mechanizm skurczu mięśni

prof.Tamar Sanikidze, doktor Biofizyki,Profesor, Kier. Wydziału Fizyki i Biofizyki Tbilisi State Medical Uiversity oraz główny naukowiec w Laboratorium Problemów Bezpieczeństwa
Promieniowania Beritishvili Centrum Eksperymentalnej Biomedycyny.Jest autorem 200 prac
naukowych opublikowanych w lokalnych i międzynar.czasopismach naukowych.

Grupa docelowa: studenci/studentki kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej, biotechnilogii medycznej 

I edycja

rekrutacji: I edycja - 28.01.2022 - 04.02.2022 r.

Przewidywany okres realizacji czynności: I edycja - 14.02.2022- 25.02.2022 r.

Formularz rekrutacyjny

 

II edycja

rekrutacji: II edycja - 03.11.2022 - 02.12.2022 r.

Przewidywany okres realizacji: II edycja - 05.12.2022- 09.12.2022 r.

 

III edycja

rekrutacji: III edycja - 23.03.2023 - 30.04.2023 r.

Przewidywany okres realizacji wykładów: III edycja - 15-19.05.2023 r.

Formularz rekrutacyjny 

 

 

II/ Dodatkowe zadania w formie projektowej – Biofizyka


Grupa docelowa : aktywni studenci/studentki kół naukowych         
Przewidywany okres rekrutacji: IX/22

Przewidywany okres realizacji: od IX/22 r.
Kryteria uczestnictwa: Formularz rekrutacyjny

 

I/ Fakultet dodatkowy „Druk 3 D w zastosowaniach medycznych” - IV Edycja

Realizacja programu w ramach fakultetu dodatkowego:
1. Podstawy teoretyczne druku 3D
2. Podstawy projektowania druku 3D
3. Przygotowanie wydruku 3
Grupa docelowa: studenci/studentki kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, biotechnologia, farmacja,
Edycja 10 studentów/studentek
Przewidywany okres rekrutacji: luty -marzec 2022, 
Przewidywany okres realizacji : kwiecień 2022 r.
Kryteria uczestnictwa:kolejność zgłoszeń
Formularz rekrutacyjny

Do wglądu:
Umowa 3D_studenci
zakres danych 3D Studenci
Oświadczenie 3D Studenci
Poświadczenie danych osobowych 3D Studenci 
ankieta 3D Studenci

Ćwiczenia (stacjonarnie) – Zakład Fizyki Medycznej PUM, ul. Ku Słońcu 13, Szczecin.

wykład/konsultacje: platforma MS TEAMS

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886