Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej PUM (studenci)


Logo projektu:

Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej PUM (studenci)

Opis projektu:

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH  

ZAKŁADU REHABILITACJI MEDYCZNEJ I FIZJOTERAPII KLINICZNEJ PUM
w ramach projektu ”Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie" POWR.03.05.00-00-Z047/18-00

 

III/ Kurs specjalistyczny "Wybrane techniki terapii blizn"

 

UWAGA ZMIANA TERMINU REALIZACJI KURSU - NOWY TERMIN 28.04.2023 r. w godz. 13.00-20.00

 

Czas trwania: 1 dzień

Liczba godzin: 8 godzin 

Liczba uczestników: do 16

Instruktorzy: dr n. zdr. Natalia Tomska, dr n. zdr. Agnieszka Turoń-Skrzypińska,

 

Opis szkolenia:

Szkolenie “Wybrane techniki terapii blizn” łączy w sobie wiele różnych technik manualnych, narzędziowych i terapii dodatkowych. Pozwoli to kompleksowo pracować z pacjentem zgłaszającym problemy, których przyczyną może być blizna. Szkolenie będzie obejmować ćwiczenia praktyczne, aby umożliwić uczestnikom zastosowanie nabytych umiejętności w klinicznych przypadkach. Dodatkowo będzie poruszane zagadnienie wpływu blizn na funkcjonowanie ciała oraz wpływu blizn na jakość życia pacjenta.

Szkolenie jest skierowane do terapeutów manualnych, fizjoterapeutów, lekarzy oraz innych specjalistów z branży medycznej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie terapii blizn.

 

Celem szkolenia  jest:

Przekazanie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii powstawania blizn. Zaprezentowanie innowacyjnego podejścia w badaniu i terapii blizn. Nauka badania blizn w celu stwierdzenia, w którym dokładnie miejscu na jej przebiegu jest ona „aktywna” i wymaga terapii. Przedstawienie różnych sposobów pracy manualnej oraz narzędziowej. Nauka postępowania z uszkodzoną tkanką na różnych etapach gojenia.

Celem szkolenia jest również zwiększenie świadomości uczestników na temat znaczenia prawidłowej rehabilitacji blizn i jej wpływu na gojenie tkanki oraz zapobieganie powstawania kolejnych blizn.

Kryteria uczestnictwa::

 • studenci/ studentki PUM  fizjoterapii V rok
 • studenci/ studentki PUM medycyny VI rok
 • studenci/ studentki PUM kosmetologii II rok, II stopnia
 • studenci/ studentki PUM pielęgniarstwa II rok, II stopnia
 • brak wcześniejszego udziału we wsparciu w ramach projektu Integration

 

OGÓLNY PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna:

1. Anatomia, fizjologia skóry

2. Rodzaje blizn

 • Blizny niedojrzałe
 • Blizny dojrzałe
 • Podział ze względu na wygląd
 • Blizny atroficzne
 • Blizny przerostowe
 • Keloidy (bliznowce)
 • Podział ze względu na pochodzenie
 • Powypadkowe
 • Blizny pooperacyjne
 • Pooparzeniowe

3. Fazy gojenia się ran i powstawanie blizn

4. Wpływ wybranych czynników na zaburzenie gojenia i  tworzenie się blizn

5. Przeciwwskazania do terapii blizny

6. BHP podczas pracy z blizną

7. Blizna - zasady pracy z tkanką dotkniętą traumą

8. Blizna - zasady pracy z blizną aktywną

Część praktyczna:

 1. Opracowanie planu działania z blizną na podstawie:
 • badania podmiotowego
 • Wywiadu
 • Badania przedmiotowe
 • Badania i oceny blizny
 • Badania wzrokowego
 • Badania dotykowego
 • Badania zaburzeń obrzękowych
 • Objawów psychosomatycznych
 1. Formularz diagnostyczny - pokazanie przykładowych
 2. Terapia manualna blizny  - nauka wybranych technik terapii manualnej blizn w zależności od rodzaju blizn
 3. Wybrane sposoby redukcji obrzęku
 4. Terapie wspomagające terapię manualną blizny
 • Igłoterapia
 • Kinesiotaping blizny
 • Miodoterapia
 • Pałka diagnostyczna

 

Link do formularza rekrutacyjnego:

https://forms.office.com/e/cfE0GYnX2z

 

rekrutacja trwa do: 14.04.2023 r.

 

II/ Fakultet dodatkowy "Prehabilitacja"

 

Zapraszamy studentów/studentki do udziału w zajęciach z zakresu „Prehabilitacji" prowadzonych przez dydaktyków PUM Szczecin

Zadaniem prehabilitacji jest optymalne, wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do leczenia, najczęściej chirurgicznego, ale też onkologicznego w zakresie radio-, chemio- i immunoterapii. Kompleksowe postępowanie prehabilitacyjne zmniejsza ryzyko powikłań związanych z podjętym leczeniem, skraca hospitalizację, redukuje ryzyko występowania objawów lękowo-depresyjnych, przyspiesza powrót pacjenta do pełnej sprawności i w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia w jak najkrótszym czasie możliwie jak najlepszej jakości życia. Bezwzględnie przyczynia się do obniżenia bezpośrednich jak i pośrednich kosztów leczenia.

W procesie prehabilitacji konieczne są działania edukacyjne jak i interwencyjne dostosowane do danego pacjenta, np. opracowanie programu ćwiczeń, optymalizację diety, optymalizację medyczną, interwencję psychologiczną. Tak szerokie i wielokierunkowe postępowanie wymaga zaangażowania profesjonalistów medycznych z wysoką wiedzą i umiejętnościami z różnych zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, dietetyków klinicznych, psychologów. Wobec tego konieczne jest kompleksowe przygotowanie studentów kierunków medycznych do zadań związanych z prehabilitacją.

 

Tematyka zajęć obejmuje m.in.

1             Prehabilitacja- cel, zadania, korzyści, formy działania  1 h

2             Edukacja i interwencje fizjoterapeutyczne  3 h

3             Wsparcie psychologiczne  2 h

4             Edukacja i interwencje z zakresu opieki pielęgniarskiej  3 h

5             Edukacja i interwencje medyczne 3 h

6             Edukacja i interwencje dietetyczne 3 h

razem   15

 

Forma zajęć: ćwiczenia

 

Adresaci: studenci/studentki niżej wymienionych kierunków (studia stacjonarne):

Lekarski: V, VI rok

Fizjoterapia: IV, V rok

Psychologia zdrowia: IV, V rok

Dietetyka kliniczna: I i II rok studiów II st.

Pielęgniarstwo: I i II rok studiów II st.

Pielęgniarstwo II i III rok studiów I st.

 

III edycja:  Termin realizacji: 24.10.2023 (w godz. 12.00-17.30) oraz  25.10.2023 r. (w godz. 12.00-17.30)

Link do formularza rekrutacyjnego poniżej:

https://forms.office.com/e/exupfrr8tZ

 

Rekrutacja trwa do dnia: 20.10.2023 r.

 

IV edycja:  Termin realizacji: 07.11.2023 (w godz. 12.00-17.30) oraz  08.11.2023 r. (w godz. 12.00-17.30)

Link do formularza rekrutacyjnego poniżej:

https://forms.office.com/e/L8i0PkwVY1

 

 

III edycja: Termin realizacji: 19.05.2023 (w godz. 13.00-18.30) oraz  20.05.2023 r. (w godz. 09.00-15.30) 

termin III edycji ze względu na JUWENALIA  zostanie zmieniony i podany niebawem.

II edycja: Termin realizacji: 17.05.2023 (w godz. 12.00-17.30) oraz  18.05.2023 r. (w godz. 12.30-16.30), 24.05.2023 r. ( w godz. 12.00-14.15)

 

Link do formularza rekrutacyjnego poniżej:

https://forms.office.com/e/HT3BTYGQsx

 

Rekrutacja trwa do dnia: 16.05.2023 r.

 

 

I edycja: Termin realizacji: 17.03.2023 (w godz. 13.00-18.30) oraz  18.03.2023 r. (w godz. 08.30-15.00)

 

Link do formularza rekrutacyjnego poniżej:

https://forms.office.com/e/PyaYBT4TN4

Rekrutacja trwa do dnia: 28.02.2023 r.

 

 

 

dokumentacja dla uczestników projektu:

zakres danych

umowa

oświadczenie RODO

oświadczenie na zakończenie 

ankieta

 

I/ Kurs specjalistyczny „Podstawy ultrasonografii układu mięśniowo-szkieletowego –

ultrasonografia stawów kończyny górnej” 

 

V edycja

Grupa docelowa : studenci/studentki IV i V roku kierunku fizjoterapii, V Edycja 16 studentów/studentek

Przewidywany okres rekrutacji:  do 20.01.2023 r.

Przewidywany okres realizacji zajęć dodatkowych: 04.02.2023 r.

Kryteria uczestnictwa: status studenta/studentki PUM wyżej wskazanych kierunków oraz kolejność zgłoszeń

Program

 

Link do formualrza rekrutacyjnego:

https://forms.office.com/e/gr61byh4M3

 

 

 

IV edycja

Grupa docelowa : studenci/studentki V i VI roku kierunku lekarskiego, IV Edycja 16 studentów/studentek

Przewidywany okres rekrutacji:  do 20.01.2023 r.

Przewidywany okres realizacji zajęć dodatkowych: 03-04.02.2023 r.

Kryteria uczestnictwa: status studenta/studentki PUM wyżej wskazanych kierunków oraz kolejność zgłoszeń

Program kursu

 

Link do formularza rekrutacyjnego:

https://forms.office.com/e/ugB3WYUhWt

 

 

 

III edycja

Grupa docelowa : studenci/studentki V i VI roku kierunku lekarskiego, III Edycja 15 studentów/studentek

Przewidywany okres rekrutacji:  do 14.10.2022 r.

Przewidywany okres realizacji zajęć dodatkowych: 29.10.2022 r.

Kryteria uczestnictwa: status studenta/studentki PUM wyżej wskazanych kierunków oraz kolejność zgłoszeń

Program kursu

Formularz rekrutacyjny 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ IV EDYCJĘ - TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE

Dokumenty dla uczestników do wglądu:

Umowa

Oświadczenie

Oświadczenie przetwarzanie danych

Zakres danych osobowych

Ankieta

 

 

II Edycja

Grupa docelowa : studenci/studentki IV i V roku fizjoterapii, II Edycja 15 studentów/studentek

Przewidywany okres rekrutacji:  do 03.06.2022 r.

Przewidywany okres realizacji zajęć dodatkowych: 11.06.2022 r.

Kryteria uczestnictwa: status studenta/studentki PUM wyżej wskazanych kierunków oraz kolejność zgłoszeń

Formularz rekrutacyjny: rekrutacja zamknięta

 

I Edycja

Celem realizacji kursu jest wzbogacenie zajęć regularnych (seminariów, ćwiczeń i wykładów) o poznanie technik metod diagnozowania narządu ruchu. USG to najczęstsze badanie, niezbędne do diagnozowania i

kontrolowania leczenia chorób układu ruchu, które powodują trudności w poruszaniu się, m.in. złamania, zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Grupa docelowa : studenci/studentki IV i V roku fizjoterapii, studenci/studentki V i VI roku lekarskiego , I Edycja 15 studentów

Przewidywany okres rekrutacji: 03 -18.03.2022 r.

REKRUTACJA DO I EDYCJI ZAMKNIETA, ZE WZGLĘDU NA ZGŁOSZENIE SIĘ BARDZO DUŻEJ LICZBY OSÓB.

Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny nabór na II edycję kursu.

Przewidywany okres realizacji zajęć dodatkowych: 02.04.2022 r.

Kryteria uczestnictwa: status studenta/studentki PUM wyżej wskazanych kierunków oraz kolejność zgłoszeń

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886