Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej (kadra dydaktyczna)


Logo projektu:

Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej (kadra dydaktyczna)

Opis projektu:

1. Zagraniczny staż dydaktyczny

Edycja 1 - Universidad de Malaga
Ogłoszenie o warunkach rekrutacji 
Formularz zgłoszeniowy

2. Warsztaty dla 15 osób kadry dydaktycznej PUM pn: „REHABILITATIVE ULTRASOUND IMAGING (RUSI) -  anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty”
UWAGA ! NOWY TERMIN WARSZTATÓW  26.09-27.09.2020

Ogłoszenie o warunkach rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja zakończona!

PROGRAM SZKOLENIA

 

3. Szkolenie  " Ultrasonografia nerwów obwodowych" 25-26.02.2022 r.

Warsztaty dla kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój - Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, pn.:

 

„ULTRASONOGRAFIA NERWÓW OBWODOWYCH”.

PROGRAM WARSZTATÓW :

Dzień 1

25.02.2022 GODZINY 13.00-20.00  

 1. Wprowadzenie do ultrasonografii obwodowego   układu nerwowego
 2. Ogólne techniki badania ultrasonograficznego   nerwów obwodowych
 3. Nerwy kończyny górnej – wprowadzenie
 4. Obrazowanie nerwów kończyny górnej w   okolicy ramienia
 5. Obrazowanie nerwów kończyny górnej w   okolicy stawu łokciowego
 6. Obrazowanie nerwów kończyny górnej w   okolicy przedramienia i ręki
 7. Obrazowanie nerwów w obrębie szyi

Dzień 2

26.02.2022 GODZINY 8.00-16.00  

 

 1. Nerwy kończyny dolnej – wprowadzenie
 2. Obrazowanie nerwów kończyny dolnej w   okolicy pachwiny i uda
 3. Obrazowanie nerwów kończyny dolnej powyżej   kolana
 4. Obrazowanie nerwów kończyny dolnej poniżej   kolana
 5. Obrazowanie nerwów kończyny dolnej w   obrębie kostki
 6. Nerwy tułowia i jamy brzusznej –   wprowadzenie
 7. Obrazowanie nerwów w obrębie tułowia i jamy   brzusznej

 

Miejsce prowadzenia warsztatów: Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej PUM, ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin

Informacja o prowadzącym: dr hab. Piotr Grzelak
Organizator Warsztatów: RehaTrainer Sp . z o.o.

4. Szkolenie "Ultrasonografia narządu ruchu"  11-12.03.2022 i 25-26.03.2022 r.

Warsztaty dla kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój - Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, pn.:

 

 

„ULTRASONOGRAFIA NARZĄDU RUCHU”.

PROGRAM WARSZTATÓW :

Dzień 1  (biodro)

11.03.2022 GODZINY 13.00-20.00  

 1. Podstawy ultrasonografii ortopedycznej –   specyfika, technika i metodyka badań, uwarunkowania techniczne.
 2. Diagnostyka USG stawu biodrowego.
 3. Anatomia i anatomia czynnościowa stawu   biodrowego dorosłych
 4. Diagnostyka ultrasonograficzna i klinika   chorób stawu biodrowego dorosłych
 5. Diagnostyka ultrasonograficzna i klinika   entezopatii
 6. Zajęcia praktyczne

Dzień 2  (kolano)

12.03.2022 GODZINY 8.00-16.00  

 1. Anatomia i anatomia czynnościowa stawu   kolanowego
 2. Anatomia ultrasonograficzna, metodyka   badania i symptomatologia patologii stawu kolanowego
 3. Diagnostyka ultrasonograficzna i klinika   chorób stawu kolanowego.
 4. Zajęcia praktyczne

Dzień 3  (bark)

25.03.2022 GODZINY 13.00-20.00  

 1. Anatomia i anatomia czynnościowa stawu   ramiennego
 2. Anatomia ultrasonograficzna, metodyka   badania i symptomatologia patologii stawu ramiennego
 3. Diagnostyka ultrasonograficzne i klinika   chorób stawu ramiennego.
 4. Zajęcia praktyczne

Dzień 4  (staw skokowy)

26.03.2022 GODZINY 8.00-16.00  

 1. Anatomia i anatomia czynnościowa stawu   skokowego
 2. Anatomia ultrasonograficzna, metodyka   badania i symptomatologia patologii stawu skokowego
 3. Diagnostyka ultrasonograficzna i klinika   chorób stawu skokowego.
 4. Zajęcia praktyczne

Informacja o prowadzącym: dr hab. Piotr Grzelak
Organizator Warsztatów: RehaTrainer Sp . z o.o.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886