ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - EZD


Logo projektu:

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - EZD

Opis projektu:

Zespół merytoryczny ds. wdrażania  EZD

1. Zadania zespołu merytorycznego ds. wdrażania EZD   ,

2. Aktualizacja Zespołu s. EZD

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
+ 48 91 48 00 ...
Katarzyna Jaślarz – Zastępca Kanclerza Przewodnicząca zespołu w. 707
Paweł Pacała – Pracownik Działu Informatyki Główny informatyk ds. wdrażania EZD w. 782

Anna Kandyba – Zastępca Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego

Specjalista ds. aktów prawnych w zakresie wdrażania EZD w. 742 

Anna Adamczak – Pracownik Kancelarii

Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej
w zakresie wdrażania EZD
w. 706

Emilia Halba – Pracownik Archiwum

Specjalista ds. archiwum w zakresie wdrażania EZD w. 743

Maciej Kozłowski – Pracownik Działu Informatyki

Specjalista ds. informatyki
w zakresie wdrożenia EZD
w. 798

Kamila Skowron – Pracownik Działu Informatyki

Koordynator Kancelarii Ogólnej w zakresie wdrażania EZD w. 749

Karolina Hołubczuk-Żebrowska – Inspektor Ochrony Danych

Specjalista ds. ochrony danych
w zakresie wdrożenia EZD
w. 790

Sylwia Michniewicz – Dziekanat Wydziału Medycyny i Stomatologii

Specjalista ds. dydaktyki w zakresie zgodności procesów wdrożenia EZD z obowiązującymi przepisami obsługi studentów oraz ustawą 2.0 w. 880

Aleksandra Szustakiewicz – Dział Finansowo-Księgowy

Specjalista ds. księgowości w zakresie zgodności procesów wdrożenia EZD z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi w. 722

Izabela Kuczyńska – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Specjalista ds. badań naukowych w zakresie zgodności procesów wdrożenia EZD z obowiązującymi przepisami ustawy 2.0 w. 886
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886