70 lat PUM


70 lat PUM

Program

 

Program obchodów 70 lat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 1948-2018

 • [10-06] Piknik prozdrowotny na Jasnych Błoniach „PUM mieszkańcom Szczecina 11:00 15:00
  Jasne Błonia, Piotra Skargi, 71-001 Szczecin,
 • [01-09] Środy z medycyną 17:00 18:30
  Aula
  Rektorat, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
  wrzesień-październik 2018
  5 września - Klinika Hematologii - prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska
  12 września - Katedra i Zakład Patologii Ogólnej - prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
  19 września - Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii - prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
  26 września - Katedra i Klinika Psychiatrii - prof. dr hab. n. med. - Jerzy Samochowiec
  godz. 17.00 – 18.30 (8 spotkań)
  „Środy z medycyną” – prezentacja dorobku naukowego PUM – cykl otwartych spotkań popularno-naukowych
  organizator - prof. Barbara Zdziarska
 • [05-09] Choroby krwi
  Klinika Hematologii i Transplantologii PUM
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, Unii Lubelskiej 1, , 71-252 szczecin
 • [12-09] Transplantacja komórek i tkanek wczoraj i dziś17:00
  Rektorat, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
 • [28-09] "Farmacja - historia stara jak świat" 12:00
  Biblioteka Główna PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 20, 70-110 Szczecin
 • [28-09] "Wystawa "Prasa o PUM w latach 1948-2018" 12:00
  Biblioteka Główna PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 20, 70-110 Szczecin
  Otwarcie wystaw "Prasa o PUM w latach 1948-2018"
 • [28-09] "Koncert - PAMiętasz była jesień 1948 r. ..." 18:00 20:00
  hol
  Rektorat, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
  Koncert muzyczny w wykonaniu pracowników i Chóru PUM
 • [29-09] Koncert jubileuszowy z gwiazdą 18:00 19:30
  Filharmonia Szczecińska , Małopolska 48, 70-515 Szczecin
  Gala Jubileuszowa w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z udziałem Chóru PUM i Chóru OIL Remedium pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke oraz solistów: Romy Jakubowskiej-Handke (sopran) i Piotra Friebe (tenor) a także Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej.
 • [01-10] Msza Akademicka 8:30 10:00
  Bazylika Katedralna Św. Jakuba, św. Jakuba Ap. 1, 70-54 Szczecin
  Przemarsz Senatu do budynku Rektoratu
 • [01-10] Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 10:00 13:00
  Aula
  Rektorat, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
  Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019
 • [01-10] Spotkanie rektorów PAM/PUM 14:00 16:00
  Sala Senatu
  Rektorat, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
 • [03-10] Uroczyste posiedzenie Senatu PUM 13:00
  Sala Senatu
  Rektorat, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
 • [17-10] Wystawa "PUM w obiektywie fotoreporterów" 12:00
  Rektorat, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
 • [24-10] "Wystawa malarska "Portrety lekarzy" autorstwa dr. n. med. Mieczysława Chruściela 15:00
  Rektorat, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
  Wystawa malarska  "Portrety lekarzy" autorstwa dr. n. med. Mieczysława Chruściela

 

Konferencje

 

Plan konferencji w 2018 roku

 • [05-09] Choroby krwi
  Klinika Hematologii i Transplantologii PUM
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, Unii Lubelskiej 1, , 71-252 szczecin
 • [12-09] Transplantacja komórek i tkanek wczoraj i dziś
  Rektorat, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

 

Patronaty

 

Patronat honorowy

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Minister Zdrowia
 • Wojewoda Zachodniopomorski
 • Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz
 • Prezydent Miasta Szczecin

Patronat medialny

 • Kurier Szczeciński
 • Polskie Radio Szczecin
 • TVP3 Szczecin

Partnerzy

 • PZU Fundacja


Sponsorzy

 • Alior Bank
 • Calbud
 • EuroAfrica
 • Gmina Police
 • PKO Bank Polski
 • Santander Univeridades
 • Thomas
 • SEC

Konkurs fotograficzny 70 lat PUM w obiektywie

 

 

Galeria

 

 

Kontakt

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

70-204 Szczecin
ul. Rybacka 1
centrala tel. 91 48 00 700, 091 48 00 800
fax 91 48 00 705

Rektor

70-204 Szczecin
ul. Rybacka 1
tel. 91 48 00 801
e-mail: rektor@pum.edu.pl

Kanclerz

70-204 Szczecin
ul. Rybacka 1
tel. 91 48 00 701
e-mail: sekretariat.kanclerza@pum.edu.pl

Rzecznik Prasowy

e-mail: rzecznik@pum.edu.pl

Historia

 

20 marca 1948 roku w Szczecinie powstała Akademia Lekarska, trzecia wyższa uczelnia miasta. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków. Pierwszą siedzibą władz był budynek przy al. Niepodległości 30. W 1949 r. uczelnia otrzymała nazwę Pomorska Akademia Lekarska, rok później Pomorska Akademia Medyczna. W 2010 roku uczelnia stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.

Organizatorami PAM byli profesorowie: Jakub Węgierko (pierwszy rektor), Tadeusz Chorążak, Artur Chwalibogowski, Tadeusz Markiewicz, Czesław Murczyński, Tadeusz Sokołowski, Witold Starkiewicz, Kazimierz Stojałowski, Józef Taniewski i January Zubrzycki. Wkrótce dołączali do nich kolejni: Izabela Cwojdzińska-Gądzikiewicz, Lech Działoszyński, Adam Krechowiecki, Wanda Murczyńska, Jan Sotwiński, Eugeniusz Miętkiewski, Edward Gorzkowski, Irena Semadeni, Bolesław Górnicki.

PUM posiada 4 wydziały: Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 14 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe. Od 1996 roku uczelnia realizuje program anglojęzyczny, na którym studenci z ponad 30 krajów świata uczą się medycyny i stomatologii. Od 2013 roku wprowadzono Program Asklepios adresowany do studentów z Niemiec.

W 2012 roku PUM wspólnie z IPN powołał Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. Do tej pory zidentyfikowano 70 osób są wśród nich m.in.: major Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszko”, dowódca V Wileńskiej Brygady AK; major Heronim Dekutowski ps. „Zapora”, cichociemny i Danuta Siedzikówna ps. „Inka”.

Kadra naukowo-dydaktyczna PUM liczy 700 pracowników, w tym jest 92 profesorów, 98 doktorów habilitowanych i 385 doktorów. Tytuł doktora honoris causa uczelni otrzymało 28 wybitnych naukowców z kraju i ze świata.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona w genach) oraz prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi). Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.

PUM świadczy profesjonalne usługi medyczne w dwóch szpitalach klinicznych: SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2.

 

Rektorzy

 

 • [2016] prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński


   
  Biografia

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończył w 1990 roku. Od 2008 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w PUM. Jest kierownikiem Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej PUM, pracuje ponadto w Klinice Hematologii SPSK nr 1. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 220 publikacji naukowych o sumarycznym współczynniku oddziaływania impact factor > 300, współczynnik cytowalności prac h-indeks wynosi 27. Kierownik 11 grantów naukowo-badawczych KBN/MNiSW/NCN/NCBiR/EU, w tym dwóch międzynarodowych (Interreg IIIA i IVA), strategicznego (Strategmed) oraz trzech inwestycyjnych i aparaturowych za ponad 40 mln PLN. Promotor 17 prac doktorskich (12 z wyróżnieniem summa cum laude). Za prace w obszarze terapii komórkowej i hematologii uzyskał wiele prestiżowych nagród, m.in. Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia.

  Członek międzynarodowych towarzystw i czasopism naukowych m.in. Komitetów Polskiej Akademii Nauk, Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hematologów
  i Transfuzjologów. Współzałożyciel Stem Cell Therapeutic Excellence Center.

  W latach 2005-2012 dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim PUM.

  Żona Anna jest profesorem medycyny i naukowcem (Klinika Okulistyki PUM). Mają trzech synów: Janka, Mateusza i Łukasza.
   

 • [2012] prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz


   
  Biografia

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz - nowym Rektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kadencję 2012-2016.
  21 marca 2012 roku wyboru dokonało 219-osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów. W pierwszej turze głosowania Profesor Andrzej Ciechanowicz uzyskał 125 głosów. Występując przed elektorami po głosowaniu powiedział m.in. „… wiosna w Uniwersytecie zaczyna się od teraz i oby trwała…”

  Profesor Andrzej Ciechanowicz ma dwie specjalizacje: chorób wewnętrznych i hipertensjologii. Jest kierownikiem Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej PUM oraz szefem Zakładu Biochemii Klinicznej i Molekularnej. Od 2008 roku prorektor ds. nauki PUM.

  Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z 1988 roku. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w 1997 roku, stopień naukowy doktora uzyskał pięć lat wcześniej na podstawie rozprawy: „Prekalikreina osoczowa jako wskaźnik diagnostyczny i rokowniczy przewlekłych chorób wątroby”, habilitował się w 1999 roku – „Molekularne mechanizmy nefroprotekcyjnego działania enalaprilu w doświadczalnej przewlekłej niewydolności nerek”. Siedem lat temu otrzymał tytuł profesora. W latach 1999-2002 prodziekan Wydziału Lekarskiego.

  Zainteresowania: historia przede wszystkim historia nauki, muzyka (głównie klasyczna) oraz współczesna literatura kryminalna.   
   

 • [2005] prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki  Biografia

  W 1974 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie[1]. Uzyskiwał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, a w 1998 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizował się jako lekarz w zakresie neurologii i neuropatologii[2].

  Również od 1974 zawodowo związany z macierzystą uczelnią[1], dochodząc stopniowo do stanowiska profesora zwyczajnego[2]. Był dziekanem Wydziału Lekarskiego (1990–1996), prorektorem (2002–2005), a w latach 2005–2012 rektorem. W czasie drugiej kadencji (2010) Pomorska Akademia Medyczna została przekształcona w Pomorski Uniwersytet Medyczny[1]. Przemysław Nowacki został również kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii PUM oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk[2]. W kadencji 2014–2017 prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego[3].

  Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013)[4].
   

 • [2002] prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała


   
  Biografia

  Pracuje w Zakładzie Patomorfologii PUM w Szczecinie od 49 lat. Jest specjalistą patomorfologiem, z dużym doświadczeniem w cytodiagnostyce. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał pod kierunkiem prof. Leopolda Kossa w Nowym Jorku i prof. Stanisława Woyke Jest współautorem programu specjalizacji w dziedzinie cytomorfologii medycznej oraz części dotyczącej badań cytologicznych Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, opublikowanego w roku 2004. Jest współautorem podręcznika dla cytomorfologów medycznych pt.: Cytodiagnostyka szyjki macicy”, Wyd. Fundacja Pro Farmacia Futura, Warszawa 2010.Kierował wiele lat Zakładem Patomorfologii PUM, był prezesem Polskiego Towarzystwa Patologów. Jest kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
   

 • [1996] prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marlicz


   
  Biografia

  Studiował biologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył w 1958 studia lekarskie w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uzyskiwał następnie stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych[2]. W 1987 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych[3].

  Zawodowo był związany z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie (przekształconą w Pomorski Uniwersytet Medyczny). Doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego tej uczelni[3]. Został kierownikiem Katedry i Kliniki Gastroenterologii, a w latach 1996–2002 pełnił funkcję rektora tej uczelni. Specjalizował się w zakresie gastroenterologii, w pracy naukowej zajął się m.in. aspektami onkologicznymi przewodu pokarmowego, a także schorzeniami w zakresie układzie trawienia. Od 1994 do 1996 był prezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii[2].

  Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie kwatera 58B[4].

  Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (2003)[5] i Komandorskim (2010)[6] Orderu Odrodzenia Polski.
   

 • [1990] prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski


   
  Biografia

  Seweryn Wiesław Wiechowski, ur. 3 I 1935 w Białymstoku. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1958), od 1966 specjalista chirurgii ogólnej II stopnia; w 1968 doktorat, w 1974 habilitacja, od 1982 prof. zw. (kardiochirurg).

  1958-1966 asystent, następnie starszy asystent w II Klinice Chirurgicznej PAM, 1966-1972 adiunkt na Oddziale Torakochirurgii I Kliniki Chirurgicznej PAM, 1972-1987 kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń w I Klinice Chirurgii PAM. Po 1970 ustalał kompletną listę ofiar śmiertelnych Grudnia ’70, w 1980 przekazał ją Stanisławowi Wądołowskiemu. 1978-1989 aktywny uczestnik Szczecińskiego Klubu Katolików; w VIII 1980 wraz z rodziną uczestnik Synodu Biskupów w Watykanie, poświęconego problematyce rodziny.

  Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ PAM, delegat na I WZD, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej w ZR Pomorza Zachodniego. Założyciel niezależnego czasopisma „Solidarność Pomorskiej Akademii Medycznej”.

  15 XII 1981 inicjator nadzwyczajnego posiedzenia Senatu PAM, na którym jednogłośnie przyjęto projekt rezolucji wyrażającej protest wobec wprowadzenia stanu wojennego. 1982–1988 członek opozycyjnej grupy skupionej wokół dr. Jana Otto, odpowiedzialny za zbieranie informacji, w 1982 dostarczył dwa powielacze Jackowi Saukowi. 1986-1990 członek Prymasowskiej Rady Społecznej. 1984-1987 prorektor PAM ds. nauki, 1987-2002 kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie.

  1989-1991 członek Konwentu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej ustalającego listy wyborcze „S”. 1990-1996 rektor PAM. 2002-2005 kierownik Kliniki Kardiochirurgii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie; od 2005 na emeryturze.

  Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych.

  Odznaczony medalem Gloria Medicinae (2000) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).

  Sylwia Wójcikowa
   

 • [1984] prof. dr hab. n. med. Sylwester Kowalik


   
  Biografia

  Profesor Sylwester Kowalik był absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, gdzie uzyskał tytuł lekarza dentysty w 1953 roku, a sześć lat później tytuł lekarza. Tytuł specjalisty w zakresie otolaryngologii uzyskał w 1965 roku. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1983 roku.

  Autor wybitnych dzieł naukowych i podręczników. Twórca nowoczesnego ośrodka chirurgii szczękowo-twarzowej na Pomorzu Zachodnim, promotor wielu doktoratów i habilitacji, 
  a także wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń chirurgów szczękowych.

  Odznaczony m.in. Odznaką Gryfa Pomorskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
   

 • [1982] prof. dr hab. n. med. Tadeusz Brzeziński


   
  Biografia

  Tadeusz Brzeziński (ur. 16 października 1929 w Warszawie, zm. 7 stycznia 2010 w Szczecinie) – polski lekarz, pulmonologhistoryk medycyny, etyk.

  Studiował medycynę na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, tytuł lekarza otrzymał w 1953 roku. W 1963 został doktorem medycyny, w 1972 docentem. W latach 1967–73 zastępca komendanta Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1973 do 1978 komendant 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Od 1978 do 1981 rektor WAM. Od 1981 w Szczecinie, w latach 1982–88 rektor Pomorskiej Akademii Medycznej. Kierował zakładem etyki lekarskiej PAM w latach 1983–1988, a potem zakładem historii medycyny i etyki lekarskiej. Od 1992 redaktor naczelny Archiwum Historii i Filozofii Medycyny.
   

 • [1978] prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jańczuk


   
  Biografia

  wybitny polski specjalista w zakresie stomatologii zachowawczej, periodontologii i stomatologii dziecięcej. Jeden z wielkich nauczycieli akademickich.

  W latach 1978-1981 rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

  Doktor honoris causa PAM.

  Miał 92 lata.

  Profesor Zbigniew Jańczuk był absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 1954 roku. Tytuł specjalisty w zakresie stomatologii zachowawczej, periodontologii i stomatologii dziecięcej uzyskał w 1974 roku. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1959 r., habilitował się w 1964 r. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 r., a profesora zwyczajnego w 1977 r.

  W latach 1970-1982 dyrektor Instytutu Stomatologii PAM, 1967-68 prodziekan Wydziału Lekarskiego, 1975-1978 prorektor ds. wychowania i dydaktyki.

  Nauczyciel pokoleń polskich stomatologów. Promotor w 31 przewodach doktorskich i opiekun 6 habilitacji. Autor 13 podręczników z dziedziny stomatologii. Rozwinął stomatologię w Szczecinie, nadając jej priorytetowe miejsce w Polsce. W 1991 roku stworzył Zakład Stomatologii Dziecięcej. Inicjator wielu ogólnopolskich akcji profilaktycznych. Pomysłodawca programu lakowania szóstych zębów trzonowych u dzieci. 

  W czasie II wojny światowej pracował jako robotnik leśny, walczył w Batalionach Chłopskich w powiecie Sandomierz.

  Wieloletni kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej PAM (1965-1994).

  Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
   

 • [1971] prof. dr n. med. Erwin Mozolewski


   
 • [1962] prof. dr n. med. Adam Krechowiecki


   
 • [1959] prof. dr hab. n. med. Witold Starkiewicz


   
 • [1956] prof. dr hab. n. med. Bolesław Górnicki


   
 • [1953] prof. dr n. med. Michał Jarema


   
 • [1953] prof. dr hab. n. med. Józef Taniewski


   
 • [1950] prof. dr hab. n. med. Czesław Murczyński


   
 • [1948] prof. dr hab. n. med. Jakub Węgierko


   

Budynki

 

 • Rektorat


   
 • Wydział Nauk o Zdrowiu


   
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1


   
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Policach


   
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2


   
 • Biblioteka Główna


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886