Struktura


I. PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 

 • Wydział Medycyny i Stomatologii 
 • Wydział Nauk o Zdrowiu  
 • Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej 


II. WYDZIAŁOWE JEDNOSTKI NAUKOWO-DYDAKTYCZNE: 

Wydział Medycyny i Stomatologii 

 1. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
  • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć 
 2. Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: 
  • Zakład Biochemii 
  • Zakład Chemii Medycznej 
  • Samodzielna Pracownia Biochemii Farmaceutycznej 
  • Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia 
 3. Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Transplantacyjnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego 
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 
 4. Katedra Chorób Klatki Piersiowej
  • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji 
  • Oddział Kliniczny Chorób Płuc 
 5. Katedra Chorób Zakaźnych
  • Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby 
  • Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych  
 6. Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej:
  • Zakład Analityki Medycznej 
  • Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej 
  • Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia 
 7. Katedra Farmakologii
  • Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 
  • Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej 
 8. Katedra Fizjopatologii:
  • Zakład Patologii Ogólnej 
  • Samodzielna Pracownia Terapii Komórkowej 
 9. Katedra Medycyny Sądowej
  • Zakład Genetyki Sądowej 
  • Zakład Medycyny Sądowej 
  • Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej 
 10. Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej
  • Zakład Samodzielna Pracownia Diagnostyki Immunologicznej 
  • Zakład Medycyny Laboratoryjnej
  • Zakład Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej  
 11. Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  • Klinika Pediatrii Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej 
  • Klinika Pediatrii, i Onkologii i Immunologii Dziecięcej 
 12. Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
 13. Katedra Neurochirurgii
  • Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 
  • Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej
  • Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej 
 14. Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej
  • Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej  
  • Zakład Radiologii Zabiegowej 
 15. Katedra Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, i Geriatrii i Immunologii Klinicznej 
  • Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 
 16. Katedra i Klinika Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki 
 17. Katedra i Klinika Gastroenterologii 
 18. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
 19. Katedra i Klinika Neurologii 
 20. I Katedra i Klinika Okulistyki 
 21. II Katedra i Klinika Okulistyki  
 22. Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej  
 23. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 
 24. Katedra i Zakład Fizjologii 
 25. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 
 26. Katedra i Zakład Patomorfologii 
 27. Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 
 28. Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji 
 29. Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej 

 

 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej 
 • Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii 
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki 
 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej 
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Katedry Onkologii 
 • Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej  
 • Klinika Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  
 • Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych 
 • Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej 
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt 
 • Klinika Kardiochirurgii  
 • Klinika Kardiologii 
 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
 • Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej 
 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego 
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć 
 • Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii 
 • Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 

 

 • Zakład Alergologii Klinicznej 
 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej 
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej  
 • Zakład Higieny i Epidemiologii 
 • Zakład Ortodoncji 
 • Zakład Periodontologii  
 • Zakład Propedeutyki, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego 
 • Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej  
 • Zakład Stomatologii Zintegrowanej 

 

 • Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej 
 • Samodzielna Pracownia Kardiologii Inwazyjnej  
 • Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej 
 • Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia
 • Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci 
 • Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej 
 • Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 

 

 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 1. Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych
 2. Katedra Medycyny Społecznej
  • Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
  • Zakład Prawa Medycznego
  • Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej
 3. Katedra Ortopedii
  • Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
  • Klinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu
  • Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu
 4. Katedra Psychiatrii
  • Klinika Psychiatrii
  • Zakład Psychologii Zdrowia
 5. Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej
 6. Katedra i Zakład Chorób Dzieci i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
 7. Katedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej
 8. Katedra Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego
 9. Katedra Żywienia Człowieka i Metabolomiki
  • Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
  • Samodzielna Pracownia Badań Biochemicznych
 10. Katedra i Zakład Pielęgniarstwa

 

 • Zakład Biologii Medycznej
 • Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki
 • Zakład Histologii i Biologii Rozwoju
 • Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie
 • Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej Katedry Neurochirurgii
 • Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego
 • Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży
 • Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej

 

 • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

 

 • Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej
 • Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobiologii
 • Samodzielna Pracownia Medycyny Translacyjnej

 

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej 

 

 1. Katedra Biologii i Parazytologii Medycznej 
  • Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej 
  • Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej  
 2. Katedra Onkologii 
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
  • Klinika Onkologii i Chemioterapii  
  • Zakład Genetyki i Patomorfologii 
  • Oddział Kliniczny Radioterapii 
  • Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej i Diagnostyki Genetycznej 
  • Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej 
  • Klinika Hematologii i Transplantologii  

 

 • Zakład Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej 
 • Zakład Anatomii Funkcjonalnej i Klinicznej 
 • Zakład Chemii Farmaceutycznej 
 • Zakład Farmakognozji i Naturalnych Środków Leczniczych 
 • Zakład Fizyki Medycznej 
 • Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej 
 • Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej 
 • Zakład Medycyny Nuklearnej 
 • Zakład Technologii Postaci Leku 
 • Zakład Chemii Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Medycznej 

 

 • Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów 

 

 • Samodzielna Pracownia Epigenetyki Klinicznej 
 • Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia
 • Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej 

 


III. JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE:  

 • Centrum Egzaminów Testowych 
 • Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej 


IV. JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE: 

 • Centrum Badań nad Miażdżycą 
 • Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych  
 • Regionalny Ośrodek Opieki Perinatalnej 
 • Regionalny Ośrodek Monitorujący Działania Niepożądane Leków 
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego 
 • Uniwersytecka Zwierzętarnia Doświadczalna 
 • Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 


V. JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE: 

 • Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 


VI. JEDNOSTKI DLA KTÓRYCH UNIWERSYTET JEST PODMIOTEM TWORZĄCYM LUB WŁAŚCICIELEM: 

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie  
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie  
 • Uniwersytecka Klinika Stomatologicznej PUM Spółka z o.o. 
 • Medycyna Diagnostyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Spółka z o.o. 
 • Centrum Innowacyjnych Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Spółka z o.o. 


VII. SZKOŁY DOKTORSKIE: 

 • Szkoła doktorska Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886