Stypendia dla doktorantów


Doktoranci mogą składać wnioski o stypendium rektora w okresie od 4 do 22 października 2021 r.


Regulamin pomocy materialnej


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886