Stypendia doktoranckie


STYPENDIUM DOKTORANCKIE

DRUKI:

Druk wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego

Oświadczenie

 

STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

DRUKI:

Druk wniosku o przyznanie stypendium "projakościowego"

Oświadczenie

 

Informujemy, że w dniach 11.10.2022 r.  - 24.10.2022 r. można składać w Biurze Szkoły Doktorskiej (ŻOŁNIERSKA 54, pok. 202) wnioski dot. stypendium "projakościowego".

Przypominamy, że aby udokumentować aktywność naukową najlepiej jest wydrukować ze strony Biblioteki swój dorobek wyłącznie za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Tylko dorobek, który nie jest uwzględniony w Bibliotece dokumentujecie Państwo certyfikatami i wydrukami artykułów.

Szczegółowe informacje zostały wysłane do doktorantów e-mailem.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886