Akademicki Savoir Vivre


Akademicki Savoir Vivre czyli jak przetrwać na uczelni

Studiowanie to nie tylko uczęszczanie na zajęcia, dokształcanie się, pisanie prac i korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Być studentem oznacza obracać się w społeczności akademickiej złożonej z profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników biblioteki, administracji i oczywiście koleżanek i kolegów.


Przynależność do społeczności akademickiej jest wielkim wyróżnieniem, wymagającym od każdego jej członka odpowiedniej kultury osobistej, a także właściwych postaw oraz zachowania. Uczelnia jest miejscem, gdzie obowiązują pewne szczególne reguły zachowań. Stosowanie tych reguł jest wyrazem szacunku.
 

W trosce o wszystkich studentów pracownicy Akademickiego Biura Karier Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przygotowali poradnik, który jest zwięzłym przypomnieniem obowiązujących zasad.

Zapraszamy do lektury

"Akademicki Poradnik savoir vivre"


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886