WykładowcaRozwiń treść
  • Jako promotorzy prac dyplomowych są Państwo zobowiązani do uzupełnienia recenzji wraz z oceną na Wirtualnym Dziekanacie oraz poinformowania Dziekanatu o tym, kto będzie recenzentem pracy. Papierową i podpisaną przez Państwa recenzję student dostarcza do dziekanatu wraz ze składaną pracą.

Instrukcja:
Należy zalogować się na swoje konto w Wirtualnym Dziekanacie -> wybrać zakładkę PRACE DYPLOMOWE -> PRACE PROWADZONE -> po prawej stronie przy nazwisku studenta wybrać RECENZJA -> wypełnić recenzję i kliknąć ZATWIERDŹ.

  • Jako promotorzy prac dyplomowych są Państwo również zobowiązani do wydrukowania i podpisania raportu z badania antyplagiatowego ze strony JSA, który student musi dostarczyć do dziekanatu wraz ze składaną pracą.

Jako recenzenci prac dyplomowych są Państwo zobowiązani do uzupełnienia recenzji wraz z oceną na Wirtualnym Dziekanacie. Papierową i podpisaną przez Państwa recenzję student dostarcza do dziekanatu wraz ze składaną pracą.

Instrukcja:
Należy zalogować się na swoje konto w Wirtualnym Dziekanacie -> wybrać zakładkę PRACE DYPLOMOWE -> PRACE RECENZOWANE -> po prawej stronie przy nazwisku studenta wybrać RECENZJA -> wypełnić recenzję i kliknąć ZATWIERDŹ.

Po przeprowadzonych zajęciach prowadzący ma obowiązek uzupełnić oceny na Wirtualnym Dziekanacie i przesłać podpisany protokół przez kierownika jednostki do dziekanatu w wersji papierowej.

Instrukcja:
Należy zalogować się na swoje konto w Wirtualnym Dziekanacie -> wybrać zakładkę PRZEDMIOTY -> wybrać prowadzony przedmiot i kliknąć w prawym górnym rogu WPROWADŹ OCENY -> uzupełnić oceny wraz z datami i kliknąć w prawym dolnym rogu ZAPISZ I UDOSTĘPNIJ OCENY.

UWAGA: Jeżeli nie widzą Państwo protokołu z danego przedmiotu to prosimy o wysłanie e-mail na adres: anmed@pum.edu.pl z informacją o prowadzonym przedmiocie tj. nazwa przedmiotu, kierunek, rok oraz imię i nazwisko osoby, która będzie miała udostępniony protokół na swoim koncie w Wirtualnym Dziekanacie (widoczność protokołu jest możliwa tylko dla jednej osoby).

W celu utworzenia kursu MOODLE należy napisać e-mail na adres opiekuna administarcyjnego danego kierunku:

analityka medyczna i biotechnologia medyczna: sylwia.byszuk@pum.edu.pl 

farmacja

z prośbą o uruchomienie kursu wraz z podaniem danych tj. nazwa przedmiotu, kierunek, rok oraz imię i nazwisko osoby, która będzie prowadzić kurs.

Zgodnie z REGULAMINEM STUDIÓW § 25 ust. 2 jednostki naukowo-dydaktyczne przedstawiają Dziekanowi projekt regulaminu wewnętrznego najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku. Podpisany przez kierownika jednostki regulamin należy dostarczyć do dziekanatu w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach). Po zatwierdzeniu przez Dziakanat oraz Parlament Studentów jeden egzemplarz zostanie odesłany do jednostki. Regulamin należy również umieścić na stronie jednostki najpóżniej 7 dni przed rozpoczęciem nowego roku akademiciego.

Do pobrania:
wzór wewnętrznego regulaminu dydaktycznego jednostki.

Jednostki naukowo-dydaktyczne są zobowiązane do przesłania sylabusów w formie elektronicznej (na adres w zależności od kierunku: sylabusy.analityka@pum.edu.pl, sylabusy.biotechnologia@pum.edu.pl, sylabusy.farmacja@pum.edu.pl) najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku. Sylabus należy również umieścić na stronie jednostki najpóżniej 7 dni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Do pobrania:
sylabus - wzór edytowalny
sylabus - wzór z instrukcją

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886