StudentRozwiń treść

Witamy Was na 1 roku studiów!

Poniżej znajdziecie przydatne informacje:

 1. Zajęcia rozpoczynają się 3 października 2023 r.
 2. Harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie internetowej około 20 września 2023 r. a ostateczny podział na grupy od 27 września po 16:00 na wirtualnym dziekanacie (WD)
 3. 1 października zapraszamy Was na „Spacerek na Uniwerek” o godz. 12.00 na Plac Solidarności, jest to wspólna inicjatywa uczelni szczecińskich.
 4. 2 października o godzinie 10:00 w auli Rektoratu odbędzie się uroczysta inauguracja.
 5. 3 października o godzinie 15:00 w auli Rektorartu na ul. Rybackiej odbędzie się spotkanie organizacyjne z Władzami naszego Wydziału z Opiekunami Roku oraz pracownikami Dziekanatu, na które serdecznie zapraszamy:)
 6. Logowanie do WD odbywa się tak jak w przypadku rekrutacji – tym razem logujecie się jako student.
 7. Dnia 28 września br. po godzinie 16:00 prosimy o zalogowanie się do WD w celu w celu wyboru fakultetów oraz j. obcego (angielski lub niemiecki).
 8. Opłaty za legitymację w wysokości 22 zł dokonujcie na indywidualne konto studenta, które znajdziecie po zalogowaniu się do WD (zakładka Finanse -> Dane do przelewów).
 9. Od 03.10.2023 r. w Dziekanacie (ul. Rybacka 1, piętro 1 pok.116) będzie można odbierać legitymację, prosimy mieć przy sobie dokument tożsamości, dowód wpłaty za legitymację (bądź wgląd do niego), pamietajcie, że przed odbiorem legitymacji jesteście zobowiązani również do podpisania w formie elektronicznej aktu ślubowania poprzez WD.
 10. Wszystkie ważne dla Was informacje, są zamieszczone na wirtualnym dziekanacie lub na stronie internetowej naszego wydziału.
 11. Badania lekarskie (niezbędne po rozpoczęciu studiów) można wykonać po otrzymaniu legitymacji. Szczegóły takie jak, gdzie należy się skierować, co należy zrobić, znajdziecie w terminie późniejszym na WD lub stronie internetowej naszego wydziału.
 12. Należy zapoznać się z Regulaminem studiów.
 13. Informacje dotyczące zajęć, wymagań zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.
 14. Do końca października należy wybrać starostów roku każdego kierunku, którzy będą współpracować z Dziekanatem, jednostkami organizacyjnymi. Wybrane osoby prosimy o kontakt z Dziekanatem z danym opiekunem administracyjnym.
 15. Kontakt ze studentami odbywa się głównie poprzez WD, w drugiej kolejności drogą e-mailową. W związku z tym nasza prośba o regularnie sprawdzanie WD oraz pocztowych skrzynek. Wszelkie zmiany np. numer telefonu, adres e-mail, należy zgłaszać do opiekuna administracyjnego w Dziekanatu tylko drogą mailową. Taka aktualizacja jest bardzo ważna!
 16. Ze względu na ochronę danych osobowych, prosimy, byście swoje sprawy załatwiali osobiście, (ze względu na przepisy RODO nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim – np. rodzicom, rodzeństwu, małżonkom).
 17. Aby przepisać ocenę (w przypadku, gdy już ktoś studiował), należy uzyskać z poprzedniej uczelni tzw. przebieg studiów (potwierdzony pieczątkami, podpisami), sylabus z danego przedmiotu, z tym wszystkim podejść do kierownika jednostki odpowiedzialnej za przedmiot w PUM, w celu uzyskania pisemnej zgody na zaliczenie danego przedmiotu. Następnie należy napisać podanie do Dziekana, dołączyć zgodę kierownika i przebieg studiów -> całość złożyć w Dziekanacie. Pamiętajcie, że to Dziekan podejmuje decyzję o przepisaniu oceny, i do momentu uzyskania zgody dziekańskiej trzeba uczęszczać obowiązkowo na zajęcia. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu.
 18. Podstawowe wzory podań i wniosków (m.in. o przepisanie oceny) znajdziecie na WD w zakładce Pliki do pobrania (dostępne od 27 września).
 19. Jak co roku będzie możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW, które wymagane jest przez wiele placówek, w których realizowana będzie wakacyjna praktyka studencka, śledźcie naszą stronę, szczegóły niebawem.
 20. Godziny pracy Dziekanatu:

od poniedziałku do czwartku - 11:00 do 15:00

piątek - NIECZYNNE

 • Opiekun administracyjny 1 roku kierunku analityka medyczna:

           Agnieszka Ładna tel. 91 48 00 857, e-mail: agnieszka.ladna@pum.edu.pl

 

 • Opiekun administracyjny 1 roku kierunku biotechnologia medyczna I oraz II stopień:

           Sylwia Byszuk tel. 91 48 00 854, e-mail: sylwia.byszuk@pum.edu.pl

 • Opiekun administracyjny 1 roku kierunku farmacja:

           Patrycja Stankiewicz tel. 91 48 00 850, e-mail: patrycja.stankiewicz@pum.edu.pl

Poniżej na prośbę naszego Parlamentu Studentów podajemy przydatne linki dla każdego kierunku:

Analityka medyczna: https://www.facebook.com/groups/556900793133571/

Biotechnologia medyczna I stopnia: https://www.facebook.com/groups/1242246579813437/

Farmacja: https://www.facebook.com/groups/667952365203102/

 

Pozdrawiamy Wasze Dziekanatki :blush:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 jako Administrator danych informuje Panią/Pana że:

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4800790 lub adresem email: iod@pum.edu.pl,
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów,
 3. podane dane będą przetwarzane w celach określonych w pkt 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi dla Administratora, w szczególności informatyczne, marketingowe, prawne, windykacyjne, transportowe, kurierskie, pocztowe i  niszczenia dokumentów,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat,
 6. konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1554),
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WSZYSCY STUDENCI  1 roku
mają obowiązek wykonać:

 

 1. Badanie lekarskie i laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  na nosicielstwo Salmonella-Shigella, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów. Badanie to można wykonać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7. Zgłaszając się na badanie należy w pierwszej kolejności poinformować, że osoba podchodząca do badania jest studentem PUM (legitymacja studencka).
 2. Szczepienie przeciw WZW typu B, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów.
 3. Wyniki badań oraz informację o szczepieniach (nie akceptujemy skanu/ksera książeczki zdrowia dziecka - obowiązuje zaświadczenie o szczepieniach wystawione przez lekarza) należy dostarczyć do dziekanatu do końca 2023 roku.

 

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH LAT:

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualności wykonanych badań. Informacje znadują się w WD w zakładce "Teczka" następnie "Dodatkowe informacje".
Badania mogą być wykonane u lekarza medycyny pracy, lekarza POZ, lub w przychodni współpracującej z PUM w Szczecinie.

Adresy przychodni w których można wykonać badania okresowe dla studentów:

1. Centrum Zdrowia SPZOZ (tu studenci mogą wykonać wszystkie badania potrzebne do książeczki sanitarno-epidemiologicznej (w tym badanie kału) bez konieczności udawania się do WSSE)
Aleja Wojska Polskiego 97
tel. rejestracja: 510 741319

2. ul. Bohaterów Warszawy 75
tel. rejestracja: 91 44 42 870,
507 807 577

3. ul. Bohaterów Warszawy 51
tel. rejestracja: 91 88 54 810,
501 749 768

4. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie
tel. rejestracja: 91 43 49 170 lub 91 48 50 058.

Studenci PUM 
spośród kilku ofert ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)
wybrali ofertę COMPENSA ubezpieczenie NNW i OC

(przypominamy, że ww. ubezpieczeń NNW i OC w większości wymagają placówki, w których studenci realizują praktyki)

Ubezpieczenie obejmuje:

 • NNW cały świat (OC obszar Europy)
 • całą dobę i okres całego roku akademickiego 2023/2024
 • po dokonaniu wyboru wariantu ubezpieczenia, składkę należy przelać przelewem tradycyjnym na odpowiedni numer konta (tabela poniżej) - zakończono możliwość dokonywania wpłat z dniem 8.12.2023
 • potwierdzenie zakupionego ubezpieczenia studenci będą odbierali w dziekanacie po otrzymaniu informacji o gotowych zaświadczeniach
   
 

Wariant 1

tylko NNW

Wariant 2

NNW + OC*

Wariant 3

tylko NNW

Wariant 4

NNW + OC*

składka roczna

60 zł

90 zł

90 zł

120 zł

suma ubezpieczenia NNW

25.000 zł
szczegóły

25.000 zł
szczegóły

50.000 zł
szczegóły

50.000 zł
szczegóły

Suma gwarancyjna OC

-

35.000 zł

-

35.000 zł

numer konta do wpłaty

- -

POWYŻSZE NUMERY KONT TYLKO DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

nazwa odbiorcy

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

tytuł przelewu

nazwisko i imię oraz numer albumu i kierunek

 

*OC (odpowiedzialność cywilna) - Ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia na terytorium Europy, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego a także podczas praktyk, stażu zawodowego, wolontariatu.

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych Compensa

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW i OC

Każdy student na 1 roku studiów otrzymuje spersonalizowany identyfikator (rozdawany najpóźniej z końcem listopada-dokładny termin podawany jest do wiadomowści poprzez WD).

W przypadku zgubienia, koszt wyrobienia nowego wynosi 10 zł wg Zarządzenia nr 42/2022.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego (dotyczy kierunków analityka medyczna, biotechnologia medyczna, farmacji dotyczy dopiero pod koniec 11 semestru), a następnie by otrzymać zaświadczenie
o ukończeniu
studiów i później dyplom ukończenia student zobowiązany jest:

 • otrzymać wszystkie wpisy zaliczeń i ocen z egzaminów na Wirtualnym Dziekanacie
 • uzyskać potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką, Działem Finansowym i Działem Spraw Socjalnych Studentów tzw. „kartę obiegową”.

UWAGA! rozliczanie będzie odbywać się elektronicznie, Dział Finansowy, Akademiki i Dział Spraw Socjalnych rozlicza Państwa bez Waszego udziału, natomiast do Biblioteki PUM należy wysłać maila na adres wypbg@pum.edu.pl o poniższej treści:

„Proszę o potwierdzenie rozliczenia mojej osoby z Biblioteką PUM w mojej kartotece w WD.

imię nazwisko

kierunek

nr albumu XXXX”

 

 • w przypadku dodatkowych osiągnięć poza programem studiów należy je przesłać najpóźniej do 30.06.2024 r. na adres e-mailowy: kierunek analityka medyczna: agnieszka.ladna@pum.edu.pl, biotechnologia medyczna: sylwia.byszuk@pum.edu.pl, kierunek farmacja w miesiącu marcu na adres e-mailowy: patrycja.stankiewicz@pum.edu.pl skany dokumentów potwierdzających te osiągnięcia (w jednym pliku) oraz ich chronologiczny wykaz w pliku Word - wg załączonego wzoru wykaz osiągnięć (dostępny w WD);
 • dokonać opłaty za dyplom na swoje uczelniane konto osobiste, które znajdziecie w WD w zakładce Finanse, dane do przelewu, opłata w zależności od wydawanego kompletu dyplomu

WAŻNE!
osoby chcące upoważnić inną osobę do odbioru dyplomu są zobowiązane do  wcześniejszego stawiennictwa w Dziekanacie w celu podpisania upoważnienia.


Poniżej skala ocen końcowych do dyplomu na podstawie średniej z końcowych ocen egzaminacyjnych ze wszystkich lat studiów:

 • do 3,20 – dostateczna
 • od 3,21 do 3,70 – dość dobra
 • od 3,71 do 4,20 – dobra
 • od 4,21 do 4,69 – ponad dobra
 • od 4,70 – bardzo dobra

 


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Przez kolejne 4 miesiące od ukończenia studiów Absolwenci mogą bezpłatnie korzystać ze świadczeń służby zdrowia zgodnie z art. 67, ust. 5, pkt 2) Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015 poz. 581)

Na wypadek gdyby w systemie "eWUŚ" nazwisko wyświetlało się na czerwono przyda się zaświadczenie o ukończeniu studiów wydawane w Dziekanacie w 2 egzemplarzach.

Aby przepisać ocenę (w przypadku, gdy już ktoś studiował), należy uzyskać z poprzedniej uczelni tzw. przebieg studiów (potwierdzony pieczątkami, podpisami), sylabus z danego przedmiotu, z tym wszystkim podejść do kierownika jednostki odpowiedzialnej za przedmiot w PUM, w celu uzyskania pisemnej zgody na zaliczenie danego przedmiotu. Następnie należy napisać podanie do Dziekana, dołączyć zgodę kierownika i przebieg studiów -> całość złożyć w Dziekanacie. Pamiętajcie, że to Dziekan podejmuje decyzję o przepisaniu oceny, i do momentu uzyskania zgody dziekańskiej trzeba uczęszczać obowiązkowo na zajęcia. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu.

Podstawowe wzory podań i wniosków (m.in. o przepisanie oceny) znajdziecie na WD w zakładce Pliki do pobrania (dostępne od 27 września).

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY PRZENIEŚĆ SIĘ NA PUM?

 

Szczegółowe zasady przenoszenia studentów w ramach kierunków prowadzonych

na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej (WFBMiML)

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM)

obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024 dla studentów innej Uczelni

 

1. Student innej uczelni może zostać przyjęty na studia na WFBMiML w języku polskim w trybie przeniesienia wyłącznie na taki sam kierunek, poziom i formę kształcenia na jakim dotychczas studiował w uczelni macierzystej, pod warunkiem, że taki kierunek, poziom i forma studiów funkcjonuje na WFBMiML w PUM. Przeniesienie na wnioskowany przez studenta rok studiów może nastąpić jeżeli pozwalają na to względy organizacyjne uczelni, w tym również różnice programowe. Przeniesienie może nastąpić tylko wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

2.  O przyjęcie na studia na WFBMiML w trybie przeniesienia może ubiegać się̨ student, który uzyskał potwierdzenie zaliczenia lat studiów poprzedzających przeniesienie, otrzymał wpis na kolejny rok studiów w najbliższym roku akademickim oraz przedłoży do 20 sierpnia danego roku następujące dokumenty:

 • podanie do Dziekana z danymi osobowymi: imię̨, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu wraz z krótkim uzasadnieniem przeniesienia,
 • informację z dziekanatu uczelni macierzystej, czy kiedykolwiek toczyło lub toczy się względem niego postępowanie dyscyplinarne,
 • ksero świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis)
 • oryginał dokumentu poświadczającego dotychczasowy przebieg studiów zawierający: informację o formie obecnych studiów, nazwy przedmiotów, liczby godzin wykładów-ćwiczeń-seminariów, formy zakończenia (egzamin/zaliczenie), liczby pkt. ECTS, uzyskane zaliczenia i oceny z wszystkich terminów egzaminacyjnych, poświadczenia o zaliczeniu danego roku i skalę ocen,
 • plan studiów ze wszystkich zaliczonych lat,
 • kserokopie okresowych kart osiągnięć studenta, opieczętowane i podpisane przez dziekanat uczelni medycznej, z której nastąpić ma przeniesienie.

3. Poza spełnieniem warunków określonych w niniejszych zasadach Student będący cudzoziemcem (osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa),  zobowiązany jest:

 • dostarczyć dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów przetłumaczone  przez tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzone certyfikatem znajomości języka polskiego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1386), poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 lub posiadać świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby, które zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce w roku przeniesienia mają prawo do zwolnienia z opłat za studia, zobowiązane są do dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających to uprawnienie ( na przykład Karta Polaka, karta stałego pobytu, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie C1). W przypadku braku powyższych uprawnień student zobowiązany jest do ponoszenia opłat za studia zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Rektora PUM.

Warunkiem przeniesienia jest spełnienie przez wnioskującego warunków rekrutacji dotyczących cudzoziemców obowiązujących w roku naboru na pierwszy rok studiów na kierunek w PUM i obowiązującego w roku, w którym student aplikował na pierwszy rok studiów w uczelni macierzystej na który ma nastąpić przeniesienie.

4. Na wniosek Dziekana WFBMiML osoba ubiegająca się o przeniesienie powinna dostarczyć sylabusy wskazanych przedmiotów.

5. Dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu WFBMiML - osobiście lub listem poleconym; za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów do PUM.

6. Decyzja w sprawie przeniesienia lub odmowy przeniesienia studenta będzie podjęta przez Dziekana WFBMiML między 15 a 20 września danego roku.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia Dziekan określi różnice programowe i ustali warunki i termin ich uzupełnienia. Przejęcie na studia w trybie przeniesienia następuje w drodze wpisu na listę studentów.  Brak zgody na przeniesienie skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia.

7. W przypadku ubiegania się o przeniesienie większej liczby studentów niż liczba miejsc na poszczególnych latach studiów, o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z całego okresu studiów osiągnięta przez kandydata w uczelni macierzystej liczona wg zasad obowiązujących w Regulaminie Studiów PUM, a jeżeli będzie to niewystarczające do rozstrzygnięcia pierwszeństwa - wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu z najwyższą punktacją wymaganego podczas rekrutacji na dany kierunek w PUM i obowiązującego w roku, w którym student  aplikował na pierwszy rok studiów w uczelni macierzystej.

Student, któremu nie udało się zaliczyć wszystkich przedmiotów ma możliwość złożenia najpóźniej do 15 września danego roku do Dziekanatu wniosku z prośbą o powtarzanie roku .

Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany student zostanie poinformowany (otrzymuje pismeną informację w WD najpóźniej w połowie października danego roku) o wysokości należnej opłaty, którą wnosi przelewem na konto Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w terminie do 31 października za semestr zimowy do 28 lutego za semestr letni.

Do pobrania:
Uchwała nr 46/2020
Zarządzenie nr 98/2020

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886