Praktyki


ZASADY PRAKTYK

Każdy student w Wirtualnym Dziekanacie (WD) w zakładce ogłoszenia ma umieszczone zasady praktyk wraz z niezbędnymi plikami.

KWESTIONARIUSZ PRAKTYK

Każdy student odbywający praktyki wakacyjne zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania kwestionariusza (plik na WD) na adres e-mail opiekuna administarcyjnego (kwestionariusz praktyk przyjmujemy wyłącznie w pliku Excel) w terminie wskazanym w zasadach praktyk.

 

UBEZPIECZENIE

Student odbywający praktyki wakacyjne zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC + NNW. Ubezpieczenie jest oferowane przez uczelnię na początku każdego roku akademickiego - w przypadku nie wykupienia ubezpieczenia za pośrednictwem uczelni, student jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia we własnym zakresie.

 

KOORDYNATORZY PRAKTYK STUDENCKICH:

ANALITYKA MEDYCZNA

dr hab. n. med. Aldona Siennicka - aldona.siennicka@pum.edu.pl


BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

dr n. med. Marta Skórka-Majewicz - marta.skorka.majewicz@pum.edu.pl w zastępstwie w semestrze letnim 2023/2024 dr n. med. Wojciech Żwierełło wojciech.zwierello@pum.edu.pl


FARMACJA

dr n. farm. Anna Żuk  - anna.zuk@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886