Praktyki


POROZUMIENIE PRAKTYK

Każdy student odbywający praktyki wakacyjne poza uczelnią zobowiązany jest do dostarczenia dwóch egzemplarzy porozumienia praktyk podpisanych przez placówkę do dziekanatu. Proszę o nie wpisywanie daty zawarcia porozumienia praktyk.

 

KWESTIONARIUSZ PRAKTYK

Każdy student odbywający praktyki wakacyjne zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania kwestionariusza praktyk na adres e-mail: ewelina.radtke@pum.edu.pl (kwestionariusz praktyk przyjmujemy wyłącznie w pliku Excel)

 

UBEZPIECZENIE

Każdy student odbywający praktyki wakacyjne zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC + NNW. Ubezpieczenie jest oferowane przez uczelnię na początku każdego roku akademickiego - w przypadku nie wykupienia ubezpieczenia za pośrednictwem uczelni, student jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia we własnym zakresie.

 

WYKAZ APTEK DLA STUDENTÓW FARMACJI

Wykaz aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnychz terenu działania Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, umożliwiających odbycie praktyk zawodowych 1-dno i 6-cio miesięcznych w ramach programu jednolitych studiów magisterskich wydziałów farmaceutycznych na kierunku farmacja.

 

KOORDYNATORZY PRAKTYK STUDENCKICH:

ANALITYKA MEDYCZNA

dr hab. n. med. Aldona Siennicka - aldona.siennicka@pum.edu.pl


BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

dr n. med. Marta Skórka-Majewicz - marta.skorka.majewicz@pum.edu.pl


FARMACJA

dr n. farm. Anna Żuk  - anna.zuk@pum.edu.pl


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886