Sala 1.17


Centrum Symulacji Medycznej odwzorowuje rzeczywisty szpital. Sala Intensywnej Terapii wyposażona jest w 3 symulatory wysokiej wierności: dorosłego pacjenta internistycznego, dziecko 5-letnie i noworodka. 

Scenariusze realizowane w Sali intensywnej terapii obejmują sytuacje związane z niewydolnością więcej, niż jednego narządu, a pacjenci  są prowadzeni na oddechu zastępczym na respiratorze. W razie potrzeby Sala IT może być wykorzystana jako środowisko Sali oddziału internistycznego, neurologicznego czy pediatrycznego, a nawet SOR- o rodzaju symulacji decyduje planowany scenariusz. 

W zajęciach biorą udział studenci z kierunku lekarskiego oraz pielęgniarskiego. W sali jednocześnie odbywać się mogą trzy symulacje. Podczas scenariusza studenci mają za zadanie zbadać pacjenta, znaleźć zagrażające życiu odchylenia oraz wdrożyć odpowiednie postępowanie. Studenci uczą się też prowadzić dokumentację medyczną, zlecać i interpretować badania laboratoryjne i obrazowe, przekazywać pacjenta innemu specjaliście.  Po raz pierwszy mają możliwość zajmowania się „pacjentem” od chwili jego przybycia do oddziału- do momentu podjęcia decyzji o jego dalszych losach- wypisie do domu, przekazaniu na inny oddział, przygotowaniu do zabiegu operacyjnego. 

Podczas zajęć studenci uczą się pracy w zespole rozdzielając między sobą poszczególne role i zadania. Każda z symulacji zakończona jest debriefingiem, podczas którego studenci wraz z instruktorem omawiają przebieg całego scenariusza.

Wyposażenie

 • Hal internistyczny
  Hal internistyczny
  Nasz Hal umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych m.in. z zakresu neurologii, pulmonologii, kardiologii m.in. pomiar nasycenia krwi tlenem przy użyciu realnego pulsoksymetru, bez żadnych dodatkowych urządzeń pośredniczących i podłączeń, wykonanie iniekcji dożylnych, domięśniowych i doszpikowych, symulowanie drgawek oraz badanie reakcji źrenic na światło. 
   
 • 5-latek
  5-latek
  Umożliwia prowadzenie szeregu zabiegów i badań diagnostycznych: osłuchiwanie dźwięków oddechowych, serca, intubowanie, wykonywanie iniekcji, pomiar ciśnienia, cewnikowanie. Symulator współpracuje ze sprzętem klinicznym (monitorowanie pracy serca poprzez elektrody). Cechują go takie funkcje jak: rozszerzanie i zwężanie źrenic, automatyczna reakcja źrenic na światło, symulacja sinicy czy możliwość szczelnego założenia rurki tracheostomijnej i wentylacji przez nią.
   
 • Niemowlak Super Tory
  Niemowlak Super Tory
  Zaawansowany symulator noworodka z możliwością pracy liczącą 8 godzin bez konieczności ładowania. Odwzorowuje cechy ciała noworodka, takie jak delikatna skóra na całym ciele, bezszwowy korpus i pokryte skórą stawy kończyn oraz realistyczne połączenie szyi, ramion, bioder, kolan, łokci. Symulator płacze, chrząka z realistycznym ruchem ust, mruga i posiada programowalne napięcie mięśniowe. Posiada szereg funkcji urozmaicających trening, jak możliwość definiowania nowych leków i reakcji na ich podawanie, wsparcie dla PEEP (do 20 cm H2O) oraz badanie czasu nawrotu kapilarnego na lewej stopie wraz z detekcją i zapisem w dzienniku zdarzeń. Co więcej instruktor   stan ciemiączka noworodka, które może być wklęsłe, prawidłowe lub wypukłe. Ponadto symulator umożliwia monitorowanie SpO2 na prawej ręce i prawej stopie z wykorzystaniem klinicznych urządzeń.
   
 • Ssak LSU
  Ssak LSU
   
 • EKG Cardioline
  EKG Cardioline
   
 • Wózek Broselov
  Wózek Broselov
   
 • Defibrylator Lifepack
  Defibrylator Lifepack
   
 • Trenażer do palpacyjnego badania brzucha
  Trenażer do palpacyjnego badania brzucha
  Jest to model brzucha. Po podłączeniu do komputera można przeanalizować miejsca i siłę uciśnięć. Jest przeznaczony do nauki palpacyjnego badania brzucha w celu wykrycia chorób lub patologii.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886