Sale


Numer Nazwa Poziom Opis Zdjecia
0.01 Sala komputerowa Piętro Parter

Sala ta wyposażona jest w 39 stanowisk komputerowych na których studenci mogą uczyć się do zaliczeń.        

Od 2022 r., sala została podłączona do Centrum Egzaminów Testowych w związku z powyższym można planować i przeprowadzać egzaminy.

                                                                        
0.02 Debriefing streamingowy Piętro Parter Sala ta pomieści 80 osób na których prowadzimy różnego rodzaju konferencje naukowe czy wykłady dla studentów.
0.15 Karetka Piętro Parter

Zestaw wyposażenia umożliwiający odtworzenie przykładowych warunków działania zespołu karetki (np. ulica, mieszkanie) oraz różnych warunków środowiskowych.

Wyposażenie

 

>> czytaj więcej <<

                     >> GALERIA <<

0.16 SOR Piętro Parter Nasze symulatory mają 7 żyć. Jeżeli nie udało się postawić trafnej diagnozy  i uratować pacjenta za pierwszym razem - zawsze można powtórzyć ćwiczenie. Przy tym nikt nie ucierpi! To ostatnia szansa na popełnienie błędu przed rozpoczęciem pracy zawodowej.
0.17 Debriefing 1 Piętro Parter Rzutnik, ekran, 8 miejsc dla studentów + prowadzący. Debriefing z laptopa.
0.18 Debriefing 2 Piętro Parter Rzutnik, ekran, 8 miejsc dla studentów + prowadzący. Debriefing z laptopa.
1.01 Debriefing 3 Piętro 1 piętro Rzutnik, ekran, 8 miejsc dla studentów + prowadzący. Debriefing z laptopa.
1.02 Debriefing 4 Piętro 1 piętro Rzutnik, ekran, 8 miejsc dla studentów + prowadzący. Debriefing z laptopa.
1.03 VMS 2 Piętro 1 piętro 18 stanowisk komputerowych wirtualnego symulatora medycznego

                     >> GALERIA <<

1.04 Sala BLS BeeGees Life Support Piętro 1 piętro Nazwa sali do nauki bezprzyrządowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) oraz obsługi AED w żartobliwy sposób nawiązuje do częstości uciskania klatki piersiowej w czasie NZK zgodnej z przebojem „Stayin’ alive” grupy Bee Gees.

Sala BLS BeeGees Life Support

                     >> GALERIA <<

1.08 Sala pielęgniarska Piętro 1 piętro

W Sali znajdują się dwa zaawansowane symulatory pielęgnacyjne średniej wierności oraz jeden symulator osoby dorosłej wysokiej wierności.

>> czytaj wiecej <<


                     >> GALERIA <<
1.12 Debriefing 5 Piętro 1 piętro Rzutnik, ekran, 8 miejsc dla studentów + prowadzący. Debriefing z laptopa. Debriefing 5
1.13 Debriefing 6 Piętro 1 piętro Rzutnik, ekran, 8 miejsc dla studentów + prowadzący. Debriefing z laptopa. Debriefing 6
1.14 Sala porodowa Piętro 1 piętro

W Sali Porodowej znajdują się dwa symulatory wysokiej wierności: rodząca i noworodek.

W symulacjach udział biorą studenci z kierunków: lekarskiego, pielęgniarskiego i położnictwa.

>> czytaj więcej <<

Sala 114

                     >> GALERIA <<

1.16 Sala ginekologiczna Piętro 1 piętro   Sala ginekologiczna
1.17 OIT Piętro 1 piętro Intensywna terapia wyposażona jest w sprzęty medyczne pozwalające badać i monitorować stan pacjenta. W zależności od scenariusza na symulatorach możliwa jest defibrylacja, wykonanie badania EKG, pomiar ciśnienia krwi i saturacji, intubacja, czyli dokładnie  praca na takim sprzęcie jaki wykorzystywany jest w prawdziwych szpitalach.

                     >> GALERIA <<

1.19 Blok operacyjny Piętro 1 piętro

Architektura Bloku Operacyjnego pomaga studentom w nauczeniu się „etykiety Sali operacyjnej”

Na symulatorze wysokiej wierności studenci mogą ćwiczyć scenariusze dotyczące opieki nad pacjentem przed- i po zabiegach chirurgicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanych ze stanami zagrożenia życia.

Hal internistyczny

                    >> GALERIA <<

2.01 Debriefing 7 Piętro 2 piętro Rzutnik, ekran, 8 miejsc dla studentów + prowadzący. Debriefing z laptopa. Debriefing 7
2.02 Sala ALS Piętro 2 piętro W Planie Dydaktycznym dla Wydziału Lekarskiego zajęcia z wykorzystaniem fantomów do ALS przewidziane są od 4 roku.

Sala ALS

                    >> GALERIA <<

2.03 VMS 1 Piętro 2 piętro Największa sala VR w Polsce na uczelniach państwowych. Studenci uczą się na niej osłuchiwania oraz biorą udziału w wirtualnym triagu. VMS 1
2.07 USG wirtualne Piętro 2 piętro Na sali studenci mogą przećwiczyć USG wirtualne, oraz omówić wyniki z diagnostyki obrazowej. Do dyspozycji studentów są również trzy prawdziwe aparaty do wykonywania USG. USG wirtualne
2.08 Laparoskopy Piętro 2 piętro Sala laparoskopowa umożliwia przygotowanie do zabiegów, które będą wykonywane na sali operacyjnej. Wykorzystywany do ćwiczeń trenażer laparoskopowy umożliwia trening motoryki niezbędny do przeprowadzania operacji mało inwazyjnych. Każdy ruch narzędzi
jest tu dokładnie mierzony, a dzięki nagrywaniu sprawdza się poprawność wykonywanych ćwiczeń.

Trenażer laparoskopowy

                    >> GALERIA <<

2.09 Sala umiejętności chirurgicznych Piętro 2 piętro

Na sali umiejętności chirurgicznych studenci mogą poćwiczyć:

 • iniekcje podskórną,
 • iniekcje śródskórną,
 • badanie gruczołu piersiowego,
 • dostęp donaczyniowy obwodowy.

W sali znajdziemy również realistyczny fantom noworodka.

Sala umiejętności chirurgicznych

                    >> GALERIA <<

2.13 Debriefing 8 Piętro 2 piętro Rzutnik, ekran, 8 miejsc dla studentów + prowadzący. Debriefing z laptopa. Debriefing 8
2.15 OSCE Piętro 2 piętro   OSCE 215
2.16 OSCE Piętro 2 piętro   OSCE 216
2.17 OSCE Piętro 2 piętro   OSCE 217
2.18 OSCE Piętro 2 piętro   OSCE 218
2.19 Pacjent Standaryzowany Piętro 2 piętro W tej sali studenci na zajęciach ćwiczą program z pacjenta standaryzowanego. Pacjent Standaryzowany
2.20 Pacjent Standaryzowany Piętro 2 piętro W tej sali studenci na zajęciach ćwiczą program z pacjenta standaryzowanego. Pacjent Standaryzowany
2.24 Sala umiejętności technicznych I Piętro 2 piętro

Na sali umiejętności technicznych znajduję się kilka rodzajów trenażerów.

Studenci mogą przećwiczyć:

 • intubację na dorosłym,
 • intubację na dziecku,
 • intubację niemowlaku,
 • konikotomię,
 • dostęp doszpikowy,
 • iniekcję domięśniową,
 • dostępy centralne.

Sala umiejętności technicznych I

                    >> GALERIA <<

2.25 Sala umiejętności technicznych II Piętro 2 piętro

Na sali umiejętności technicznych studenci mogą przećwiczyć:

 • cewnikowanie pęcherza moczowego człowieka,
 • osłuchiwanie pacjenta,
 • badanie ginekologiczne,
 • badanie prostaty,
 • pielęgnację prowadzoną,
 • pielęgnację stomii,
 • zabiegi dorektalne,
 • badanie gruczołu piersiowego kobiet,

Sala umiejętności technicznych II

                    >> GALERIA <<


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886