Pracanews

06.12.2021

Konkurs na asystenta w Zakładzie Ortodoncji 1 etat

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortodoncji 1 etat

news

06.12.2021

Konkurs na adiunkta w Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii 1 etat

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko adiunkta w Klinice Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii 1 etat

news

06.12.2021

Konkursy na wykładowcę w Samodzielnej Pracowni Dermatologii Estetycznej - 3/4 etatu

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko wykładowcę w Samodzielnej Pracowni Dermatologii Estetycznej

news

08.10.2021

Poszukujemy konsorcjanta

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (LIDER) poszukuje partnera do projektu pt.: Redukcja ryzyka raków u kobiet

news

20.08.2021

Oferta dla asystentów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza rekrutację na stanowisko asystenta edukacyjnego osoby

news

09.08.2021

Nawiążemy współpracę z lekarzem dentystą

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nawiąże

news

26.07.2021

Praca w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego

news

25.06.2021

Konkurs na stypendystę doktoranta Szkoły Doktorskiej

Poszukujemy kandydata do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu

news

25.06.2021

Poszukiwany kolejny stypendysta-doktorant

Prestiżowe studia doktorskie, finansowane w ramach programu PRELUDIUM - BIS 2 Narodowego Centrum Nauki, odbędą się

news

13.04.2021

UCZELNIA DOSTĘPNA – kurs dla pracowników PUM

Zapraszamy pracowników administracyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych i kadrę zarządczą PUM na certyfikowany

news

01.04.2021

Zmiana w Regulaminie Pracy PUM

Zarządzeniem nr 31/2021 Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński wprowadza zmiany w Regulaminie Pracy

news

29.03.2021

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

PUM podpisał z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę w sprawie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886