FAQ


Najczęściej zadawane pytania:

1) Wpisałem zły adres e-mail Należy skontaktować się z Działem Rekrutacji PUM
w celu usunięcia konta.
Kontakt do Działu Rekrutacji:
rekrut@pum.edu.pl
- tel. 91 48 00 816
- tel. 91 48 00 817
- tel. 91 48 00 827

2) Wpisałem zły numer PESEL.

System nie pozwala wpisać błędnego numeru PESEL. Jeżeli kandydat twierdzi, że numer PESEL wpisał błędnie, znaczy to, że użył PESEL innej osoby.

3) Wybrałem zły typ matury

Dopóki nie został wybrany żaden kierunek, można zmienić błędnie wpisany typ matury. Widok listy "Moich kierunków" jest uzależniony od rodzaju wybranej matury .

4) Nie otrzymałem e-maila zwrotnego (po założeniu konta rekrutacyjnego).

Wpisano błędny adres e-mail lub podane konto przenosi wiadomość do folderu spam. Należy sprawdzić foldery związane ze spamem i innymi automatycznymi filtrami dla tego konta e-mail.

5) Jakie są wymagania techniczne rejestracji?

Do przeprowadzenia rejestracji elektronicznej na studia PUM wymagana jest przeglądarka internetowa:
- z działającą wtyczką "Adobe Flash Player". Jeżeli wtyczka "Adobe Flash Player" nie jest zainstalowana, należy ją pobrać z adresu (http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ oraz https://get.adobe.com/shockwave)
i zainstalować oraz  z włączoną obsługą "Javascript"
Przeglądarki internetowe mają domyślnie włączoną obsługę "Javascript". Jeżeli mimo to otrzymują Państwo komunikat o braku obsługi "Javascript" należy skorzystać z poniższych informacji:
Mozilla Firefox: należy wyłączyć wszelkie zainstalowane dodatki. Gdy korzystają Państwo ze starszej wersji przeglądarki Firefox można dodatkowo skorzystać z opisu (link)
Internet Explorer(link)

6) Rejestracja dla kandydatów, którzy są / byli studentami PUM.

Jeżeli osoba, która jest / była studentem PUM, chce założyć konto rekrutacyjne, musi podczas zakładania konta rekrutacyjnego podać identyczny komplet danych ("PESEL" oraz "adres e-mail") jaki widnieje
w ustawieniach jego obecnego/ byłego konta studenckiego.


Jeżeli osoba, która jest / była studentem PUM otrzymuje następujący komunikat: 
"W bazie danych Uczelni istnieje już student lub kandydat o podanym numerze PESEL, ale innym adresie e-mail", najczęściej oznacza to, że wprowadzono dla danego numeru PESEL niezgodny z nim adres e-mail bądź elektroniczna teczka studenta PUM nie posiada uzupełnionego pola "adres e-mail". W takim przypadku należy najpierw upewnić się, że wpisywany adres e-mail jest poprawny. Jeżeli nadal pojawia się wyżej wymieniony komunikat, należy zgłosić się do Dziekanatu PUM celem uzupełnienia elektronicznej teczki studenta o pole "adres e-mail". Alternatywnie, student może samodzielnie uzupełnić swoją elektroniczną teczkę Wirtualnego Dziekanatu poprzez zalogowanie się na swoje konto studenckie (Wirtualny Dziekanat - zakładka "Studenci") i zaktualizować adres e-mail.

Po poprawnie wykonanej aktualizacji adresu e-mail można ponowić założenie konta rekrutacyjnego w Zakładce "Rekrutacja", a komunikat "W bazie danych Uczelni istnieje już student lub kandydat o podanym numerze PESEL, ale innym adresie e-mail" nie powinien już występować.

Podsumowując: obecny / były student PUM podczas elektronicznej rejestracji PUM musi wylegitymować się tymi samymi danymi "PESEL" oraz "ADRES E-MAIL" jakie widnieją w jego elektronicznej teczce Dziekanatu PUM. Każda z tych danych musi być wcześniej uzupełniona w elektronicznej, dziekanatowej teczce studenta.

7) Rejestracja dla kandydatów, którzy byli studentami PUM.

- Osoby, które były studentami PUM i posiadały w Wirtualnym Dziekanacie konto studenckie rejestrują się identycznie jak aktualni studenci (opis w punkcie 6).

- Osoby, które były studentami PUM i nie posiadały w Wirtualnym Dziekanacie konta studenckiego rejestrują się jak nowe osoby.

8) Nie pamiętam loginu/hasła.
Należy użyć funkcji „Przypomnij hasło” dostępnej podczas logowania do serwisu rekrutacyjnego.

9) Mam problem z działaniem niektórych funkcji systemu.

Może się zdarzyć, że kandydat napotka na problemy typu:
- nie działa jakiś przycisk, nie działa funkcja kadrowania zdjęcia, itp.

Wówczas powinien wykonać następujące czynności (w kolejności):
- upewnić się, że przeglądarka spełnia wymogi opisane w pkt "5.Wymagania techniczne rejestracji"
- jeżeli wykonanie powyższego punktu nie poprawi sytuacji należy skorzystać z innej przeglądarki internetowej np:
* Internet Explorer (wbudowana w system Windows)
* Mozilla Firefox (link do pobrania)
* Google Chrome (link do pobrania)
* Opera (link do pobrania)
- jeżeli obie powyższe metody okażą się bezskuteczne należy zgłosić problem
(ze szczegółowym opisem) na adres e-mail: rkadmin@pum.edu.pl

10) Chcę zmienić wybrany kierunek a zakończyłem rejestrację i otrzymałem dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej.

a) jeszcze nie dokonałem wpłaty opłaty rekrutacyjnej

W celu umożliwienia ponownego wyboru kierunku konieczne jest wykasowanie konta i założenie nowego. W tym celu należy napisać (pobrać z sytemu elektronicznej rejestracji– Pliki do pobrania) podanie o usunięcie konta do Działu Rekrutacji w formie wiadomości e-mail. Podanie powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie prośby, informację o niedokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz dane weryfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania. Dział Rekrutacji powiadomi o usunięciu konta.

b) dokonałem już wpłaty opłaty rekrutacyjnej

W celu umożliwienia ponownego wyboru kierunku konieczne jest zwrócenie opłaty rekrutacyjnej, wykasowanie konta i założenie nowego. W tym celu należy napisać podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej i  usunięcie konta do Działu Rekrutacji w formie wiadomości e-mail(pobrać z sytemu elektronicznej rejestracji – Pliki do pobrania) . Podanie powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie prośby, dane weryfikacyjne: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz dowód opłaty rekrutacyjnej. Dział Rekrutacji powiadomi o  usunięciu konta.

11) Czy mogę uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Zwrot opłaty rekrutacyjnej może nastąpić tylko w przypadkach ujętych w Zarządzeniu Rektora PUM Nr 34/2022  w sprawie określenia zasad zwrotu opłaty rekrutacyjnej uiszczonej przez kandydatów na studia w PUM 

12) Zdawałem maturę międzynarodową (IB). Czy zdążę wpisać wyniki matury w  wyznaczonym terminie?

Dopuszcza się możliwość wpisania wyniku przewidywanego, o którym informuje szkoła przed wydaniem dyplomu matury międzynarodowej.

13) Czy muszę osobiście odebrać skierowanie na badania lekarskie?

Druki skierowań lekarskich dostępne są  na indywidualnym koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji na studia w zakładce Pliki do pobrania.

14) Wymogi techniczne zdjęć cyfrowych (załączanych w elektronicznym systemie rekrutacji PUM)

Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem czyli cyfrową wersją (rozdzielczość 300 punktów na cal, rozmiar 2,00 na 2,50 cm) zdjęcia tradycyjnego (35x45 mm) złożonego w komplecie dokumentów.
Pomorski Uniwersytet Medyczny przyjmuje na I rok studiów zdjęcia w postaci cyfrowej, które umożliwią wydanie studentom pierwszego roku Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS).

15) Nie działa link do logowania w przesłanej przez PUM wiadomości e-mail

Link przestaje być aktualny, gdy kandydat zmieni domyślne hasło na nowe.

16) Dane dostępowe logowania na konto kandydata.

Po założeniu konta kandydata (w zakładce Rejestracja) automatycznie wysyłana jest wiadomość e-mail ze startowymi danymi dostępowymi (login, hasło). Przy pierwszym logowaniu zostaniecie państwo poproszeni o zmianę hasła.
Logowanie na konto kandydata należy wykonywać  w zakładce Rekrutacja   -  Rejestracja/Logowanie lub poprzez Wirtualny Dziekanat  link , zakładka Rekrutacja.

17) Opis funkcji dodawania zdjęcia:

- [metoda nr 1 „kadrowanie”]
Kliknij przycisk „Wczytaj zdjęcie”, aby móc wyszukać zdjęcie na swoim komputerze. Następnie zaznacz plik (zdjęcie) lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknij „Otwórz”. Zdjęcie zostanie załadowane do okna kadrowania. Użyj suwaka znajdującego się pod zaimportowanym zdjęciem, aby oddalić/przybliżyć zdjęcie w oknie kadrowania. Przytrzymaj lewy przycisk myszy na wewnętrznym polu czerwonej ramki, aby przesunąć ramkę przycięcia. Przytrzymaj lewy przycisk myszy na zdjęciu poza czerwonym polem ramki przycinania, aby móc przesuwać całe zdjęcie. Kliknij przycisk „Przytnij”, aby wykadrować (przyciąć) zdjęcie do obszaru zaznaczonego czerwoną ramką. Dopiero użycie przycisku „Przytnij” finalizuje przycięcie/kadrowanie zdjęcia. Przejście do kolejnej strony ankiety zapisze zdjęcie (jeżeli jest poprawne) w systemie. Funkcja kadrowania zdjęcia wymaga poprawnie działającej wtyczki "Flash" (http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ oraz https://get.adobe.com/shockwave). W przypadku problemów z dołączeniem zdjęcia metodą nr 1 „kadrowania” należy przejść przyciskiem "Dalej" (widocznym na dole strony ) do kolejnej strony ankiety, a następnie cofnąć się do pierwszej strony ankiety używając przycisku "wstecz".

- [metoda nr 2 „alternatywne dodawanie zdjęcia”]
Metodę „alternatywnego dodawania zdjęcia” należy użyć w przypadku, gdy metoda nr1 „kadrowania” nie działa lub gdy posiadasz zdjęcie spełniające już na starcie wymogi techniczne (rozdzielczości, formatu, dpi - wymogów ustawy ministerialnej). W przypadku próby dodania zdjęcia niespełniającego wymogów technicznych zdjęcie nie zostanie dodane/zapisane w systemie. Jeżeli zdjęcie dodawane metodą alternatywną nie jest zapisywane w systemie oznacza to, że nie spełnia wymogów formalno-technicznych (rozdzielczości, formatu, dpi - wymogów ustawy ministerialnej)
Wymogi dla zdjęcia w metodzie nr 2 „alternatywne dodawanie zdjęcia”
- Akceptowane rozszerzenia plików:.jpg
- Dopuszczalny rozmiar przesyłanego pliku: 50 KB
- Wymiary (szerokość x wysokość w pikselach) zdjęcia to 236 x 295

18) W jakich godzinach można uzyskać pomoc w przypadku problemów przy rejestracji na studia?

Dział Rekrutacji dla interesantów jest czynny od godz. 8 do 14 (od poniedziałku do piątku). Telefonicznie od 7:30 do 15:30.
Zostawianie rejestracji na studia w PUM na ostatni moment niesie ze sobą ryzyko nie otrzymania pomocy formalnej i informatycznej, ponieważ administracja PUM pracuje w dni powszenie do godziny 15:30.

19) Generacja indywidualnego numeru konta bankowego

Indywidualny numer bankowy kandydata generuje się w "Kroku 2: Moje kierunki" po zakończeniu rejestracji na dany kierunek. Po kliknięciuprzy wybranym kierunku przycisku "Zakończ" i akceptacji ew. wyświetlonego komunikatu. Indywidualny numer bankowy (osobny dla każdego wybranego kierunku) jest widoczny w 3 miejscach systemu rekrutacji:
- zakładka "Finanse" - podzakładka "Dane do przelewów"
- zakładka "Krok 3: Zakończenie rejestracji" - podzakładka "Wydruki"
- zakładka "Krok 3: Zakończenie rejestracji" - podzakładka "Wydruki" - przycisk "Druk wpłaty"

20) Jak mogę dostarczyć dokumenty?

Dokumenty można wysłać pocztą, kurierem lub złożyć w dostępnych przed Działem Rekrutacji pojemnikach. Proszę pamiętać, że liczy się data wpływu dokumentów do Działu Rekrutacji, nie data nadania korespondencji.

21) Kontakt:
Prosimy o podpisywanie się w wysyłanych wiadomościach! Na anonimy nie odpowiadamy.

Pytania/problemy związane z rekrutacją (zasady rekrutacji, wymagane dokumenty, terminy, wnioski, podania, prośby itp.), należy kierować na adres : rekrut@pum.edu.pl (strona www)

Informatyczne błędy systemu rekrutacji (problemy z wczytaniem zdjęcia, pojawiające się komunikaty o błędach systemu itp.), należy zgłaszać na adres: rkadmin@pum.edu.pl Wiadomości nie związane z błędami informatycznymi, a wysłane na adres rkadmin@pum.edu.pl będą ignorowane, dlatego prosimy o rozwagę przy wyborze docelowego adresu e-mail.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886