Opłaty


Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi 85,- zł za każdy kierunek studiów.

 

  • Zarządzenie Nr  w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących w roku akademickim 2022/2023 i studia stacjonarne w języku polskim  w PUM
  • Zarządzenie  Rektora PUM nr   w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 - opłata semestralna pielęgniarstwo I stopnia

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886