Opłaty


Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2024/2025 wynosi 85,- zł za każdy kierunek studiów, za wyjątkiem kierunków na które przeprowadzany jest egzamin wstępny (Logopedia kliniczna z terapią zajęciową oraz Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore), gdzie opłata rekrutacyjna wynosi 100,- zł -  (Dz. U. z 2021 r. poz. 661) 

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886