Limity przyjęć na studia


Uchwała Nr 21 z dnia 27 kwietnia 2022 r.  w sprawie ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023


 

Limity przyjęć na studia o kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2022/2023 według  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r.  wynoszą:

kierunek lekarski:
stacjonarny -  250 miejsc
niestacjonarny -  65  miejsc
cudzoziemcy* - 2 miejsca

kierunek lekarsko-dentystyczny:
stacjonarny - 80 miejsc
niestacjonarny - 20 miejsc
cudzoziemcy* -  2 miejsca

* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3  i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886