Limity przyjęć na studia


Uchwała Nr 27/2024 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2024/2025


 

Limity przyjęć na studia o kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2024/2025  według Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 23 maja 2024 r.

kierunek lekarski:
stacjonarny - 250
niestacjonarny - 70 
cudzoziemcy* - 2

kierunek lekarsko-dentystyczny:
stacjonarny - 70
niestacjonarny - 30
cudzoziemcy* -  2

* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3  i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886