Asystenci edukacyjni


Asystent edukacyjny to osoba, która udziela wsparcia związanego z procesem studiowania lub prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, a zakres tego wsparcia jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Regulamin współpracy z asystentem edukacyjnym został wprowadzony Zarządzeniem nr 87/2021 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W celu ubiegania się o wsparcie asystenta edukacyjnego należy złożyć do BON wniosek.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.
Telefonicznie w godzinach otwarcia Biura - tel.: 91 81 32 602
Mailowo: bon@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886