Wsparcie psychologiczne


Zachęcamy do skorzystania z wartościowych materiałów edukacyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Telefonicznie w godzinach otwarcia Biura - tel.: 91 81 32 602
Mailowo: bon@pum.edu.pl

Bezpłatna pomoc psychologiczna

W ramach projektu „Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych” przewidziane jest bezpłatne wsparcie psychologiczne dla studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością.

Wsparcie psychologa obejmuje:

  1. Pomoc osobom będącym w kryzysie.
  2. Promowane zdrowego stylu życia, przekazywanie wiedzy na temat ogólnych zasad psychologicznego funkcjonowania człowieka.
  3. Udzielanie pomocy psychologicznej, głównie rozmowy wspierające i motywujące, ukierunkowane na rozwój człowieka.
  4. Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz kształtowanie umiejętności w tym zakresie.
  5. Pomoc w zmniejszaniu i usuwaniu nieprawidłowości dotyczących zdrowia psychicznego.
  6. Konsultacje dla osób z zaburzeniami psychicznymi w celu kierowania ich do odpowiednich specjalistów.

Kontakt w sprawie konsultacji w godzinach pracy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych: 91  81 32 602


Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej potrzeb współpracy z psychologiem.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki pozwolą na jeszcze lepsze dostosowanie do Państwa potrzeb i oczekiwań oferty pomocy psychologicznej.

https://forms.office.com/r/hmu7b7svHM

Dziękujemy za poświęcony czas.


Materiały edukacyjne i informacyjne

W ramach pomocy psychologicznej przygotowaliśmy materiały informacyjne i edukacyjne dla pracowników, studentów i doktorantów z niepełnosprawnością:

1) Informator - Specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym do kogo się zgłosić?

2)  Asertywność - mini poradnik ja dbać o siebie i innych.

W celu uzyskania dostępu do materiałów prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Telefonicznie w godzinach otwarcia Biura - tel.: 91 81 32 602
Mailowo: bon@pum.edu.pl


Racjonalna Terapia Zachowania

Techniki Racjonalnej Terapii Zachowania można nauczyć się pod okiem psychologa.

Wszystkich studentów, doktorantów i pracowników objętych Programem Uczelnia Dostępna zapraszamy na indywidualne/grupowe spotkania z psychologiem!

Przygotowaliśmy materiały wprowadzające w temat RTZ pt.: "Podstawy Racjonalnej Terapii Zachowania - zrozum siebie i zostań swoim terapeutą."

W celu uzyskania dostępu do materiałów prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Telefonicznie w godzinach otwarcia Biura - tel.: 91 81 32 602
Mailowo: bon@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886