Regulamin Infrastruktury Badawczej


REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ w PUM wersja ujednolicona po zmianie z 18.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie wzorów dokumentów koniecznych do realizacji  Regulaminu Infrastruktury Badawczej

Uchwały zmieniające Regulamin Korzystania z infrastruktury badawczej w PUM:
Uchwała Nr 49/2018 z 18.04.2018 r.

Uchwała Nr 50/2015 - Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w PUM - tekst pierwotny


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886