Regulamin Organizacyjny


Regulamin organizacyjny - wersja ujednolicona po zmianach z 21.02.2022 r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzenie Nr 142/2021 - zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 05.11.2021 r. 
Zarządzenie Nr 55/2021 - Zmiana  Regulaminu Organizacyjnego z 18.05.2021 r.
Zarządzenie Nr 32/2021 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 31.03.2021 r.
Zarządzenie Nr 8/2021 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 1.03.2021 r.
Zarządzenie Nr 155/2020 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 2.11.2020 r.
Zarządzenie Nr 137/2020 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 1.10.2020 r.
Zarządzenie Nr 120/2020 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 1.09.2020 r.
Zarządzenie Nr 52/2020 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 20.05.2020 r.
Zarządzenie Nr 41/2020 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 29.04.2020 r. 
Zarządzenie Nr 117/2019 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 30.09.2019 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 2019 R.
Zarządzenie Nr 103/2019 - Regulamin Organizacyjny - tekst pierwotny
- załącznik nr 1 - wykaz jednostek - aktualny wykaz w liście "Wykaz jednostek nauk.-dyd."
- załącznik nr 2 - schemat języka


 

Regulamin organizacyjny - poprzednie wersje
Zarządzenie Nr 35/2015 - Regulamin Organizacyjny - tekst pierwotny Zarządzenie
Nr 109/2015 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 16.10.2015 r.
Zarządzenie Nr 29/2016 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 4.04.2016 r.
Zarządzenie Nr 42/2016 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 6.05.2016 r.
Zarządzenie Nr 60/2017 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 12.06.2017 r.
Zarządzenie Nr 115/2017 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 30.10.2017 r.
Zarządzenie Nr 133/2017 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 20.12.2017 r.
Zarządzenie Nr 22/2018- Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 28.02.2018 r.
Zarządzenie Nr 34/2018 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 26.03.2018 r.
Zarządzenie Nr 44/2018 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 16.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 57/2018 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 25.05.2018 r.
Zarządzenie Nr 74/2018 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 16.07.2018 r.
Zarządzenie Nr 85/2018 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 27.08.2018 r.
Zarządzenie Nr 18/2019 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z 25.02.2019 r.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886