Skład Stałych Komisji Senackich w PUM


Skład Stałych Komisji Senackich Kadencja 2020-2024

Uchwała Nr 78/2020
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr 55/2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich

Uchwała Nr 55/2020
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich:

 1. prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska, Prorektor ds. Dydaktyki – Przewodnicząca Komisji,
 2. prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska,
 3. prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski,
 4. dr hab. n. zdr. Anna Jurczak, prof. PUM,
 5. prof. dr hab. n. med. Danuta Kosik-Bogacka,
 6. prof. dr hab. n. med. Mateusz Kurzawski,
 7. prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski,
 8. dr hab. n. med. Alicja Nowicka, prof. PUM,
 9. dr hab. n. med. Edyta Paczkowska,
 10. dr hab. n. med. Iwona Rotter, prof. PUM,
 11. prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé,
 12. prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska,
 13. Jakub Rosik.

Uchwała Nr 56/2020
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:

1) prof. dr hab. Jerzy Samochowiec, Prorektor ds. Nauki – Przewodniczący Komisji,
2) z Wydziału Medycyny i Stomatologii:

 • a) prof. dr hab. Leszek Domański – Dziekan,
 • b) prof. dr hab. Violetta Dziedziejko,
 • c) dr hab. Miłosz Kawa,
 • d) prof. dr hab. Mariusz Lipski,
 • e) prof. dr hab. Miłosz Parczewski,
 • f) prof. dr hab. Krzysztof Safranow,

3) z Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 • a) prof. dr. hab. Beata Karakiewicz – Dziekan,
 • b) prof. dr hab. Anna Lubkowska,
 • c) dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka,
 • d) dr hab. Małgorzata Szkup,

4) z Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej:

 • a) prof. dr hab. Izabela Gutowska – Dziekan,
 • b) prof. dr hab. Anna Jakubowska.

Uchwała Nr 57/2020
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Rozwoju

Senacka Komisja ds. Rozwoju

 1. prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Prorektor ds. Rozwoju – Przewodniczący Komisji,
 2. dr hab. Aneta Cymbaluk-Płoska, Prorektor ds. Dydaktyki,
 3. prof. dr hab. Jerzy Samochowiec, Prorektor ds. Nauki,
 4. prof. dr hab. Dariusz Chlubek, Prorektor ds. Promocji i Współpracy Regionalnej,
 5. prof. dr hab. Leszek Domański, Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii,
 6. prof. dr hab. Beata Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 7. prof. dr hab. Izabela Gutowska, Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej,
 8. mgr inż. Krzysztof Goralski, Kanclerz PUM,
 9. mgr Magdalena Mikołajczuk, Kwestor PUM.

Uchwała Nr 58/2020
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych

Senacka Komisja ds. Szpitali Klinicznych

 1. prof. dr hab. Bogusław Machaliński, Rektor PUM – Przewodniczący Komisji,
 2. prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz,
 3. prof. dr hab. Marek Brzosko,
 4. prof. dr hab. Anita Chudecka-Głaz,
 5. prof. dr hab. Jarosław Kaźmierczak,
 6. prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski,
 7. prof. dr hab. Piotr Prowans,
 8. prof. dr hab. Leszek Sagan,
 9. prof. dr hab. Tomasz Urasiński,
 10. prof. dr hab. Mieczysław Walczak,
 11. prof. dr hab. Barbara Zdziarska.

Uchwała Nr 60/2020
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Zatrudnienia i Awansów

Senacka Komisja ds. Zatrudnienia i Awansów

 1. prof. dr hab. Barbara Wiszniewska – Przewodnicząca Komisji,
 2. prof. dr hab. Anna Machalińska,
 3. prof. dr hab. Mirosław Parafiniuk,
 4. prof. dr hab. Andrzej Pawlik,
 5. prof. dr hab. Piotr Prowans,
 6. prof. dr hab. Krzysztof Safranow.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886