Statut PUM


STATUT obowiązujący od 01.10.2019 r.


STATUT - wersja ujednolicona po zmianach z 2022 r.
- załącznik nr 1 - Sztandar
- załącznik nr 2 - Godło
- załącznik nr 3 - Logo
- załącznik nr 4 - Treść ślubowania studenta
- załącznik nr 5 -     Treść ślubowania doktoranta

Uchwały zmieniające się Statut:
Uchwała Nr 29/2021 z 28.04.2021 r.
Uchwała Nr 1/2021 z 27.01.2021 r.
Uchwała Nr 68/2020 z 25.11.2020 r.
Uchwała Nr 48/2020 z 30.09.2020 r.
Uchwała Nr 41/2020 z 24.06.2020 r.
Uchwała Nr 9/2020 z 18.03.2020 r.
Uchwała Nr 3/2020 z 26.02.2020 r.
Uchwała Nr 146/2019 z 18.12.2019 r.
Uchwała Nr 132/2019 z 30.10.2019 r.

STATUT NOWY - uchwalony Uchwałą Nr 37/2019 - obowiązujący od 1.10.2019 r.
- załącznik nr 1 - Sztandar
- załącznik nr 2 - Godło
- załącznik nr 3 - Logo
- załącznik nr 4 - Treść ślubowania studenta
- załącznik nr 5 -  Treść ślubowania doktoranta


STATUT obowiązujący do 30.09.2019 r.


STATUT - wersja ujednolicona po zmianach z 29.05.2019 r.
- załącznik nr 1 - Sztandar
- załącznik nr 2 - Godło
- załącznik nr 3 - Logo
- załącznik nr 4 - Regulamin wyborów do kolegiów el właściwego, organy jednoosobowe, organy do kolegiów oraz pełniące funkcje inne funkcje z wyboru na Uniwersytecie
- załącznik nr 5 - Tryb Przeprowadzanie konkursów dotyczących funkcji kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych
- załącznik nr 6 - i tryb przeprowadzania konkursów na temat stanowisk nauczycieli akademickich na Uniwersytecie
- załącznik nr 7 - Regulamin przyznania medalu „Za zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
- załącznik nr 8 - Treść ślubowania studenta
- załącznik nr 9 - Treść ślubowania doktoranta

Uchwały zmieniające się Statut :
Uchwała Nr 38/2019 z 29.05.2019 r.
Uchwała Nr 112/2018 z 26.09.2018 r. 
Uchwała Nr 62/2018 z 30.05.2018 r. 
Uchwała Nr 48/2018 z 18.04.2018 r.
Uchwała Nr 25/2018 z 28.03.2018 r. 
Uchwała Nr 9/2018 z 31.01.2018 r. 
Uchwała Nr 152/2017 z 20.12.2017 r.
Uchwała Nr 138/2017 z 29.11.2017 r.
Uchwała Nr 117/2017 z 27.09.2017 r.
Uchwała Nr 45/2017 z 31.05.2017 r.
Uchwała Nr 39/2017 z 20.12.2017 r.
Uchwała Nr 116/2016 z 30.11.2016 r.
Uchwała Nr 2/2016 z 20.01.2016 r.
Uchwała Nr 142/2014 z 17.12.2014 r.
Uchwała Nr 18/2014 z 12.03.2014 r.
Uchwała Nr 122/2013 z 25.09.2013 r.
Uchwała Nr 102/2013 z 26.06.2013 r. - załącznik
Uchwała Nr 113/2012 z 7.11.2017 r.

Uchwała Nr 1/2012 - Statut - tekst pierwotny :
- załącznik nr 1 - Sztandar
- załącznik nr 2 - Godło
- załącznik nr 3 - Logo
- załącznik nr 4 - Regulamin wyborów do kolegiów el miejsca, organyosobowe, organy do organów do kolegiów osób oraz pełnych inne funkcje z wyboru na Uniwersytecie
- załącznik nr 5 - Zasady i tryb przeprowadzania konkursów funkcji kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu
- załącznik nr 6 - Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiskach nauczycieli akademickich na Uniwersytecie
- załącznik nr 7 - Regulamin przyznania medalu „Za zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
- załącznik nr 8 - Treść ślubowania studenta
- załącznik nr 9 - Treść ślubowania doktoranta


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886