Pozostałe Zarządzenia


Zarządzenie w sprawie zmiana
Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zasad tworzenia, korzystania, utrzymywania i likwidowania kont poczty elektronicznej pracowników PUM, osób wykonujących zadania zlecone oraz doktorantów – uczestników Studium Doktoranckiego PUM na serwerze pocztowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - tekst pierwotny  
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z komputerów służbowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - tekst pierwotny  
Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie zasad postępowania przy wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu  
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie - tekst pierwotny  
Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie organizacji kształcenia podyplomowego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie  
Zarządzenie Nr 13/2017 w sposobu i zasad rozliczania kosztów pośrednich w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie  
Zarządzenie Nr 133/2014 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad postępowania w przypadku powoływania biegłych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i wykonywania ekspertyz i opinii przez Katedrę Medycyny Sądowej i innych jednostek organizacyjnych oraz sposobu kalkulowania ceny ekspertyz i opinii - załącznik nr 1 i załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 11/2017
zał. nr 1
zał. nr 2


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886