Zakresy obowiązków nauczycieli akademickich


Zarządzenie Nr 42/2020 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich

Grupa badawczo-dydaktyczna:
20-42- zakres obowiązków_zał.1_Profesor
20-42- zakres obowiązków_zał.2_Profesor uczelni
20-42- zakres obowiązków_zał.3_Adiunkt z hab
20-42- zakres obowiązków_zał.4_Adiunkt bez hab
20-42- zakres obowiązków_zał.5_Asystent

Grupa dydaktyczna:
20-42- zakres obowiązków_zał.6_Profesor dydaktyczny
20-42- zakres obowiązków_zał.7_st.wykł.wykł.st.lektor_itp

Grupa badawcza:
20-42- zakres obowiązków_zał.8_Profesor
20-42- zakres obowiązków_zał.9_Profesor uczelni
20-42- zakres obowiązków_zał.10_Adiunkt z hab
20-42- zakres obowiązków_zał.11_Adiunkt bez hab
20-42- zakres obowiązków_zał.12_Asystent


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886