Bethlehem University, Palestine


Wyjazd szkoleniowy 14-20.03.2023 

Uczestnicy Programu ERASMUS KA-171 podczas pobytu w Uniwersytecie w Betlejem (14-20 marca 2023) spotkali się z Mariam Awad – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, a także z Bratem Peter Bray – Wicekanclerzem uczelni, z który rozmawiali na bieżące tematy dotyczące działalności uniwersytetów oraz międzykulturowej edukacji. Przez poszczególnie dni pobytu mogli poznać strukturę uniwersytetu oraz zaplecze naukowe, a  także brali udział w spotkaniach z nauczycielami akademickimi oraz studentami. Miejscowi pracownicy naukowi i nauczyciele zaprezentowali wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej oraz poprowadzili warsztaty: 
1. Aktualne trendy wykorzystania e-technologii w systemie szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia.
2. Nowoczesne technologie informacyjne w metodologii badań w naukach o zdrowiu i biostatystyce.
Natomiast nauczyciele z PUM poprowadzili warsztaty:
1. Nowoczesne technologie nauczania w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym - symulacja medyczna,  techniki kształcenia na odległość.
2. Metody przeprowadzania egzaminów w Centrum Egzaminacyjnym PUM: egzaminy oparte na zadaniach praktycznych.
Ponadto uczestnicy projektu mogli się zapoznać z działalnością i zasobami biblioteki uniwersyteckiej, a także zwiedzili Campus studencki, gdzie rozmawiali na bieżące problemy młodych ludzi dotyczące między innymi rozwoju nowoczesnych technologii i możliwości badawczych młodych naukowców oraz rozwoju nowych kierunków w przestrzeni nauk o zdrowiu. Pobyt w uniwersytecie w Betlejem dał także możliwość rozpoczęcia badań naukowych, które obejmują zachowania zdrowotne i psychospołeczne populacji palestyńskiej. Należy podkreślić niezwykłą serdeczność, otwartość i gościnność  władz, pracowników i studentów Uniwersytetu w Betlejem, co skutkowało niesamowitą  radosną atmosferą.

 


Erasmus Betlejem 14-20 marca 2023 r.

Podczas wyjazdu w ramach programu Erasmus do Uniwersytetu W Betlejem w Palestynie duże wrażenie wywarł na mnie fakt, że studenci - mężczyźni, kierunku pielęgniarstwo i fizjoterapia na Uniwersytecie w Betlejem nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych dotyczących zagadnień związanych z położnictwem i ginekologią. W tego typu zajęciach uczestniczą wyłącznie studentki i zajęcia również prowadzone są wyłącznie przez kobiety.  Nawet zajęcia z tego zakresu prowadzone w Centrum Symulacji Nauki koordynowane są przez technika, który znajduje się w osobnym pomieszczeniu.

Uniwersytet w Betlejem jest finansowany przez chrześcijan, a 99% studentów jest wyznania muzułmańskiego. W Uniwersytecie można zauważyć mnogość symboli religijnych, m.in. krzyże, kaplicę centralnie usytuowaną w głównym budynku, co jest niespotykane w Uniwersytetach świeckich w Europie.

Studenci i pracownicy Uniwersytetu chodzą ubrani z całkowitą dowolnością, także mogliśmy zaobserwować zarówno osoby ubrane całkowicie "normalnie", w stylu do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, jak również kobiety w hidżabach czy burkach. Dodatkowo uwagę zwraca fakt, że wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone są w języku angielskim, a dostępne w bibliotece publikacje również w większości są anglojęzyczne.

Ogromne wrażenie wywarł na mnie wysoki mur obramowany drutem kolczastym otaczający Palestynę. W pełni umundurowani i uzbrojeni żołnierze na przejściu granicznym pomiędzy Izraelem a Palestyną oraz punkty kontrolne sprawiają, że w pewnym sensie traci się poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że konflikty w tym rejonie świata są "prawdziwe" i związane między innymi z wielokulturowością. Ruchy fundamentalistyczne budują zbiorową tożsamość, opierając się na religii, w której szukają również rozwiązania problemów współczesnego świata. Konflikty są wyczuwalne i zdecydowanie trzeba nauczyć się poruszać i odpowiednio zachowywać. Jednakże Polacy witani są bardzo serdecznie i absolutnie nie odczułam jakiejkolwiek wrogości, czy niechęci.

mgr Joanna Włodarska
 


 

Niestety z uwagi na ataki Hamasu na Izrael dalsze badania Wydziału Nauk o Zdrowiu na miejscu nie były możliwe.

Nasi pracownicy pozostali w stałym kontakcie z pracownikami Uniwersytetu w Betlejem, prowadząc działania online oraz wymianiając się informacjami o możliwej pomocy.

Wysyłamy ogromne słowa wsparcia do naszych kolegów i koleżanek z Uniwersytetu w Betlejem.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicąfooter background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886