Dostosowanie obiektów PUM w Szczecinie do wymogów ppoż., ETAP I – dostosowanie budynku Rektoratu PUM w Szczecinie do wymogów ppoż.


Logo projektu:

Dostosowanie obiektów PUM w Szczecinie do wymogów ppoż., ETAP I – dostosowanie budynku Rektoratu PUM w Szczecinie do wymogów ppoż.

Nr umowy:

DOI/DYDAKTYKA/73014/6220/1209/2022/796


Okres realizacji:

24.10.2022 - 31.12.2024


Wartość projektu:

9 606 500,00 zł w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 533 930,00 zł


Kierownik projektu:

mgr inż. Mirosław Pietraszek tel. 91 480 08 49 Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Remontów


Koordynacja administracyjna:

mgr inż. Katarzyna Lenarcik tel. 91 480 07 50 / 784 089 287 Dział Techniczny (realizacja) | mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

CEL GŁÓWNY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Celem zadania inwestycyjnego jest poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku Rektoratu wynikająca z obowiązku realizacji decyzji Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz ze sporządzonej ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

PLANOWANE EFEKTY ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Planowanym efektem rzeczowym będzie poprawa warunków ppoż. poprzez wykonanie w całym budynku instalacji sygnalizacji pożarowej, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, montaż drzwi o klasie EI30 oraz EI60, montaż kurtyny pożarowej D60, budowa instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, lokalizacja pożarowych wyłączników prądu przy wyjściach z budynku, modernizację istniejącego systemu monitoringu (CCTV) na system cyfrowy, budowę instalacji hydrantowej w budynki.

AKTUALNOŚCI

- wybrano wykonawcę na I Etap zadania inwestycyjnego: Dostosowanie budynku Rektoratu, do wymogów p.poż., w zakresie klatki schodowej KL4a
- wybrano wykonawcę na II Etap zadania inwestycyjnego: Dostosowanie budynku Rektoratu do wymogów p.poż. – Etap II

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Klatka schodowa KL4a

PRZYDATNE LINKI

Inwestycje Ministerstwa Zdrowia


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886